Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for utlån 08.04.2010


Til stede:
Ola Sørlie, Deichmanske, leder
Ragnhild Eggen, Bodø bibl.
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker bibl.
Bjørn Risjord, Arendal bibl.

Fra Bibliotek-Systemer:
Tore Morkemo
Lill Bjørvik

Forfall:
Olga Linkovitch, Harstad bibl.

Referent: Lill Bjørvik


OPPSUMMERING:

Hovedtemaene var selvfølgelig den nye eksterne depotordningen og Norgeslån/fjernlån. Det var også endel diskusjon om hurtiglån.
I tillegg kom innspill på detaljnivå om dette og hint.EKSTERNE DEPOTER

Bør depot ligge under eget fanekort? Det var noe diskusjon rundt dette fordi det kan hevdes at det blir mer uoversiktlig når hele innlånet dras med, det blir mer klikking og det tar lengre tid. Ingen konklusjon.

Felt for lokal kommentar. Bør ha et slikt felt i MappaMi som deretter vises under fanekort Depot.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14789

"Vis innhold" på depotpost. Gjenstående lån må vises her.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14791

Forny enkelttittel i depot må være mulig. Deichman er ikke villig til å fornye hele depotet, men enkelttitler er ok.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14792

Ønsker adresselapp for retur à la innlån.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14793

Purring av eksterne depoter bør inneholde tittel og bestillingsdato
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14794
FJERNLÅN

1) Når en skriver en ny bestilling (innlån) er det ingen muligheter for kopiering. Lagt inn som ønske:
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14784

2) Bruk av RFID i fjernlånssammenheng. Hva fungerer og hva mangler? Svar: OK. Alt skal fungere, ingenting skal mangle.

3) Fanekort Fjernlån bør vise nye bestillinger slik (Fjernlån (1)
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14788

4) Res global og avdelinger. Vi får ikke ”tak i” avdelingenes eksemplarer når hovedbibliotekets eks. er ute. Vi bør ha ”res global” tilgjengelig fra meny i Fjernlån, og med mulighet for sending av epost til avdeling – slik som i TkSøk?

Dette er en sak fra tidligere som ble tatt opp igjen.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=7656
NORGESLÅN OG FILTRERING

Det har vært en diskusjon på Forum om Norgeslånere som er litt for aktive for noen bibliotekarer, om muligheten for å legge inn filtre og
ønskeligheten av ikke å gjøre det.

Det har vært drøftet om vi kunne gjøre noen grep for å redusere graden av bibliotekenes bruk av filter; noe i retning av en nattkjøring som
leter opp bibliotek med eksemplarer som har færre enn x antall reserveringer.

Svar: Denne bør være i orden. Rutinen for Norgeslån er slik :

1. Norgeslånet søker i regionen etter ledig eks.
2. Norgeslånet søker deretter i landet etter ledig eks.
3. Hvis alle eks er utlånt, så legges reservering på bibliotek med
kortest venteliste i regionen.HURTIGLÅN

Vi bør finne på en smartere måte å ordne hurtiglån på. Et sterkt ønske.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14795

RETUR AVDELING og TIL HENTEAVDELING

Utskrift av kvittering med tekst "Retur eieravdeling x" og "Til henteavdeling x"
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=9260

Denne er nå i orden.
NØDUTLÅN OG RFID

Hvordan deaktivere RFID-brikker i nødutlånet?
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14019

Denne ligger på planen.
 HVORDAN FORDELE HOLD-AV OG RES-FRAMTID PÅ FLERE AVDELINGER

Vi forsøker å finne en løsning som ligner på Norgeslån:
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=8831
SØK/UTLÅN - BEDRE KOMMUNIKASJON

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=9626
RESERVERINGER I MAPPAMI

I MappaMi vises total venteliste. Det er ønskelig at venteliste kan splittes på avdeling slik som i tksøk.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14787

PURRINGER OG SMS

Problemstilling: Er purring på sms holdbart rent juridisk?

Svar: Ja, det mener vi det er. Man går ikke direkte fra sms-purringer til inkassokrav. Først må det genereres regning (som alltid sendes på
papir), og i regningsbrevet kan det være varsel om inkasso ved manglende betaling eller innlevering.
 INNLEVERING OVERALT

Det er en problemstilling når bøker utlånt til annet bibliotek leveres på eierbiblioteket.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14796
MOBILNUMMER

bør være søkbart i første låneregistreringsbilde.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14797
PINKODE

Generer-PIN-kode-knapp bør være synlig på første fanekort i Utlån.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14915
LÅNERREGISTERET

Søkemulighetene bør forbedres. Det bør være mulig å søke på både fornavn og adresser.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14906

Lånere bør bekrefte personlige opplysninger (adresse, epost, telefonnumre) én gang i året.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14907
FORFALLSKALENDER

1. januar, 1. og 17. mai og 25. og 26. des. bør være markert som ikke-forfall.
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=14908


 

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 05.05.2010 av arbutvalg@bibsyst.no