Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for utlån 03.05.2005  


Til stede: Inger Narmo (Ringsaker), Leif Hansen (Porsgrunn),Ola Sørlie (Deichmanske), Tore Morkemo og Lill Bjørvik (Bibliotek-Systemer).


Saksliste:

1. Endringer i utlånsbildet og lånerregistreringsbildet
2. Orientering om Bugzilla
3. Innmeldte saker
4. Orientering om Felleslånekortet


Første punkt på dagsorden ble ikke lånerregistreringsbildet, men valg av leder. Leder ble Inger Narmo.

1. ENDRINGER I UTLÅNSBILDET OG LÅNERREGISTRERINGSBILDET

UTLÅNSBILDET

Utvalget diskuterte om det var ønskelig å gjøre store endringer i utlånsbildet. Konklusjonen var at det var det ikke. Det eneste det ble uttrykt ønske om var at
- låners kjønn vises
- lånerkategori vises i fulltekst (ikke bare kode)

LÅNERREGISTRERINGSBILDET

Det er vanskelig å få plass til nye felt i lånerregistreringsbildet og av og til kan det være behov for det. Tore Morkemo skisserte en mulig løsning:
- Det første bildet vi ser når vi klikker opp Utlånsmodulen forblir uforandret.
- Når man går inn på Lånerregistrering kommer det opp en ny rekke med fanekort: Generelt, Adresser, Meldinger. Søkemulighet for låners navn og lånenummer vises øverst på alle fanekort.

FANEKORT GENERELT

blir omtrent som idag, men minus kontoinnslag og passord/kort sperres.

Meldingsfeltet. I prinsippet har enhver låner rett til å se hvilke opplysninger biblioteket har registrert på seg. Utvalget tenker seg at opplysninger i nåværende meldingsfelt slettes/overføres etter valg til nytt meldingsfelt. Det er ikke tatt stilling til om det nye meldingsfeltet skal vises i MappaMi.Det bør være mulig å slette i meldingsfeltet i fanekort Utlån. Mulighet for å slette må være tilgangsstyrt. OBS-kodefeltet fortsetter som før.

Lånerkategorier. Det bør være mulig å vise bare lokale lånerkategorier.

Innholdet i "Ekstra info om" flyttes til Meldinger. Knappen fjernes.

Lite fanekort Brev. Innholdet flyttes til fanekort Generelt.

Meldingstype. Hvordan sendes purringer/reserveringer. Opplysning om dette skal inn i fanekort Generelt.

FANEKORT ADRESSER

Det legges inn et felt for foresatte. Feltet er kun et fritekstfelt.

2. ORIENTERING OM BUGZILLA v/Roger Niva

Bibliotek-Systemer ønsker å erstatte nåværende håndtering av innsendte problemer med en nytt system som heter Bugzilla. Med den nye måten å håndtere problemmeldinger på, vil bibliotekene ha innsyn i egne og andres meldinger hele tiden og dermed være orientert om status.

Foreløpig har programmet bare blitt testet. Testgruppen er nå utvidet med fagutvalgene katalog/søk og utlån.

Det vil bli gitt fyldig orientering om Bugzilla på brukermøtet i Skien i slutten av mai. Det vil også bli utarbeidet en veiledning.

3. INNMELDTE SAKER

- Reserveringsmeldinger.
Epostmeldinger skal gi følgende melding: "Boka er reservert. Epost er sendt."Vanlig post skal gi meldingen: "Boka er reservert. Brev er klar til utskrift." Begge meldingene har kun en knapp "ok" som bekrefter at man har lest dialogboksen.

- Lånerregistreringsskjema.
Generering av passord må kunne gjøres herfra.Søk på navn. Dette jobbes med at søk på navn skal bli mer som vanlig katalogmodul. Det er ikke bare navn du kan søke på.

- Utskrift av lånerkonto.

- Regninger.
Det bør være mulig å forenkle utskrift av regninger ytterligere. Utvalget ønsket at man skal kunne parameterstyre om
-- kronesum fra katalogposten skal kunne hentes inn i brevet eller
-- at man kan legge inn standarderstatningssummer på bøker før/etter et gitt år, spesielle dokumenttyper o.l. og at
-- erstatningsbeløpet må kunne endres manuelt. En slik endring må skje før regningene skrives ut. Det kunne tenkes å skje fra en slags "purreliste/regningsliste til behandling"-jobb.

- Depot fra annet bibliotek
Depotfunksjonen i Bibliofil er i utgangspunktet beregnet på interne depoter (bokbuss, sykehjem o.l.) Depoter bibliotekene imellom er egentlig fjernlån/innlån, men langlån fra et bibliotek til et annet omtales bibliotekene imellom som deponering, og depotfunksjonen forventes å oppføre seg likt uansett om det gjelder intern eller ekstern deponering. En utvidet depotfunksjon bør sees på som et eget prosjekt som også omfatter Det flerspråklige bibliotek på Deichman.

- Innlån, ønsker
--Res antall=n.Dette er en funksjon som mangler. Fremgangsmåten fra depot vil antagelig også kunne brukes på denne jobben.
--Dato på purringer av utlånte innlånsbøker.
--Dato på Sendt fra eier.
--Utskriftsmulighet for Vis avviste.
--Utskriftsmulighet for Ekstra info.
--Utskriftsmulighet for mottatte/markerte.
--Det burde være mulig å få fra avvist post tilbake til Samsøk med tittelen og søke opp på nytt. Ny bestilling erstatter den gamle. Ny post må innholde historikk.
--Til avhenting. Ønsker å kunne se "ekstra info om"
--Motta innlån. Ønsker angreknapp.
--Motta innlån. Mulighet for å endre eierbibliotekets forfallsdato.
--Utskrift katalogkrydder.

- Fjernlån
Ekstra info. Bedre plass til visning av bestand.Vis sendte. Post bør forsvinne ved innlevering.Mulighet for å bruke kvitteringsskriver.

- Utlån
--Reserveringskø ønskes vist pr avdeling. Det er svært vanskelig å beregne plass i reserveringskø. Den mest presise er den samlede oversikt. Vi gjør ikke noe med dette inntil videre.
-- Endre henteavdeling. Ønsker mulighet som i Søk.
-- Ekstra info. Lokal eieravdeling tilføyes.
-- Utskrift av lånte bøker vha hurtigtast.

- Eksakt lånetid. Parameterstyrt melding skal vises ved utlån.

- Kalender med ikke-forfallsdager. Kommer før høsten.

- Kvitteringsutskrifter
Ønske om å ha én funksjonstast for utskrift av hva som er lånt ut i øyeblikket og én funksjonstast for det totale utlån.

- Reserveringskvitteringer.
Ønske om forskjellig frist for epost og vanlig post.

- MappaMi.
Automatisk reservering av poster fra interessemeldinger. Forslaget ble avvist.
Felt for innlogging bør komme høyere opp på siden. Endre tekst om glemt passord til "Glemt passord?"
Ny lenke: Registrer epostadresse.
Integrasjon mot bankterminal. Vurderes ikke som presserende. Utsettes inntil videre.
Sletting av historikk. Det må være enklere å slette titler fra historikken.

- Sjekking av epostadresser.
Det finnes en mulighet i lånerregistreringsbildet for å markere at en epostadresse er tvilsom. En slik markering medfører at meldinger ikke sendes til epostadressen.

Det finnes ingen automatisk behandlingsmåte for returnert epost fordi returpost ikke har noen standard. Meldingene er vanskelige å tolke.

- Sletting av inaktive lånere
Inaktive lånere vil si lånere som ikke har lånt på x antall dager. Sletting av inaktive lånere må ignorere lånere med meldinger.

- Purringer/gebyrer. Ønske om å kunne slette fra Innlevering.

- Innlån/fjernlån. Ønsker:
Kjappere overgang fra status til status.
Nyeste bestillinger vises først.
Lokal melding bør vises i Ekstra info om lån.
Visning av eierbibliotekets forfallsdato.

Noen feil ble meldt. De er registrert direkte inn i Bugzilla.

4. ORIENTERING I FELLESLÅNEKORT

Denne saken ble utsatt siden den skal behandles på brukermøtet. Felleslånekortet er i god gjenge og forsøksfasen avsluttes om 14 dager. Det skal være et oppsummerende møte 19. mai.

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 11.05.05 av arbutvalg@bibsyst.no