Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalg for utlån 17.11.1997

Deltagere: Leif Hansen, Porsgrunn bibliotek Arvid Hoff, Trondheim folkebibliotek Grethe A. Winge, Vegdirektoratet, Biblioteket Liv Gjestrum, Deichmanske bibliotek Tore Morkemo, Bibliotek-Systemer Lill Bjørvik, Bibliotek-Systemer

Referent: Lill Bjørvik

REVISJON AV FJERNLÅNSMODULEN

REGISTRERINGSSKJEMAET

Registreringsskjemaet har for korte felter for forfatter, tittel m.m. En måte å omgå dette på, er å bruke katalogmodulen som basis for registrering. I katalogmodulen er det ingen begrensning på feltlengde. Ved å legge den nye, grafiske katalogmodulen i bunnen, så vil også søkemulighetene bli langt bedre. Det vil være mulig å søke på ord i tittel bl.a. (eller foreta et CCL-søk).

GJENBRUK AV KATALOGPOSTER

Teknisk er det ikke noe i veien for å hente en katalogpost fra et annet bibliotek og kopiere denne posten inn i fjernlånsskjemaet. Den juridiske problemstillingen er imidlertid ikke helt klar. Vi undersøker hvordan

 • Samkatalogen
 • Bibsys
 • Biblioteksentralen
 • Bibliofil-bibliotekene

stiller seg. Undersøk også hvordan disse instansene foretreker å motta en bestilling. Muligheten for å lage en egen database for fjernlånte bøker er til stede. Det bør være mulig å verifisere posten ett sted, og bestille fjernlånet et annet. Det må være mulig å kopiere post fra egen base (tilleggsbestillinger til lesesirkler)

BESTILLINGSPROTOKOLL

Sjekk hvor mange som støtter Z39.70 protokollen.

BESTILLING

Modulen må kunne motta fulltekstdokumenter. Det må være plass til e-post adresse. Posten skal indekseres som en vanlig post. Biblioteknavn må kunne standardiseres. Det må være mulig å ha full oversikt over hva man har lånt hvor. Det skal være mulig å velge mellom epost og faks. Merknadsfelt til eget bruk.

EMNEBESTILLING

Det bør være mulig med en midlertidig, kjapp registrering - og så, ved mottak, hentes posten inn. Bestillingen må ha et referansenummer som långivende bibliotek refererer til. (En del diskusjon om man kan forlange det av långivende bibliotek. Konklusjonen ble at det må man kunne av profesjonelle informasjonsformidlere.)

PURRING AV IKKE-LEVERTE FJERNLÅNSBESTILLINGER

Rutinen må kunne automatiseres.

SERVICE OVERFOR LÅNER

Det bør være mulig, ganske enkelt, å gi låner beskjed via epost om at bestilt bok er utlånt i långivende bibliotek, og at låner vil få beskjed når bok ankommer.

UTLÅN AV INNLÅNT BOK

Det er ønskelig med automatisk utskrift av utlånet slik at låner kan kvittere for mottak. Strekkode som kan brukes skal skrives ut med et tastetrykk eller to. Strek- koden kan limes på kvitteringen (f.eks.) - eller et annet lurt sted.

ORDINÆR UTLÅNSMODUL

GEBYRREGISTER

Det skal lages et kontosystem med egne registre for diverse aktiviteter. Gebyrregistre i forhold til purringer, regninger, reserveringer er standard, men det skal også være mulig for det enkelte bibliotek å lage sine egne registre (for leie av lokaler, fotokopibruk etc.) Det er ikke nødvendig med tillatelse fra Datatilsynet for å opprette slike registre. Så lenge låneren/kunden har et uoppgjort forhold til institusjonen, må institusjonen ha lov til å ha en oversikt over det. Inngang til kontosystemet med en funksjonstast. Det må være mulig å få ut totalt utestående, totalt innbetalt, og de samme summene delt opp på lånerkategori.

(I etterhånd slo det meg at det kanskje hadde noe for seg å ha summene fordelt på dokumenttype også. Lill)

LÅNERINFORMASJON

Kongstanken denne gang kom fra Arvid: "Låneren i fokus". (Underforstått: så gjev plassering har låneren aldri hatt? :-)

Tanken viste seg å være fruktbar. Hvorfor ikke samle all informasjon biblioteket har om en låner, slik at også låneren kan se den. I stedet for bare "vis lånte bøker m.m.", kan denne informasjonen omfatte:

 • navn
 • adresse
 • epost
 • brukernivå
 • låneprofil (låneprofil kan lagres med låners tillatelse. Søk kan gjøres jevnlig, og informasjon om nye bøker/poster kan sendes låner med epost)
 • lånte bøker
 • reserverte bøker
 • bøker til avhenting
 • diverse gebyrer

Dette betyr PIN-kode. Biblioteket genererer PIN-kode for alle lånere. Det lages et grensesnitt som gjør at låner selv kan forandre koden. Hvis låner endrer adresse kan vi sende bekreftende epostmelding. All epost må slettes automatisk.

RESERVERING VIA WEB

Det parameterstyres om reserveringsbeskjed skal gies via epost eller vanlig post. Det skal ikke være mulig å reservere hvis låner har uavhentede reserveringer. Det skal kunne settes et tak på egenreservering. Lesesalseksemplarer skal ikke kunne reserveres. Det må gjøres oppmerksom på at reservering må hentes på den avdelingen hvor reserveringen er foretatt. Låner må derfor få spørsmål om det er et bestemt eksemplar som ønskes reservert. Kan vi ha RESAVD på låner? Når låner reserverer en bok, sendes det samtidig beskjed til ansvarshavende. Det må oppgis PIN-kode ved reservering.

FORNYELSE VIA WEB

Parameterstyring av antall ganger det er mulig å fornye en bok.

FORFALL

Det er mulig via epost å sende beskjed til låner noen dager før forfall. Parameterstyres.

PURREBREV

Purrebrev via epost krever en ny mal. Diakritiske tegn skal være på plass i ordinære purrebrev i løpet av november. Det skal være mulig å ha en midlertidig stopp etter n-gangs purring. (Eks. Deichman. Låner har 20 bøker som er purret 2 ganger. Låner fler.)

REGNINGER

Regninger skal komme automatisk ut på skriver. Regningsfil skal kunne kopieres til diskett. Regningsbeløpet skal kunne settes til et fast beløp for barnebøker/voksenbøker. Det er brukernivå på boken og ikke lånerkategori som bestemmer regningsbeløpet. Regninger må ha løpende fakturanummer. Det må være mulig å skille utskrift på avdelinger. Det skal ligge i malen at kravet går til inkasso hvis det ikke betales. Når regning betales må det genereres beskjed om endring til inkassobyrået. Biblioteket må også varsles om at det er sendt inkassokrav på innlevert bok. Låner opplyser ikke nødvendigvis om det. Hvordan skal biblioteket få informasjon tilbake fra inkassobyrået?

GEBYRUTREGNING

Er det vanlig å beregne gebyr ut fra lånerkategori, dokumenttype eller brukernivå? Forespørsel sendes "forum".

YMSE

Adressefeltet i lånerregistreringsskjemaet er for kort. Reservering av fortsettelsesserier. Rutinen bør oppdage at en bok står på hylla.

EVENTUELT

DOKUMENTASJON

Det trengs en oversikt over funksjonalitet. Systemet utvikles, og brukerne må ha et sted å sjekke hva som til enhver tid er mulig. Det trengs dokumentasjon på flere nivåer (punktvis/fyldig). Oppsummering (gjerne i form av annonse) ved årets slutt. Men ihvertfall i form av info.

ENDRING AV STATUS

Det bør være mulig å se dato for når status sist ble endret. Det bør være mulig å se dato for siste utlån.

TIPS

"Tab" tasten kompletterer mot nærmeste ord i autoritetsregisteret.

UMIDDELBART TIDSPERSPEKTIV

Eposten er egentlig i boks. Må teste i litt større skala. Kontosystemet kan skje relativt raskt. Forøvrig enighet om å samle opp endringer.

Lill 20.11.97

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 21.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no