Til AU's hovedside

FAGUTVALGET FOR INNKJØP

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

Brukermøte 2005 bestemte en oppsplitting av utvalget for katalog- og søk.

Innkjøp og katalog er nå slått sammen til Katalog- og innkjøp
Resten av ansvarsområdene, dvs: søk, samsøk osv er blitt til utvalget for søking

For referater fra de nye utvalgene, se deres sider

Referater fra fagutvalget for innkjøp før brukermøte 2005:

19.04.05: Møte i fagutvalget for innkjøp
13.05.04: Møte i fagutvalget for innkjøp
04.10.00: Møte i fagutvalget for innkjøp

Retningslinjer for fagutvalgene

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 21.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no