Til AU's hovedside

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALGET FOR SØK 28. APRIL 2008

Referat fra møte i fagutvalget for søk 28.04.2008
Dato....: 28.04.2008 10:30-15:00
Sted....: Bibliotek-Systemer As, Larvik
Referent: Roger Niva

Til stede:
Randi Hausken, Bærum
Eirik Gaare, Skedsmo
Ellen Aabakken, Deichmanske
Asgeir Rekkavik, Deichmanske
Birgit Westermann, Bergen
Elisabeth Gran, Asker
Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer As
Roger Niva, Bibliotek-Systemer As
Odd Arne Jensen, Bibliotek-Systemer As

Birget Westmann stiller som representant for Bergen etter at Henrik Nielsen gikk bort. I samråd med fagutvalget og arbeidsutvalget ble det besluttet at hun sitter fram til neste valg.
Asgeir Rekkavik er heller ikke formelt medlem av fagutvalget, men var med som representant for Deichmanske da Ellen ikke stiller til gjenvalg.Regionale Samsøk
Vi begynte med en gjennomgang av sortering på relevans i samsøket. Endringer siden sist var:

* Gir nå 100% treff ved direkte treff.

* År med trunkering blir nå behandla korrekt. Eks: 199? blir behandla som 1990.

* Laster nå ned 100 titler fra hvert bibliotek (opp fra 50) for å få flest mulig treff fra hvert bibliotek.

En gjennomgang av søk på "bly" i fritekst, tittel og person viser at relevansen nå fungerer tilfredsstillende.

Relevans vil nå bli gjort til standard sorteringsmetode i regionale samsøk. Prosentsatsene til relevansen kan virke forvirrende og hele kolonnen bør fjernes/skjules.


Samsøkdesign
Fagutvalget hadde noen nye punkter som gikk på utbedring av designet av Samsøk.

* Knapp for "Flere søkemuligheter" bør opp slik at den er umiddelbart synlig.

* Knapp for nullstill bør også få en mer prominent plassering.

* "Boks" for "Enkelt søk" tar opp veldig mye plass i enkelt søk og er egentlig unødvendig.

* Nå som alle systemleverandører støtter siste versjon av norsk Z39.50 profil, bør valgboks for medietype komme med i forsida for enkelt søk.

* Nedtrekkslistene i detaljert søking burde ha en mulighet for å gjøre flere valg. Dette er noe kinkig da det ikke bør ta mye ekstra plass i sida i forhold til nedtrekkslistene.

Odd Arne tar på seg å lage et forslag basert på tilbakemeldingene.Brukerundersøkelser
Vi spurte oss selv om vi virkelig vet hva lånerne tenker og hvordan de oppfører seg med hensyn til nettsidene våre. Burde vi ha en brukerundersøkelse for å forsøke å finne ut av dette? Dette kan skje ved å f.eks. bestille prosjekter på høyskolen (for noen kroner). En brukerundersøkelse bør se på brukernes totale interaksjon med biblioteksystemet. Ikke bare søk og gjenfinning, men også bruk av MappaMi.

Fagutvalg for søk foreslår derfor at utvalget for Brukertjenester samarbeider med fagutvalgene for søk og utlån i det videre arbeidet.
Synspunkter fra Bibliotek-Systemer og eventuell finansieringsbistand må avklares i forkant. Randi gjør en henvendelse til Bibliotek-Systemer om dette og tar deretter kontakt med de andre fagutvalgene.Websøk/Safarisøk
Odd Arne gikk igjennom noe av det som er nytt i websøket/safarisøk siden sist.

Websøket har fått en karusell som viser krydder for postene.

Trestruktur med pluss/minus(expand/collapse) knapper er noe som kommer i Safarisøk for voksne. Noe slikt vil være nyttig også for musikksøket. Dette vil også kunne bli brukt i FRBR sammenheng.

Et par småpunkter kom opp underveis:

* Knapp for "Velg" bør fjernes for valg av Kikkhull(Karusell).

* Mulighet for å lukke/fjerne Karusellen(i nærheten av den) ønskes.

* Mulighet for å legge inn f.eks. anbefalinger(manuelt) i boksen for "Mest

vist/Vist i det siste" ønskes.Portalvennlig websøk
Odd Arne begynte med en kjapp presentasjon av Joomla med integrert MappaMi, Samsøk, Safarisøk for voksne og portalvennlig websøk.

Bibliotek-Systemer har valgt å lage moduler for Joomla da det ser ut som om det er Joomla som har størst utbredning og best mulighet for brukerhjelp i det åpne markedet.

Det er vanskelig å få integrert fastbreddefelt i CMS'er. Våre webprogrammer bruker fastbredde på grunn av tidligere designvalg.

Noen mindre småpunkter som kom opp:

* "Hyllesignatur" i trefflista i websøket kan like gjerne hete "Hylle".

* Vi bør vurdere trefflistevisning hvor treffene kan bruke mer enn 1 linje i websøket.Søk på film
Det er per i dag ikke mulig å søke på hovedspråk på film. Dette er sterkt ønsket.

[Notis i etterkant: dette er noe som har kommet opp i fagutvalget for katalog. Løsningen vi har foreslått er å ta det første språket og bruke det som hovedspråk. Det vil si, først sjekke 008. Hvis det er mul, gå videre til 041$a. Hvis det heller ikke finnes, falle tilbake på første i 041$b. Dette kan f.eks. indekseres som hsp=<språkkode>.]

Elisabeth Gran fikk jobben med å ta kontakt med Den Norske Katalogkomitéen for å høre om det var mulig å få til noe i NORMARC. Vi bør også avklare katalogiseringspraksisene i bibliotekene for å vurdere en eventuell løsning.Noen småting:
* "Flerspråklig" i postvisningen i websøket burde vise kodene i 041$a.

* Undertekstingen bør også vises for DVD'er.

Det er også ønskelig å kunne søke på funksjon=språk. Det vil si å kunne søke på f.eks. italienske regissører. Eks: reg=ita Dette må gjøres på tagnivå.TkSøk
Det burde være mulig å sende søket over i websøket med en kommando. Dette er mulig per i dag for enkeltposter, men ikke for søk.

Det burde være bedre sorteringsmuligheter for trefflistene i TkSøk. Spesielt utgiverår er etterspurt. Det finnes en skjult mulighet for dette i TkSøk per i dag, men den er ikke optimalisert.

  |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 05.05.2010 av arbutvalg@bibsyst.no