Til AU's hovedside

REFERAT FRA MØTE I AD-HOC GRUPPE FOR MUSIKKSØK 23. NOVEMBER 2007


Til stede:
Randi Hausken, Bærum, møteleder
Eirik Gaare, Akershus
Thor Arne Sæterholen, Deichman
Kristin Mo, Hamar
Stian Stakset, Trondheim
Ingegjerd Bratli, Asker
Ole Kristian Rype, Asker
Anne-Sofie Rabe Bøe, Bærum

Fra Bibliotek-Systemer:
Roger Niva, Odd Arne Jensen og Lill Bjørvik

Forfall: Siren Steen, BergenMANDAT

Gruppens mandat er å få til gode fellesløsninger for bedre gjenfinning av alle typer musikkmateriale.KONKLUSJONER

Det var mye diskusjon rundt de forskjellige punktene, men konklusjonene ble følgende.
Det lages en instans for musikksøk. Instansen bør ha enkelt søk og detaljert søk. Det idéelle er en blafunksjon (noe a la Safari-voksen) som samspiller med søket slik at man lettvint kan gå fra det ene til det andre.


Nødvendige felt i enkelt søk:


Fritekst
Tittel (240, 245, 740, /TI) Lenke skal være bare $a.
Medietype. Det må være mulig å velge flere enn en. Vi bør kunne ha 4 sjekkbokser med det mest brukte termene og en lenke med «Vis alle». 
(film:ff=e*, noter: ff=c, lyd:ff=d*, bok:ff=l)
Person/gruppe (100, 110/700/710, /KO, /PE)
Genre (652). Vi må vurdere om vi skal bruke en manuelt laget oversikt over termer eller om vi kan få til en løsning der kun termer fra katalogen brukes, gjerne med en visning ordnet etter "mest brukt"Andre felt som er ønskelige i detaljert søk (foreløpig):

Instrumentsøk, kombinasjon av instrumenter. Det bør være mulig å søke på definerte og udefinerte instrumenter. Eks. : fiolin, cello, klaver + 3 andre instrumenter.
Besetning er vanskelig å søke på. Antagelig trenger vi en valgboks.
Innspillingsår.
Bruksområde (lærebøker, 17. mai m.m.)BEGREPSBRUK

Det brukes begrep som komposisjonstype, stil, emne, musikkgenre, tema. 
Gruppen landet på felles term «genre» eller «sjanger»(?) D.v.s. alt som ligger i 652.
Synonymer kan vises i popup.ANDRE MOMENTER

Instansen må ta hensyn til nettressurser og kunne søke i disse.
Søkeforslag – vanskelig å begrense på avdeling/instans. Roger og Odd Arne vurderer om det finnes noen måte å gjøre det på.
Det burde gå frem av en post at verket også finnes i andre materialtyper. Det kan vi ikke få til i øyeblikket, men vi regner med at det kommer senere. Serielenking blir for omfattende når det dreier seg om eksisterende baser.
Det bør lages en ny standardmal.SKAL GJØRES:

Anne-Sofie undersøker hvem som har rettigheter når det gjelder Astrid Hagens oversikt over termer.
Eirik forsøker å finne ut hvordan NRKs musikkarkiv er ordnet.
Odd Arne lager instans som installeres i Bærum.
Roger lager alias for «musikk».TIDSPLAN

Nytt møte berammes mars-april. (Dato bestemmes i god tid).
Resultat fremlegges på brukermøtet i Tromsø 27.-28. mai.

Ref. v/Lill

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 08.03.06 av arbutvalg@bibsyst.no