Til AU's hovedside

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALGET FOR SØK 23. APRIL 2007

Dato....: 23.04.2007 10:45-16:00
Sted....: Bibliotek-Systemer As, Larvik
Referent: Roger Niva


Til stede:
Randi Hausken, Bærum
Liv Vennevik, Trondheim
Eirik Gaare, Skedsmo
Ellen Aabakken, Deichmanske
Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer As
Roger Niva, Bibliotek-Systemer As
Odd Arne Jensen, Bibliotek-Systemer As

Søk i Samsøk
Møtet begynte med en diskusjon/redegjørelse av hvordan søk i samsøk gjøres, spesielt med tanke på ytelse. Søkeforslagene pregenereres i en lokal database fra Bibliofil-bibliotek. Z39.50 har ikke samme mulighet og blir derfor ikke tatt med i disse.
For å vise søkeforslagene brukes Ajax. Det er gjort en del for å begrense antall ganger søkeforslagene oppdateres.
Boolske søk er veldig tunge og i mange tilfeller unødvendige. Odd Arne har sjekket loggene og de fleste søk som gav treff ved boolske søk ville også ha gitt treff hvis søket hadde vært gjort uten boolske operatorer. Samsøket forsøker å unngå å bruke boolske søk så fremt det er mulig.
Odd Arne Jensen oppdaterer en oversikt over hvordan søk gjøres og sender den ut til gruppa.

Regionale Samsøk
Vi tok utgangspunkt i det regionale samsøket til Akershus. Det har nylig blitt mulig å sortere treffene basert på relevans. Dette er en sum i prosent som sier noe om hvor bra tittelen stemmer med søket som ble
gjort. Dette kan gi vesentlig bedre sortering ved mange treff. Et søk på "bly" viste noen svakheter med algoritmen som brukes for å regne ut prosenten per i dag.
De første treffene hadde tittelen "Bly", men fikk likevel ikke 100% på grunn av at titlene ikke var nye. Dette kan virke lite intuitivt når det ikke finnes titler med 100% i lista.
Relevans på fritekstsøk gir for dårlig resultat. Personer bør vektes høyere.
Sortering på relevans bør testes mer før den eventuelt kan settes på som standard.
Når man søker i fritekst gjør samsøket en permutering i en lokal database for å sjekke om søket er et personnavn som bør søkes invertert. Eks: Jan Mehlum
Samsøket henter ned kun 50 titler fra hvert bibliotek. For små baser er dette nok, men for de store betyr dette at mange av de titlene man egentlig er ute etter aldri vil bli vist.
Odd Arne sjekker om det er mulig å variere denne grensa per bibliotek, slik at man laster ned flere titler fra de større basene. Det burde også være mulig å søke videre på et enkelt bibliotek uten å gå ut av samsøket(for å støtte z39.50), kanskje ved å klikke på lista som kommer opp under "NB! Ikke alle treff..." lenka.
"NB! Ikke alle treff..." lenka bør ha større skrift.
Samsøket bør få bedre tekster som er skrevet for lånere og ikke bibliotekarer.
Teksten på åpningssida bør skrives litt om. Randi hadde et forslag. Linja nederst med "Nullstill" og "Flere søkevalg" knappene bør være lenger opp.
Når man klikker på "Fylkes- og folkebibliotek" lenka "forsvinner" knappene.
I trefflista er "Fordel på" lite intuitivt. Det kom forslag om "Vis", men det er allerede brukt på sida.
"Mottok svar fra" teksten bør flyttes til høyre på sida.
Valgboksene for språk og forfatters nasjonalitet er tomme (feil).
Medievalg bør være med i enkelt søk nå som den norske z39.50 profilen støtter søking på materialtype (så snart alle systemleverandørene har implementert dette).
Lånerinitiert innlån er høyt på ønskelista for regionale samsøk.


Websøk
Det ble diskutert litt rundt Websøket og integrasjon med de andre webbaserte webprogrammene(MappaMi, Kikkhullet, etc).
biblioteket.se ble fremhevet som et eksempel på hvordan det kan gjøres med et enhetlig design.
Det var flere som ønsket seg modulære biter av webprogrammene som kunne integreres med eksisterende websider (mashup).
"Foreslå innkjøp" bør forbedres for å lette arbeidet for biblioteket. Det er litt for mye manuelt arbeid per idag.
Konkrete forslag til forbedringer bes sendes til Odd Arne.
Visning av sammensatte henvisninger(flere $x) er mangelfull. Se problemmelding http://problem.bibsyst.no/3958.


SafariSøk
Det ble litt diskusjon rundt bedre integrasjon mellom Websøk og Safarisøk for bedre "blaing" i basen, spesielt med tanke på musikk. Blaing direkte i websøket ble foreslått.
Randi tar initiativ for å lage en ad hoc gruppe som kan samarbeide om å lage hierarki/uttrykk som kan brukes på en eventuell musikkinstans av Safarisøk.


TkSøk
TkSøk bør ikke drive forskjellsbehandling med store og små bokstaver. "BE" burde fungere som bestandkommandoen "be".
TkSøk må kunne vise purredato for bestilte eksemplarer i bestandsvisninga.
Det bør være mulig å avbryte søk som tar veldig lang tid.


Diverse
Det bør finnes en standard kvalifikator for undertekst(*041$b) som man kan søke etter i Samsøk. Gruppa foreslår "TE"(teksting). Dette skal tas opp i neste møte for fagutvalg for katalog også.

Randi spurte etter problemstillinger for gruppearbeid på brukermøtet. Hvis noen kommer på noe, kan det sendes på epost til henne.

Prioriteringer(prioritert liste)
Regionale Samsøk
   Sortering på relevans
   Mange treff men kun 50 lastes ned
Websøk/SafariSøk
   Blafunksjon
   Integrering med andre Bibliofil webprogrammer
   Integrering med eksterne websider
Fellesløsninger for musikk
 

Tilbake til søkegruppa

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 08.03.06 av arbutvalg@bibsyst.no