Til AU's hovedside

Referat fra møte i søkegruppa - adhoc-testgruppe, samsøk 20.02.06

Tilstede:
Randi Hausken, Bærum bibliotek
Kristin Flo, Arendal bibliotek
Jannicke Røgler, Husbanken
Ellen Aabakken, Deichmanske bibliotek
Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek
Eirik Gaare, Fylkesbiblioteket i Akershus

Lill Bjørvik, Odd Arne Jensen og Ola Thori Kogstad fra Bibliotek-systemer

Referent Eirik Gaare

Bakgrunnsmateriale:
DB Rammeverksprosjektet – AP3 – Fellessøk:

 • Fellessøk skal støtte nasjonale og internasjonale standarder. Samkatalog eller distribuerte løsninger. Bruk Z39.50-protokollen for de som har server, Norsk samkatalog for de som ikke har det. Funksjoner fra Base bibliotek skal legges til grunn.

 • Norzig: Man ønsker noe mer enn å søke. Brukeren skal kunne gå videre for å bestille. Referanse til postvisning i lokalt system.

 • Søkegruppas mandat (fra Arbeidsgruppa) er å utarbeide forslag til samsøk for publikum og bibliotekarer. Vi velger å jobbe med publikumsgrensesnittet i denne omgang.

 • IFLA Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) Displays. Final Report May 2005 ISBN: 3-598-24276-X bør også brukes. (Må bestilles.)

  Vi hadde en diskusjon om vi skulle satse på å utvikle samsøk med samme layout som websøk. I og med at websøk også skal få et ansiktsløft i nær framtid, mente gruppa at vi skulle frigjøre oss fra tidligere layouter. Vi ønsker å komme fram med ideer mot en ideell løsning.

  Skal vi legge vekt på at samsøk er et videresøk fra websøk, eller skal vi prøve å kanalisere folk til å starte direkte fra Samsøk? I store bibliotek vil det være mer mulig at den lokale katalogen er viktigst, mens i små bibliotek kan samsøket være den naturlige førsteinngang. Gruppa konkluderte med at begge løsninger er nødvendig

  Det er ønskelig at Norzig-profilen blir utvidet med f.eks. Materialkoder.

  Det ble uttrykt ønske om at man fra et felles samsøk først skulle søke for så å velge region. Hvis man skal løse dette, krever det en overordna samkatalog, ellers blir svartida for lang.

  Skolebibliotek er relativt uaktuelle i samsøk, og bør som default velges bort.

  Tittelorientert visning er det viktigste. Låneren er relativt lite interessert i hvor (i hvilket bibliotek innafor regionen) en tilgjengelig bok befinner seg. Hun er interessert i om boka finnes, og skal kunne bestemme hvor den skal hentes. Men med bruk av «favorittbibliotek» bør hun også kunne se de om det er tilgjengelige eks. i disse bibliotekene.

  Når den tittelorienterte trefflista vises, skal den både gi info om hvilke bibliotek som har tittelen, og eksemplarstatus, dessuten skal det være fanevalg for forskjellige sorteringer.

  Lånerinitiert innlån (LII):

  Når en låner initierer et innlån, skal de eksisterende rutiner for fjernlån brukes.

  Samsøk må ta hensyn til infrastrukturen (med lokale transportmuligheter etc.)

  Vi ble enige om at nytt samsøk også skulle inkludere LII, selv om ferdigstillelsen av dette kommer til å ta litt tid.

  LII – bruke «bibliotek.dk» som rutinebeskrivelse der det er natulrig.

  Småplukk:
  Gruppa ville ha felles grensesnitt på visning av poster fra forskjellige biblioteksystem.

  Valg av base må skilles klart ut fra valg av søkeord.

  Det skal kunne gjøres avgrensninger etter at søket er gjort. De skal være mest mulig intuitivt vist fram.

  I et fjernlånssamarbeid må det for hvert bibliotek kunne registreres unntak av fjernlånsmulighetene, slik at det taes med i samsøkvisninga.

  Lånere med lånersperre i långivende bibliotek skal fanges opp av systemet.

  Det er viktig at alt som ikke kan forståes intuitivt av publikum lukes ut.

  Framdrift:
  Fram til første brukermøtet skal den nye treffvisninga være klar. LII prøves med Akershus/Oslo så fort som mulig
   

Tilbake til søkegruppa

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 08.03.06 av arbutvalg@bibsyst.no