Til AU's hovedside

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALGET FOR SØK 19. mai 2009


Referat fra møte i Søkegruppen, 19 mai 2009.
Sted: Bibliotek-systemer Larvik, kl 11.00 - 15.00

Tilstede:
Asgeir Rakkevik (leder), Deichmanske
Elisabeth Gran, Asker
Randi Hausken, Bærum

Odd Arne Jensen, Bibliotek-Systemer
Roger Niva, Bibliotek-Systemer
Vidar Ringstrøm (ref), Bibliotek-Systemer


1. Websøket

Vi gikk gjennom websøket slik det ser ut idag og følgende kommentarer er registrert:

- Forenkle innholdet i avgrensing for enkelt søk (dvs nedtrekksliste som begynner med «Hele biblioteket»).

Websøk/samsøk bør ligne mer på hverandre. Samsøket har enklere og bedre avgrensingsliste.

Går for radiobuttons og liste for doktyper i websøket også.

- Karusellen tiltrekker mer oppmerksomhet enn søkefeltet på startsiden, men bør beholdes.

Karusellen flyttes til bunnen av trefflisten.

- Fjern lenker til MappaMi/Norgeslån på første søkeside.

Kommentar fra Odd Arne: Det bør være en info-boks på sida ett sted, kanskje heller flyttet et annet sted. Det er viktig å opplyse lånerne om disse tjenestene. 

- Bør ikke ha 2 søkebokser samtidig. Holder det med ett søkefelt uansett? F.eks slik det er på Amazon osv osv. Odd Arne lager forslag.

- Veiviser. Forenkle fasetter og fleksibel plassering.

- «Antall mulige treff ...» fjernes.

- Termen «Avansert søk» erstatter «Detaljert søk» og «Flere søkevalg» overalt (Samsøk og Websøk). Begrep/språkbruk i Samsøk/websøk må samkjøres.

- Fjern muligheten for «Flere» radiobuttons i Samsøk, men behold de 4 som vises som standard.

- Det bør vurderes å gå over til fanekort for å vise flere opplysninger i postvisning (krydder, bestandsopplysninger osv). Diskuterte evt konsekvenser for universiell utforming, enighet om at det antagelig var greit med fanekort.

- Tekstene «Ledige eksemplarer ...» og «Jeg vil låne denne» er uthevet i siste versjon av websøket, er det flere ting som bør utheves?

- Diskusjon rundt visning av eksemplarer. Odd Arne demonstrerte mulighet for forenklet eksemplarvisning som allerede finnes i parameteren «Vis forenkla bestandsinformasjon» (i fanekortet «Visning 2»).

Bør man sette en grense for hvor mange eksemplarer som vises i første omgang? F.eks 20 og en link for å se flere?

Reserveringer og forventet ventetid rett under katalogposten.

Legge inn visning av avdelinger og ledige eksemplarer pr eieravdeling rett etter reserveringsdata/katalogpost. Man må så klikke på avdelingen for å se detaljert bestandsinfo på avdelingen.

- Sette en maks høyde (og lenke for å vise mer), for forlagsomtale/innholdsfortegnelse i krydder? 

- Dropp «Vis søkebegreper/emner» i postvisning.

- Fasetter/avgrensinger/kategorier i treffliste

Bør muligens flyttes til venstre, men flere nettbutikker har det over trefflisten slik websøket gjør idag. 

Med veivisern på venstre, må vi vurdere om disse skal kunne vises over hverandre, eller om disse skal stå på høyre side.

Ingen konklusjon på plassering, men rekkefølgen er vi enige om:

Rekkefølge:
1. Medietyper
2. Språk
3. Genre
4. Brukernivå (bn= )
5. Emner, bruk EO istedenfor å dele det opp i 3 emnekategorier slik vi gjør det idag.
6. Litterære typer (lf= ). Ta med alle, ikke bare fag/skjønn, men også lf=d (dikt) osv.
7 Person

- Fjern nedtrekkslisten med sorteringsvalg for treffliste, det holder med å kunne klikke på overskriftene.

- Treffliste for portalvennlig instans:

Fjern handlekurv-ikonet.

Endre termen «huskeliste» til «utvalgsliste».

Endre «Jeg vil låne denne» til knapp med «Bestill».

Termen «Reserver» endres til «Bestill» overalt. Dette bør Utlånsgruppa også uttale seg om! 

Den portalvennlige trefflisten bør brukes i ordinært websøk også.

- Postvisning

Ønskelig at Wikipedia/SNL er mindre synlig i søkefelt.

Odd Arne -> Sjekk oppslag på sjakk/ti i wikipedia, på Deichman står oppslagsordet til «Sjakkboksing»!

Odd Arne har sjekket og forklaringen er som følger: Vi sjekker på medietypen og når medietypen er bok sjekkes om noen av oppslagene inneholder ordet bok! Det er kanksje ikke lett å se «bok» her, men del opp oppslaget i «sjakk bok sing». Vi prøver å finne en utvei! 

«Bidra til Wikipedia», holder med en lenke, fjern resten.

Nedtrekkslister i Wikipedia/SNL bør gjøres mindre. (Egen stilark-klasse?).

[Elisabeth:] Fontstørrelser ved visning av post. Ett eksempel vi så på viste innholdsfortegnelser (krydder) som ble mer fremtredede enn selv posten, pga større fonter - og at hovedoverskrifter var mindre enn underpunkter. Men det ser ut som dette er endret allerede? Ser imidlertid at underpunkter nå er så små at de knapt er leselige, jfr
http://askbib.asker.folkebibl.no/cgi-bin/websok?mode=p&st=a&tnr=153891&tpid=11615

Det er vel nok å skille ved bold /normal - ikke størrelse?

- Det bør lages et ikon for tegneserie som dokumenttype. Forslag til motiv mottas gjerne!

- Elisabeth foreslo at en ny avgrensing på «Omtalt person» (kvalifikator EP) bør inn i avansert søk. Enighet om at det var lurt.


2. Parametersetting websøk.

- Bør forenkles! Antagelig er det noe som kan fjernes helt, og noe som kan skjules. 

«Postvisning: skal lenke til søkebegrep vises?». Slå av og gjør usynlig.

«Visning2», skjul alle valgene for antall tegn som skal vises av ....

Odd Arne lager oversikt over nødvendige/unødvendige parametere.

- Parameterstyring av rekkefølge på opplysninger i postvisning (innstilling «Antall linjer som skal vises i postvisning:»)

Fjerne muligheten til å velge rekkefølge på hoveddelene i postvisninga, dvs om krydder kommer før bestand, wikipedia, osv.

Enighet om at vi plasserer en oppsummering av eksemplarstatus rett under katalogdataene. Ved å krympe mengden av eksemplardata som vises som standard, kan vi vise dette før krydderteksten, uten at den forsvinner for langt ned. 

- Søkestrategier i websøk ble diskutert med utgangspunkt i et eksempel. Randi hadde søkt i Bærums og Deichmans base på «France Lonely Planet». Ga ikke treff i Bærum, men ga treff på Deichman. Årsaken var forskjell i oppsett av søkestrategier, skru på «Kombinér med "OG" + trunkér». 

Gruppa foreslår å fjerne muligheten for lokalt å endre søkestrategi, det bør være like søkemuligheter overalt, viktig når publikum forholder seg til flere bibliotek.

«Kombinér med "OG" + trunkér» bør være skrudd på som standard i både enkelt og avansert søk. Odd Arne endrer i den globale parameterfilen. 


- Bør det være mulig å bestemme hva som skal være klikkbart i posten?


- Slå sammen innstillingene for MappaMi og Websøk? Det er innstillinger som får konsekvenser begge steder. Evt opprette en felles fil som inneholder de som gjelder generelt.3. Norgeslån

- Endre termen «Lagrede søk» tilbake til «Interesseområder».

- Valg av hentebibliotek i Norgeslån bør være først etter innlogging i MappaMi. Fjern kommentarfelt osv. Dvs at man har valg av hentebibliotek og evt valg av lokal henteavdeling som eneste mulighet i første vindu.

Kan man slå lokal henteavdeling og hentebibliotek sammen i en liste? Slik at de lokale henteavdelingene kommer først, så egne bibliotek og til slutt røkla?

- Odd Arne lager eksempler på ny design.  |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 05.05.2010 av arbutvalg@bibsyst.no