Til AU's hovedside

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK 7. APRIL 2010


Referat fra møte i fagutvalget for søk, 7 april 2010
Sted: Bibliotek-systemer Larvik, kl 10.00 - 15.00

Tilstede:
Asgeir Rakkevik (Deichman, leder), Birgit Westermann (Bergen offentlige),
Ole David Østli (Alta), Elisabeth Gran (Asker). Fra Bibliotek-Systemer
Roger Niva, Odd Arne Jensen og Vidar Ringstrøm (referent)

Frafall: Eirik Gaare (Akershus)


1. Gjennomgikk referat fra fjorårets møte.  

Det aller meste var gjort.. Noen kommentarer ble det likevel:

- Bruk huskeliste istedetfor utv.liste i trefflisten websok (som det er i websok-portal). Enig om å fjerne tabelloverskriften Utv.liste i ordinært websok, holder med ikon.

- Parametersetting: Det er skjult en god del parametre i neste versjon av websøk. Flere forenklinger vil komme.

- Hva som er gjøres klikkbart i postvisning (emner) er en komplisert affære som det vil kreve mye ressurser å gjøre noe med.

- Det blir ikke aktuelt å slå sammen innstillingene for mappa/websok med det første.

- Filialer kan komme med som hentebibliotek hvis man ønsker, krever at filialen har nasjonalt biblioteknummer. Må legges inn av Bibliotek-Systemer.2. Videreutvikling av Websøk.

Odd Arne begynte med å vise inspirasjonskilder for nyutvikling i websøket:

- http://play.com. Plassering av søkefelt. Postvisning inneholder bare et utvalg helt sentrale opplysninger (forf/tittel/bilde/eksooplysning + bestill). Postvisningen har info om nye dvd-er osv til høyre i siden.


Bibliofils websøk har for mange ting i første søkevindu. Flytte karusellen til postvisning?

Istedet for å vise hva som er mest vist i karusellen som standard bør man vise hvilke bøker som har vært mest utlånt, men nå er inne. Listen med "Vist i det siste" byttes ut med «Populære ledige bøker» (fra karusellmenyen). (Biblioteket bestemmer innholdet i karusellen vha innstillingen «Hva skal vises i bildekarusellen på søkesida?»).

Førstelinje i avgrensingsboksen, "Søk i hele biblioteket", døpes om til "Avgrens søk". 

Odd Arne viste eksempler på ny design av websøket (laget rett etter fjorårets møte).

Kikket på portalen VuFind hos http://nla.gov.au. Oversiktlig og rent utseende. Har relevanssortering, god presentasjon og fleksible avgrensingsmuligheter. 

VuFind har fasettert avgrensing, man kan legge inn flere avgrensinger og så fjerne vilkårlig i rekkefølgen på avgrensingene, den utvider trefflisten dynamisk.

Kan man bruke VuFind istedet for websøk? Det er mange grunner til at dette ikke er mulig og heller ikke ønskelig. Det største hinderet er integreringen. Websøket er idag veldig godt integrert med de andre modulene
i Bibliofil, som f.eks. MappaMi og Samsøk. I tillegg er det mange tekniske hindre så som database og grunnfunksjonalitet i bunnen som er veldig forskjellig.
Hvis noen vil bruke VuFind, er det mulig å eksportere katalogbasen slik det ble gjort for podeprosjektet, men uten noen form for integrering til resten av Bibliofil. Vi ble enige om at det kunne være interessant å se på deler
av VuFind som en kilde til inspirasjon i første omgang.

Relevans som sortering i websøk? Odd: vanskelig å få til i websøk idag, avhenger av vekting/sorting av trefflister, vanskelig å gjøre noe med idag.

Lengre diskusjon om hvordan relevanssortering eventuelt kan gjøres i Bibliofil. Der hvor tittel matcher søkestreng bør den komme først i trefflisten. Nyere og mer populære titler (mest utlånt/reservert) bør også få høyere "score" i sorteringen. 

Grensen for hvor mange titler det tas hensyn til ved fasettering i trefflister er forøvrig 1500. Kan økes/senkes i innstillingen "Sortér opptil:" (innstillingene for Websøk, fanekort Visning). 

Hvordan gjøres FRBR-isering i samsøket? Gjøres med javascript, slår sammen like titler mm. Fungerer greit nå.

Odd Arne eksperimenter med fanekort i visningen. Hva skal vises med en gang osv tas etter fanekortene er på plass.

Møtet mente at følgende var nødvendig som førstevisning i postvisning: Tittel, ansvar og beskjed om ledig eller ikke, resterende info i fanekort.

Fasettering flyttes til høyre for trefflisten istedetfor på toppen. 

Elisabeth foreslo å fjerne reklamen om norgeslån i websøket («Norgeslån - Lån fra hele landet....»).

3. Samsøk

Odd Arne viste den forenklede startsiden for mobile enheter: http://samsok.no/cgi-bin/sok (vil antaglig ta over for dagens indeksside på http://samsok.no). 

Elisabeth savner mulighet til å søke i samsøk via detaljert søk, alle enige om at det var et savn. Mulig at det ikke er mulig å sende videre fra detaljert søk. Det er mulig å gjøre begrensinger i et websøk som samsøket ikke kan ta imot. Odd Arne sjekker.

Tall fra Alta tilsier at det er 20 ganger flere enkle enn detaljerte søk hittil iår.

Odd Arne og Roger orienterte om probleme med z3950-søk mot MikroMarc-baser. Bestandsinfo i MM3 skal være ok. Det er fortsatt trøbbel med MM2 og poster med lange noter. Vi har en dialog med Bibits om dette.

Det ble spurt om status for SRU. Roger svarte at det er på planen, men er ikke prioritert. Det anslås at en SRU-tjener kan være på plass i en testversjon i løpet av 2010. 

4. Diverse

Elisabeth om mangelen på web2.0-tjenester: brukerinnvirking osv. Roger: avhenger av bibliofil-id som ennå ikke er klar, jobbes med.

Asgeir savner informasjon om hva som prioriteres på søke-området. Elisabeth vil gjerne se en overordnet oversikt over hva vi jobber med, en webside?

Odd Arne jobber med design kontinuerlig, bl.a. vurderes et verktøy for å skifte "skin" på websøket.

Elisabeth spurte om integrering av websøk/mappami mot EpiServer CMS? Odd Arne svarte at det bør leverandøren absolutt klare å få til. Odd Arne har sendt beskrivelse via Bærum om hva som må til. (Odd Arne sender beskrivelsen til Asker også).  |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 16.05.2011 av arbutvalg@bibsyst.no