Bibliofil-brukermøte

10.-11. juni 1999, Park Rica Hotel, Sandefjord 
 

Program 

Torsdag 10. juni

 

12.00 Lunsj

 

13.00-13.15 Velkommen til brukermøte ved arbeidsutvalget ved Carol van Nuys 
Velkommen til Sandefjord ved Hans Gjerløw, biblioteksjef i Sandefjord 
Praktiske opplysninger

     

13.15-14.00 "Bibliotekene, som skapt for informasjonssamfunnet"   
ved Anders Kluge, forskningssjef ved IMEDIA, Norsk regnesentral  
Spørsmål

  

14.00-14.15 Kaffe 

  

14.15-16.00 "Rikets tilstand", lisens- og serviceavtaler, BS om 5 år  
ved Torkel Hasle, Bibliotek-Systemer A.s. 
 • Brukerne oppfordres til å sende AU spørsmål som skal stiles til BS. Spørsmålene blir publiseres på AUs hjemmesider på forhånd. Spørsmål og svar skal protokolleres på møtet.

   

16.15-17.00 

 

Gruppearbeide med utgangspunkt i AU/BS-protokollen og Anders Kluges stikkord over teknologiske muligheter om henholdsvis 2 og 5 år. 
 • Ønsker, fordeler og ulemper i det daglige arbeidet med Bibliofil
 • Hva krever vi av Bibliotek-Systemer A.s. og Bibliofil om 2 og 5 år? 

(Forslag til inndeling av grupper: store, middels og små bibliotek. Hver gruppes meninger og ønsker føres i en protokoll. Gruppene lager transparenter over viktige punkter som presenteres i plenum på fredag.) 

  

17.00-17.15 Kaffe

 

17.15-18.00 Gruppearbeid fortsetter

 

19.00 Festmiddag

   

21.00 Omvisning i Sandefjord bibliotek. Deltagerne møter her før de gir seg ut på kveldens kulturbegivenhet (?), pub-besøk (Promenadekafeen "Prommen"), hyggelig samvær på hotellet, e.l. 

  

Fredag 11. juni

  

09.00-09.45

  Statistikk - en presentasjon av BS statistikkprogrammer og prosedyrer. Muligheter, begrensninger og framtidsvyer ved Bibliotek-Systemer A.s. 
  Spørsmål

   

10.00-10.45  Gårsdagens gruppearbeid fortsetter. Protokollen gjøres ferdig. Transparenter gjøres ferdige til plenumspresentasjonen.

  
 

10.45-11.00  Kaffe

 

11.00-11.45  Utsjekking av hotellet  
Utstillingen "Bibliotheca Alexandrina, Snøhetta i Egypt" på hotellet

 

11.45-12.30  
12.30-13.30
Plenumspresentasjon av gruppearbeidene. Diskusjon 
Lunsj

  

13.30-14.15 "Bokas og lesningens fremtid" av forfatteren Eirik Newth  
Spørsmål

   

14.15-15.00 Hvordan ser våre bibliotek ut i det neste århundrede? Eirik Newth og BS sitter i panelet. Plenumssamtale / spørsmål

   

15.00-15.15 Kaffe

  

15.15-16.00 Hva har skjedd siden sist? Hva skjer i framtida? 
 • Presentasjon av AUs arbeid: protokollen fra møtet mellom AU/Bibliotek-Systemer A.s. (BS) og hjemmesidene til AU / fagutvalgene 
  •  

  Presentasjon av fagutvalgenes arbeid: to medlemmer fra hvert fagutvalg (BS/bruker) forteller om det som har skjedd med katalog, utlån, søking

  AU presenterer noen forslag 

  • For å effektivisere AUs arbeide foreslår AU at bibliotekene (om ikke pengene kan fåes noe annet sted) finansiere to til tre møter pr år 
  • For å holde kostnadene nede foreslår AU at AUs medlemmer velges fra samme region i landet og at en ny region velges annet hvert år. 
  • AU foreslår videre at mandatet forandres for å tillate disse endringene
  • AU foreslår å opprette to nye fagutvalg - en for periodika og en for statistikk 
  • AU foreslår å slå sammen utvalgene for katalog- og søking (Torgeir Bie Olsen)
  • Andre forslag?

  Valg av AU medlemmer, nye fagutvalgmedlemmer, valgkomitemedlemmer  

  Eventuelt 

    

  16.00 Avslutning

    Tilbake
  Sist endret 09.06.99 av arbutvalg@bibsyst.no