Til AU's hovedside

Fagutvalg for katalog og søk


Brukermøte 2005 bestemte en oppsplitting av utvalget for katalog- og søk.

Innkjøp og katalog er nå slått sammen til Katalog- og innkjøp
Resten av ansvarsområdene, dvs: søk, samsøk osv er blitt til utvalget for søking

For referater fra de nye utvalgene, se deres sider

 

Referater fra utvalget før brukermøte 2005:

 

Retningslinjer for fagutvalgene

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 01.06.05.05 av arbutvalg@bibsyst.no