' Bibliofil arbeidsutvalg -Katalog-gruppa - referat

Til AU's hovedside

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG KATALOG, 20. april 2009

Til stede:

Inger Moss, Bærum

Anne Børnes, Deichmanske

Hilde Lorentzen, Vadsø

Forfall:

Kirsti Opstad

Liv Randi Foss, Ålesund

Fra Bibliotek-Systemer:

Ola Kogstad

Lill Bjørvik (ref.)

 

1. GJENNOMGANG AV SAKER FRA FORRIGE FAGUTVALGSMØTE

Grundig gjennomgang av referatet fra forrige møte for å se hva som ikke lenger bør stå på dagsorden.

- Installasjon av ny utskriftsløsning. OK.

- Biblioteket navn på strekkodeark. OK.

- Gjenbruk av eksemplarnummer. OK.

- Utskrift av autoritetsregister. OK.

- Dynamisk hyllesignatur - Bokens plassering. Sendt til testing i et par bibliotek for kort tid siden.

- Hovedspråk (viktig pga statistikk). OK.

- Registrering av tagger på flere språk i en post. OK.

- Indeksering og søk i undertekster (041$b). OK.

- Datamax og ulaminerte etiketter. Ulaminerte finnes ikke.

- Utfasing av bestillingsregisteret. Ikke prioritert. Lagt inn som "later". http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12225

- Krydderdata for dokumenttyper uten isbn. Avhengig av Bibliofil-ID. Det er sannsynlig at vi ser første versjon av dette i løpet av året.

- FRBR. Arbeid med FRBR begynner å rykke nærmere nå som Bibliofil-ID er i siget. Vanskelig å si noe definitivt om når dette vil påbegynnes.

- Gjennomgående endring av delfelt. Ikke aktuelt for tiden. Lagt inn som et ønske. http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12224

 

INNKJØPSMODULEN

I forbindelse med gjennomgangen ble innkjøpsmodulen viet spesiell oppmerksomhet. Det er stemning for en generell gjennomgang av modulen med tanke på modernisering. For å holde rede på ønsker som fremkommer er det opprettet en problemmelding. Notér gjerne nye forslag, smått og stort, her:

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12226

 

PERIODIKA

Det dukket også opp et ønske for utseende på strekkoder i periodikamodulen. http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12229

 

 

 

2. SAKER SOM HAR VÆRT BEHANDLET I LØPET AV ÅRET

 

VISNING AV SPRÅK I WEB

I utgangspunktet er jo dette en søkesak, men den dukker nå opp i katalogutvalget. Det dreier seg om visning av delfeltene $041$a og 041$b.

Film bør ha fortekst 041$aTalespråk 041$bTekstet på:

Bøker bør ha fortekst 041a$ Språk 041$bSammendrag på:

http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12231

 

SØKING PÅ AVISER, DVS REGISTRERING AV AVISER

I periodikamodulen registreres medietypen i 008/21. Det er mulig å registrere forskjellige periodikatyper. Søkbar som tp=

 

I katalogmodulen registreres medietype i 019$bj. Det er mulig å registrere forskjellige periodikatyper. Søkbar som ff=

BSMarc har bare én kode: 019$bj. Den omfatter alle typer periodika.

Ola tenker på saken og kommer med forslag til hvordan vi bør håndtere dette. (Bakgrunn: Odd Arne oppdaget differensieringen i forbindelse med revison av SafariSøk.)

 

Uansett bør det gjøres endring i tidsskrift.mal.std som brukes i tkkat, slik at det blir mulig å registrere periodikumtype i 008/21. Legger det inn i en problemmelding: http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12234

NETTRESSURSER SOM DOKUMENTTYPE

Hvor mange dokumenttyper trenger man? Det er ikke så enkelt å vurdere selvfølgelig, men siden Bibsys, med alle sine elektroniske poster klarer seg med tre typer: ebok, tidsskrift og resten, vil det antagelig være tilstrekkelig for folkebibliotekene også.

GEOGRAFISKE EMNEORD FLYTTES FRA 650 TIL 651.

Korrekt tag for geografiske emneord er 651. Biblioteksentralen og Bibsys går over til 651. Med tanke på Samsøk er det en fordel at bibliotekene bruker samme tag.

Det ble diskutert en del frem og tilbake om man skal gå for endring eller ikke, om man skal satse på ett felles register for 650 og 651 eller separate registre. Konklusjonen ble at man går for en totrinns sak:

1) Geografiske emneord legges i 651. Det kjøres en konvertering på alle bibliotek slik at alle emneord i tagger fra 914 til 920 legges i 651. Aut.par og kval-fil endres samtidig. (Forutsetningen er at klassifikasjonsnummer er knyttet til emneordet i $1)

2) Inntil videre beholdes emneordene i ett register.

3) Når konvertering er kjørt på alle bibliotek får Biblioteksentralen beskjed om at Bibliofil-bibliotekene ønsker å motta geografiske emneord i 651.

4) Dugnadsbasen må rettes.

5) Format.par må endres.

6) Når vi har høstet erfaring med flytting av autoriteter fra 650 til 651, vurderer vi sletting av de samme autoritetene i 650.

Det er usikkert med henvisningene. Det er mulig vi kan greie å få dem med i en eventuell flytting. Hvis det viser seg at det ikke er mulig, vil vi varsle hvis de flyttede autoritetene var knyttet til en henvisning.

Delfelt $z må inn i Marcformatet i 650, 651, 691 og 692.

Alle (Biblioteksentralen, Bibsys, Katalogkomitéen) er enig om å endre Forente stater (Sambandsstatane) til USA Det kan vi ordne. Lagt inn i problemmelding. http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12236

 

RAPPORT OVER BØKER SOM HAR FÅTT EKSAKT UTLÅNSTID

OK, men må fremheves bedre i dokumentasjonen. (Unødvendig med problemmelding. Jeg tar det så fort jeg kan.)

Visning av eksemplarer med eksakt lånetid i TkSøk hadde vært ønskelig. http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12239

 

PERSONER I TAG 700 MED FUNKSJONSBETEGNELSE

Funksjonsbetegnelse er søkbar kvalifikator /fb.

Eks::

Når man skal søke på norske forfattere (og ikke ønsker treff på oversettere), blir søkeuttrykket: fn=n ikke overs/fb

 

 

NYE KODER I 019$B

Det er innført nye koder for mp3filer og dataspill.

ILLUSTRASJONSMATERIALE

Redigerbar nedtrekksliste i 300$b. OK.

 

UTSKRIFT STREKKODER

Endring av rutiner for utskrift for å forhindre at strekkoder for alle avdelinger ble skrevet. OK Bibliotekets navn på midlertidige strekkoder. Dette vil det ikke bli gjort noe med.

FORLAGSLISTEN

Den nedtrekkbare listen lar seg ikke redigere korrekt. Man kan ikke få inn forlag alfbetisk, http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12241

KULTURFOND

Ved endring av eksemplarer bør det være mulig å endre på flere eks samtidig. http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=12243

SAMMENHENGEN MELLOM KATALOG/INNKJØP

Når man søker opp bestillingsposter via katalogsøkebildet, får man tilgang til eksemplarregisteret for den posten søket gjelder. Hvis man deretter søker opp andre bestillingsposter når man står på fanekort "bestilling" henger eksemplardataene igjen fra det opprinnelige søket. Dette er en feilkilde.

Problemet er ikke enkelt å løse. Jeg legger det inn i innkjøpsmodul-revisjon-meldingen (12226)

 

Tilbake til katalog-og-søkegruppa

Til Bibliotek-systemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert  14.06.2010 av arbutvalg@bibsyst.no