Deltakere brukermøte i BIBLIOFIL 1990:2


Tid: 10.12.1990
Sted: SAS Park Royal Hotell, Oslo
Deltakere brukermøte i Bibliofil 1990:2:

Agder DH: Ellen Seiersted, Inqrid Terland. Else Margrethe Bredland
Arkitekthøgskolen: Anne F. Frisvold , Sidsel Moum
Asker: Live Gulsrud, Grethe Kolberg, Ingrid Lange
Bærum: Randi Hausken, Hilde Høgås, Agot Borgen
Deichman: Ragnar Nordlie, Gunvor Melhus
Fredrikstad: Kristin Havstad,
Hordaland fyb: Synnøve Gjermundsnes
Horten: Mette Kjennerud
Jevnaker: Astrid Haug
Kongsberg: Inger Johannne JLktLtlstad
Larvik: Liv Andresen, Beate Linner-Ltd
Møre og Romsdal DH: Kirsten Hundvebakke
NRK Torgeir Bie Olsen, Tine Dahl
Norsk lyd- og blindeskridtbibl: Renate Olsen. Astrid Kilvik
Oslo Handelshøgskole: Brita Bjørken Eriksen, Liv Vil-an
Porsgrunn Astrid Aase, Leif Hansen
Rendalen Mari Gunhild Salvesen
Sandefjord: Hans I. Gjerløw
Hans Martin Fagerli
Sogn og Fjordane DH: Inger HE@qård
Statens bibliotektilsyn: Jan Bruusgaard
Statens forurensningstilsyn: Anne Stefansen
Statens i forming, Oslo- Unni Seiersted
Telemark DH Gerd Simonæs
Trondheim Arvid Hoff, Roger Høver- f@.'at-ilsen
Tørisberg Vigdis Gjelstad Jakobsen
Vestfold fyb Hanne Ottosen-Øhre
Biblioteksystemer: Torkel Hasle, Trygve Storrønningen, Tore Morkemo, Øivind Aspaas
A/L Biblioteksentralen: Eirik Gaare, Anne Kari Østmo