Arbeidsutvalget Bibliofil

Oversikt over brukermøtene
Arbeidsutvalget
Informasjon og referater fra fagutvalgene
Medlemmer av valgkomiteen
retningslinjer for samarbeidet mellom AU og Bibliofil
Nyhetsarkiv

 


NYHETER OG MELDINGER

16.05.2011

Referatene fra brukermøtet på Lillehammer er lagt ut.
Referatene fra gruppearbeidene legges ut etterhvert som de leveres inn. 


28.04.2011:

Referat fra møte i fagutvalg for katalog og innkjøp14. april


25.04.2011:

Referat fra møte i fagutvalg for søk 8. april


14.04.2011:

Referat fra møte i fagutvalg for utlån 6. april


13.04.2011:

Gruppeoppgavene er klare. Viktig at alle som skal på gruppearbeidet forbereder seg.
Oversikt over gruppeoppgavene


08.04.2011:

Oversikt over gruppene under gruppearbeidet på brukermøtet


08.03.2011:

Deltakerliste for brukermøtet på Lillehammer 3. - 4. mai.
Sjekk om du er med på lista og at du har fått ekstra overnatting hvis du har bedt om det.


01.03.2011:

Referat fra møte i fagutvalg for brukertjenester 15. februar


18.01.2011:

Møte i AU og møte AU- Bibliotek-Systemer 4. - 5. januar 2011


Biblioteksystemer AS hjemmeside

Sist oppdatert  16.05.2011 av arbutvalg@bibliofil.no