Til AU's hovedside

Referat fra møte i fagutvalget for skole 16.03.2005

Til stede: Til stede: Hanne Kortner (Venstøp skole, Skien), Else Haugen (Korta skole, Raufoss), Tor Harald Hafsrød (Risum ungdomsskole, Halden), Anders Haukaas (Varden og Breidablikk ungdomsskole, Sandefjord) , Ola Thori Kogstad og Lill Bjørvik (Bibliotek-Systemer)

Referat: Lill Bjørvik

PRESENTASJON

Dette er det første møte i fagutvalg skole. Vi tok en kjapp presentasjonsrunde av både bibliotek, bibliotekansvarlig og drift.

Fagutvalget består av ett skolebibliotek som er en avdeling i hovedbiblioteket og tre som er virtuelle baser.

Leder av fagutvalget: Anders Haukaas


DAGLIG OPPSTART

Et par av bibliotekene hadde opplevd treg oppstart pga dårlige linjer og lite minne. Det er selvfølgelig ikke en ønsket situasjon, men det kan være fare for at flere har det på den måten.

Det er ikke mulig å la timeglasset gå inntil modulene er lastet opp. Startmenyen er et separat program som ikke har kontakt med de programmene den starter opp. Det bildet som kommer opp, ligger der i noen sekunder før det slettes, uavhengig av hvor lang tid det faktisk tar å starte programmet.

Det er faktisk ikke noe annet å gjøre enn å sørge for tilstrekkelige ressurser på arbeidsstasjonen og god nok nettforbindelse.

Det var litt diskusjon om nytten av Smart Card kontra ulempen. Ikke noe entydig konklusjon. Det kan kanskje være et tema for Skoleforum?

ELEVUTLÅN

Noen bibliotek har elevassistenter og ønsker et elevutlån med litt flere muligheter enn nåværende. Det betyr ikke at elevutlånet som det er i dag skal endres, men muligheten for å velge følgende i tillegg bør være til stede:

  • fornyelse
  • søke på etternavn i lånenummerfeltet i Utlån
  • avslutte på en enklere måte, dvs uten å oppgi passord.  

LÅNERREGISTRERING

Lånerkategorier som ikke brukes lokalt, bør fjernes. Alternativt: skjules.

KLASSEFLYTTING

Det er nødvendig med en ny måte å håndtere klasseflytting på når elever nå kan være i forskjellige basisgrupper hvert år. Roger Niva gjennomgikk nytt grensesnitt for klasseflytting. Ny versjon vil bli testet i juni av fagutvalget og deretter sendt ut til samtlige.

Arbeidsgang ved klasseflytting blir:

1) Kjør klasseflytting
2) Opprett nye grupper
3) Fordele elevene på klasser eller gruppe

Konvertering.
Alle lånerkategorier som begynner med tall, konverteres til lånerkategori "elev" og gruppenavn. Konverteringen gjøres av Bibliotek-Systemer.

Opplysninger som da vil ligge i skjemaet "Endring av gruppetilhørighet (klasseflytting)." er: Navn, Lånenr, Skole, Gruppe, Årstrinn.
Det er inngang til Gruppeadministrasjon, Kjør klasseflytting, Endre gruppetilhørighet og
Fjern lånere.
Det er mulig å velge å vise én eller alle skoler og én eller alle grupper.

Det bør være mulig å sortere visning på den enkelte kolonne og "Sletting av låner" som ikke har heftelser/meldinger bør være linket til lånerregisteret.

Gruppeadministrasjon.
Biblioteket oppretter nye grupper, endrer grupper, knytter kontaktlærer til gruppen.

I skjemaet ligger opplysninger om: Gruppenavn (f.eks. 2a, 2b, Solsikke o.l.), Felt som finnes: Skole,Lærer, Årstrinn, Skoleår og Skolestart.
Det er inngang til Ny gruppe, Endre gruppe, Slett gruppe.

Når gruppenavn/navn på lærer endres, så endres det på samtlige elever.

Klasseflytting.
For virtuelle baser angis høyeste klassetrinn. For skoler som er en del av folkebiblioteket,angis skole, høyeste klassetrinn, og om elever som slutter på skolen skal slettes eller flyttes til en annen lånerkategori (barn/voksen).

Elevene flyttes opp et klassetrinn og får status "ufordelt". Elevene markeres og fordeles på nye grupper.Det er tatt hensyn til at elever hopper over et klassetrinn eller flytter.

Felleslånekort
Skoler som tar i bruk Felleslånekortet, må innehente tillatelse fra foreldre/foresatte for barn under 15 år.

http://www.norskdigitaltbibliotek.no/archives/prosjektbeskrivelse.pdf

RAPPORTER/JOBBER FRA SKOLEIKON

Vi hadde en gjennomgang av oppsettet. Oppsettet kan gjøres noe mer oversiktlig og sorteringen i den enkelte rapport kan gjøres mer brukervennlig.

Ny gruppering er allerede eksportert, så den gjentas ikke.

Generelt ønske for den enkelte rapport er at sortering pr klasse er alfabetisk, ikke numerisk.

Klassevis forfallsrapport
Denne rapporten viser samlet for hele skolen. Bør være to valg:
1    Et ark pr låner
2    Et ark pr klasse, sortert alfabetisk på navn

Purring av bøker utlånt før angitt dato
Rapport bør sorteres klassevis og etter låner.
Tillegg: ønsker mulighet for å velge klasse
Tillegg: ønsker rapport før jobben settes i gang (noe a la regningsutskrifter)

Liste over utlånte bøker
Denne omfatter alle klasser. Ønsker å kunne velge klasse/gruppe. Rapport sortert etter låner.

Skriv ut liste over utlånte bøker inkl studielån
Denne omfatter alle klasser. Ønsker å kunne velge klasse/gruppe. Rapport sortert etter låner.

Liste over lånere i en klasse
Bør gjøres om og ha to valg:
Liste over lånere
1    Liste over lånere i en klasse, sortert på navn
2    Liste over lånere i alle klasser (m.a.o. ikke lånerkategori "lærer", "ansatte", "personale"
eller hva kategorien/e måtte hete.


NYE RAPPORTER/JOBBER SOM ØNSKES:

Purring av enkeltlåner
Purring av bøker utlånt før angitt dato – rapport
Purring av reserverte titler
Purring av klassesett
Purring av delvis innleverte klassesett


MULIGHET FOR IMPORT AV ELEVDATA

Vi har vurdert å lage rutiner for et par, tre vanlige program som gjør det mulig for bibliotek å gjøre denne jobben selv. Foreløpig har vi valgt å gjøre jobben gratis for de som måtte ønske jobben gjort. Det har vist seg å være mange muligheter for feil pga
forskjellige formater m.m.

FORLAG AUTOMATISK OPP NÅR MAN SKRIVER INN ISBN

Nei, den jobben blir for tung. Men vi skal vurdere å legge inn funksjonen for de 15-20 største forlagene.

HURTIGTASTER

En gjennomgående bruk av hurtigstaster i alle moduler er ingen triviell sak. Det har fremkommet ønske om at ctrl-s skal åpne Skoleikonet. Ctrl-s har andre betydninger i andre module (sletter tag i Katalog, starter "sortlist" i Søking); det kan likevel være greit å ta i bruk foreslått funksjon i Utlånet.

Noen savner ikke å kunne bruke "enter" for å si "ok". Det går ikke med "enter" fordi skannerne sender entersignal. Forsøk med mellomromstasten.

Som vanlig brukes tab for å hoppe fra felt til felt (Mann, Kvinne, Inst). "Enter" setter parameteret. Valgboks (lånerkategori) åpnes med shift-enter. Bevegelse opp og ned med piltaster.

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 17.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no