Til AU's hovedside

REFERATER/PROTOKOLLER

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside
Brukermøter Se egen oversikt.
Arbeidsutvalget

Møte i AU og møte AU- Bibliotek-Systemer 4. - 5. januar 2011

Møte i Arbeidsutvalget 22.09.2010

Møte i AU og møte AU- Bibliotek-Systemer 11 -12. januar 2010

Møte i Arbeidsutvalget 04.09.2009

Møte mellom AU og Bibliotek-Systemer 22.01.2009

Møte i Arbeidsutvalget 21.01.2009

Møte i Arbeidsutvalget 24.09.2008

Møte mellom AU og Bibliotek-Systemer 31.01.2008

Møte i Arbeidsutvalget 30.01.2008

Møte i Arbeidsutvalget 11.09.2007

Møte i Arbeidsutvalget 23.01.2007

Møte i Arbeidsutvalget 22.01.2007

Møte i Arbeidsutvalget 10.09.2006

Møte mellom AU og Bibliotek-Systemer 25.01.2006

Møte i Arbeidsutvalget 24.01.2006

Møte i Arbeidsutvalget 23.09.2005

Møte mellom AU og Bibliotek-Ssystemer 18.02.2005

Møte i AU 17.09.2004

Møte mellom AU og Bibliotek-Systemer 20.01.2004

Møte i AU 19.01.2004

Møte i AU 27.01.2003

Møte mellom AU og Bibliotek-Systemer 28.01.2003

Møte i AU 28.08.2002

Møte mellom AU og Bibliotek-Systemer 12.02.2002

Møte i AU 11.02.2002

Møte iAU 03.09.01

Møte mellom AU og Bibliotek-Systemer 13.03.2001

Møte i AU 28.08.2000

Møte mellom AU og Bibliotek-Systemer   10.03.2000

Møte mellom AU og Bibliotek-Systemer 12.02.1999

Fagutvalgene Se henvisninger til møtereferater på de enkelte fagutvalgenes sider:
Katalog/søking | Utlån | Tilvekst | Periodika | Statistikk | Skole | Brukertjenester
Andre referater/protokoller Biblioteksjefmøte Gardermoen 17.-18.10.2007:
Presentasjoner (pdf-format)

Biblioteksjefmøte I Bodø 05.-06.04, 2005
Program og lenker til pdf-presentasjoner

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 18.01.2011av arbutvalg@bibsyst.no