Bibliofils arbeidsutvalg
Referater / Protokoller

Gruppearbeid  ved Bibliofil-brukermøte, 22. mai 2001 - Referat

Innledning

Dag 2 av brukermøtet hadde hovedtema "Bibliofil med grafisk grensesnitt". Gruppearbeidet var en viktig del av dette. Arbeidsutvalget mente at det var viktig at brukerne fikk komme med innspill og synspunkter på Bibliofils ulike moduler og funksjoner. Den nye Bibliofil-løsningen  ble tatt i bruk fra årsskiftet 2000/2001, men ikke alle delene er ferdig utviklet. På dette tidspunktet er det ennå mulig å påvirke løsningen. Bibliofils websøk er også under endring.

Deltakerne var delt inn i 8 grupper. Hver gruppe ble bedt om å diskutere positive og negative sider ved "sin" modul, konkretisert i punktene

 1. Kva fungerer bra?
 2. Kva fungerer dårleg?
 3. Konkrete forslag til betringar
 4. Prioritering av forslag frå punkt 3

Hver gruppe  presenterte sitt resultatet av gruppearbeidet.

Gruppeinndeling

Gruppe 1 - Katalog

Hva fungerer bra?

 • Det meste fungerer bra
 • Enkelt å endre maler
 • Lett å legge til tager
 • Enkelt å legge inn poster fra andre bibliotek
 • Beskjed om manglende autorisering
 • Ajourhold av autoritetsregistre

Hva fungerer dårlig? / Forslag til forbedringer:

 • Autorisering må ikke skje i tilvekstdelen
 • Utskrifter - bedre muligheter fra katalogen
 • Ønske om å kunne redigere avdelinger fra rullegardinmenyen
 • Forenkling av eksemplarpåføring

 

Gruppe 2 - Katalog

Hva fungerer bra?

 • Kontinuerlig oppdatering
 • Veldig fleksibelt system i forhold til valg av maler, redigering, rullegardinmenyer etc.
 • Rask respons fra Biblioteksystemer/Cato ved problemer!
 • Klipp/lim-funkjonen - veldig bra
 • Ny "jobbfunksjon" - strekkoder virker bra

Hva fungerer dårlig? / Forslag til forbedringer:

 • Jobbing på eksemplarnivå er tungvint. Må kunne gjøres mer effektivt! Vi må kunne gå direkte til eksemplar for
  • ajourhold
  • endre status
  • sletting
 • Forhåndsvisning av poster. Kan tenke oss et valg for å se på marcformatet på dugnadsposter for å sjekke emneord/Deweynummer
 • Etikett-utkjøring må kunne rasjonaliseres

 

Gruppe 3 - Søking (Websøk)

Forslag til forbedringer:

 • CCL-koder (eks. ff=kl) må vekk eller oversettes til vanlig norsk. Fontstørrelsen må reduseres.
 • "Enkelt søk" i dagens form kan fjernes. Tittel kan være "Søk i bibliotekets bok- og mediasamling" og  det kan ha følgende felt:
  • Tittel
   Her bør man kunne søke både på ord i tittel, tittel som frase ("og" blir benyttet automatisk). En hjelpetekst for akkurat det som kan søkes på, med eksempler, bør være lett tilgjengelig (lenke, pop-up e.l.)
  • Forfatter
   Må kunne skrive navnet invertert eller ikke og få opp akkurat det samme resultatet. Pop-up hjelpetekst.
  • Emne/fritekst
   Mulighet for å søke i fritekst, dvs. alle felt. Pop-up hjelpetekst som forklarer hvilke felt det gjelder.
 • Avansert søk bør hete "Detaljert søk" og ligge som en mulighet i det første søket
 • Søketeksten bør overføres fra det enkle søket til det mer detaljerte søkebildet. Ikke skrive om igjen. Mulighet for videre presisering av søket når man har fått resultatet fra det enkle søket.
 • Design må forbedres. Ikoner bør være valgfrie.
 • Samarbeid mellom de ulike systemleverandører for å samkjøre enkelte ting i de ulike systemenes websøk, f.eks. struktur, trunkeringstegn.

 

Gruppe 4 - Utlån

Hva fungerer bra?

 • Innlevering. Bra at det i samme skjermbilde blir vist "Innleveringer" og "gjenstående lån".
 • Utlån. Bra at det i samme skjermbilde blir vist "Lån",   "Til avhenting" og "Reserveringer"
 • Muligheten til å fornye markerte titler er bra.
 • Positivt at det gis beskjed hvis vi prøver å levere inn en reservert bok 2 ganger.

Hva fungerer dårlig? / Forslag til forbedringer:

 • Fjernlån, Boken kommer og Depot integreres snarest.
 • Ønsker flere manøvreringsmuligheter, bruk av  piltaster og   enter/return.
 • Lånerregisteret
  • Ved søk på navn bør fødselsdato være med i lista.
  • Poststed må komme automatisk, evt. motsatt: skrive inn sted, deretter få liste over postnummer

Gruppe 5 - Utlån

Hva fungerer bra?

 • Skjermbildet er greit
 • Lett å lære

Hva fungerer dårlig? / Forslag til forbedringer:

 • Innlån og utlån er for like
 • Sikkerhet i utlån i forhold til skoleelever må bli bedre
 • Liste lånte bøker
  Viser for lite av viktig informasjon, og er dessuten "rotete" satt opp. Bør bli så lik den linjebaserte som mulig.
  Ikke mulig å se om materialet er fjernlånt. Ønsker opplysninger om eierbibliotek (som i linjebasert modul)
  Mangler opplysninger om tittel- og eksemplarnummer.
 • Avdelingskode ønskelig på lånerstatusbilde
 • Alle funksjonsknapper bør være aktivisert på lånerregistreringsbildet
 • Fornying
  Ikke god nok informasjon om bøkene. Vi savner barn, voksen, video, innlånte m.m.
 • Obs-koder
  Hvis obs-kode "Lånekort er inndratt" er satt på låner, kommer det ikke opp hvilken obs-kode som er satt, bare at obs-kode er satt. Vi må vite hva!
 • Visning av "heftelser"-boks
  "Vis innhold på purring, regning"
  Denne gir også for lite informasjon til at den er brukelig i forhold til lånerinformasjon. Hvis det ikke finnes ordningsord, er boksen tom!
 • Fanen "Gjenstående lån" i innleveringsmodus
  Vi må kunne fornye her også!
 • Bla-funksjon i lånerregistreringsbildet
  Bør være mulig, som i Unixterm, å bruke Page Up/Page Down.
 • Utskriftsknapp
  Når reserverte bøker leveres inn, og programmet gir beskjed om dette i en boks, må utskriften kunne styres til riktig skriver.

 

Gruppe 6 - Tilvekst

Hva fungerer bra?

 • Integrert i TK-katalog

Hva fungerer dårlig? Forslag til forbedringer:

 • Dokumentasjon
  Savner en god manual
  Ta med "selvfølgeligheter" i dokumentasjonen. Viktig for nye brukere som ikke kjenner tidligere dokumentasjon. (Eks. Alt-tasten + understreket bokstav)
 • Kommentarfelt i leverandørregistret savnes
 • Bruk av eksternposter ved bestilling.  Ikke ønskelig at alle opplysninger tas med.
 • Forslag bør ikke få tittelnummer i basen som nå.
 • Kan ikke slette fra forslagslista. Må endres!
 • Defaultverdi for leverandør og avdelingskode ønskes.
 • Enklere tilgang til budsjett ønskes. Tilgang til budsjett er aktuelt også for andre enn de som skal ha tilgang til tk-katalog.

Prioritering:

 • Dokumentasjon

 

Gruppe 7 - Periodika

Hva fungerer bra?

 • Registrering fungerer bra, men er komplisert
 • Leverandørregistret ok, men burde vært integrert med tilvekstmodulen

Hva fungerer dårlig? / Forslag til forbedringer:

 • Heftemottaket, spesielt ved flere abonnement
  Må kunne se bare "eget" abonnement.
 • Visning i søk - må vise heftenummer
 • Kan ikke generere etiketter fra periodikamodulen, kun fra tk-katalog
 • Må ha heftenummer på etiketten

 

Gruppe 8 - Statistikk

Hva fungerer bra?

 • Å bruke statistikkfunksjonen i søk for å se på utlån (og annen bruk) av bøker for å kassere/magasinere/supplere.

Forslag til forbedringer / ønsker:

 • Generelt: ønsker en så fullstendig statistikk som mulig, med mange muligheter for avgrensing.
 • Årsstatistikken til SB/RBT
  • Sluttdato for endringer 15.01? Bibliofil bør ha en bestemt dato tidlig i januar hvor man sier at statistikken er klar, og at det er statistikken fra denne datoen som legges til grunn for all statistikken for det foregående året.
  • Direkte overføring av statistikk fra Bibliofil til SB/RBT med mulighet for å se over for bibliotekene er ønskelig
 • Det er behov for mer kunnskap om statistikk. Kombinasjon av kurs og selvstudium. Kurs i bruk av statistikk som planleggingsredskap ønskes.
 • Kasseringsrapporter.  Lister over bøker som ikke har vært utlånt i et gitt tidsrom, gjerne sortert på plasseringskode.
 • Mulighet til å ta ut statistikk på midlertidig utlånt materiale. Registrere fysisk form?
 • Sammenlikning av utlånsstatistikk og bestandsstatistikk.
 • Muligheter for å sammenlikne egen statistikk med andre Bibliofil-bibliotek. Kjøre statistikk på andre bibliotek for å sammenlikne?

 


Materialet fra gruppearbeidet er  sammenfattet av Bibliofils arbeidsutvalg ved Randi Hausken  

Meldinger | Retningslinjer | Medlemmer | Brukermøter| Referater / Protokoller | Fagutvalg | Valgkomite
Sist oppdatert 17.07.01 av arbutvalg@bibsyst.no