Bibliofil-brukermøte

21.-22. mai 2001, Hotel Rica Maritim, Haugesund
 

Program 

Mandag 21. mai
Hovedtema: Websøk

 

12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.30 Velkommen til brukermøtet, ved AU
Velkommen til Haugalandet, ved Torill Borge Horneland, biblioteksjef i Haugesund

Kunstnerisk innslag
13.30-14.10 Rikets tilstand - Bibliotek-Systemer As.
Hva har skjedd siden forrige brukemøte?
14.10-14.25 Bibliofil - FAQ Bibliotek-Systemer As orienterer og tar i mot innspill
14.25-14.45 Pause - Kaffe 
14.45-17.30 Dagens hovedtema: Websøk og web-baserte tjenester


14.45-15.45 Foredrag ved Ragnar Nordlie
15.45-16.00 Pause Kaffe/frukt
16.00-16.45 Bibliotek-Systemers oppfølging av temaet.
Presentasjon av Brodd-rapporten om Bibliofils websøk
16.45-17.00 Oppsummering/spørsmål/diskusjon
17.00-17.30 Kreativ bruk av web-baserte tjenester og av Bibliofil
 • Liv Vennevik, Trondheim
 • Leif Hansen, Porsgrunn
 • Aud Grimstveit, Tysvær
19.00 Festmiddag
21.00 Omvisning på Haugesund bibliotek. Kultur. 

 

Tirsdag 22. mai
Hovedtema: Bibliofil med grafisk grensesnitt

 

09.00-09.30 Bibliofil med grafisk grensesnitt. Bibliotek-Systemer As
 • Generelt
 • Prispolitikk/lisenspolitikk
 • Krav til utstyr
09.30-10.30  Fagutvalgene/BS presenterer arbeidet med de ulike modulene og erfaringer med bruk
 • Utlån
 • Tilvekst
 • Periodika
 • Katalog/søking
 • Statistikk
 • Oppsummering ved Bibliotek-Systemer As
10.30-11.00  Kaffe / Utsjekking fra hotellet
11.00-11.45  Gruppearbeid inndelt etter modul
11.45-12.30 Presentasjon av gruppearbeid
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.00 Bibliotek-Systemers svar på spørsmål innsendt til brukermøtet.
14.00-15.00 
15.00 Avslutning

Tilbake
Sist endret 15.05.01 av arbutvalg@bibsyst.no