Bibliofil-brukermøte

30.-31. mai 2000, First Victoria Hotel, Hamar
 

Program 

Tirsdag 30. mai

 

12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.30 Velkommen til Hamar ved Finn Andresen,biblioteksjef ved Hamar bibliotek
Kunstnerisk innslag ved Tor Karset
AU hilser "Velkommen" ved Carol van Nuys, leder
Praktiske opplysninger / litt om bakgrunnen for den første programposten
13.30-14.15 Bibliotek-systemer As. presenterer sine svar til brukernes krav / "Rikets tilstand" ved Torkel Hasle og Ola Thori Kogstad
14.15-14.30 Kaffe 
14.30-16.00 Gruppearbeide med utgangspunkt i Bibliotek-Systemers svar til brukernes krav
 • Er vi fornøyd med Bibliotek-Systemers svar?
  • Hvis ikke, hva mer vil vi ha?
  • Gruppene lager nye protokoller
 • Liste over gruppeinndeling kommer etter påmeldingsfristen den 10. mai
16.15-17.00 

 

Plenumspresentasjon av gruppearbeidets resultater
17.00-17.15 Kaffe
17.15-18.00 (WAP, bibliotek, interaktivitet, nye medier) - ingen ordentlig tittel foreløpig
ved Anders Kluge,forskningssjef ved IMEDIA, Norsk regnesentral 
Spørsmål
19.00 Festmiddag / Anne Marie Ekern deklamerer dikt av Rolf Jacobsen 
21.00-21.30 Omvisning på Hamar bibliotek 

21.30- Sosialt samvær på hotellet

Onsdag 31. mai

 

09.00-09.45 Bibliotek-Systemer A.s. presenterer Periodika-modulen
Diskusjon og spørsmål
09.45-10.30  Biblioteksbrukeren i sentrum! 
Hvordan kan vi lage våre søkesystemer mer brukervennlige?
ved Elisabeth Grylling, Software Innovation ASA
10.30-11.00  Kaffe / Utsjekking av hotellet
11.00-12.00  Gruppearbeid om Bibliofils brukervennlighet, særlig med hensyn til websøk
 • Hvordan kan vi gjøre websøk enda bedre?
 • Gruppene fremmer forslag i skriftlig form
12.00-12.30  Plenumspresentasjon av gruppearbeidene. Diskusjon
12.30-13.30 Lunsj
13.30-15.00  Hva har skjedd siden sist? 
 • Presentasjon av fagutvalgenes og AUs arbeid: medlemmer fra hvert fagutvalg (BS/bruker) forteller om det som har skjedd med katalog, utlån, søking, statistikk, med mer
 • AU presenterer bibliotekenes reaksjoner til forslaget om finansiering av AUs møter
 • AU fremmer forslag om et revidert "Regelverk for Bibliofil-brukermøtene"
 • Valg av AU medlemmer, nye fagutvalgmedlemmer, valgkomitemedlemmer
15.00 Avslutning

Tilbake
Sist endret 13.04.00 av arbutvalg@bibsyst.no