Bibliotek-Systemer A.s. - det komplette EDB system
Bibliofils arbeidsutvalg
Gruppesammensetning på Bibliofil-brukermøtet  tirsdag 22. mai 2001

Det er som venta langt fleire som har som har meldt seg på til gruppearbeid på Utlån, Katalog og Søk enn på Tilvekst, Statistikk og Periodika.

Mange deltakarar har ikkje meldt seg på til ein særskilt modul. Dei som er frå små og mellomstore bibliotek har vi då plassert i Utlån, Katalog og Søk, medan dei som kjem frå.
større bibliotek/fylkesbibliotek  er fordelte mellom Tilvekst, Statistikk og Periodika.

På grunn av talet og storleiken på grupperoma er det ikkje så stor fleksibilitet for å bytte gruppe. Vi trur gruppearbeidet vil vere nyttig sjølv om nokre deltakarar skulle mangle personleg erfaring med den aktuelle modulen.

Vi oppmodar flest mogleg til å ha klare problemstillingar vedrørande «sin» modul på førehand!

 

Gruppe 1: KATALOG

Hanne Ottosen, Vestfold, gruppeleiar
Anne Marie Øvstegård, Møre og Romsdal
Eileen Fredriksen, Norsk Lyd- og blindeskriftb.
Torgeir Bie Olsen, NRK
Bjørg Rasmussen, Utsira
Roger Dyrøy, Finnmark
Judith Henanger, Hjelmeland.
Ellen Tveit, Sveio
Thorvald Hellum, Søgne
Trond Remme, Voss
Steinar Feen, Haugesund
Arnbjørg Torgersen, Øvre Eiker
Karen Reisvaag, Lyngdal
Aina Bente Strand, Kongsvinger
Merete Skeie, Slemmestad

 

Gruppe 2: KATALOG

Kirsti Opstad, Sandefjord, gruppeleiar
Arnhild Tveikra, Trondheim
Hilde Ljødal, Asker
Ragnhild Eggen, Bodø
Sigrid Sætre, Deichman
Ingeborg Dragland, Hamar
Asborg Stenstad, Kongsberg
Gunilla Klevbrink, Lillehammer
Odd Bjørn Kolbeinsen, Karmøy
Erik Holst, Bergen

 

 

Gruppe 3: SØK

Carol Van Nuys, Østfold, gruppeleiar
Brit Østerud, Aust-Agder
Anne Kari Hammersbøen, Hedmark
Ingunn Kalvik, Sauda
Tone Christine Cook, Svelvik
Toril Kopperud, Farsund
Knut Hellum, Horten
Margrethe Ø. Ask, Kvinnherad
Leif A. Grønnevik, Sandefjord
Liv Vennevik, Trondheim

 

Gruppe 4: UTLÅN

Inger Narmo, Ringsaker, gruppeleiar
Anita Berulfsen, Tønsberg og Nøtterøy
Marit Jensen, Skien
Gunvor Kvitnes, Rana
Kristin N. Pedersen, Moss
Hugo Høymo, Drammen
Paal Marker, Bærum
Astri Fygle, Bodø
Alf Kåre Blindheim, Bergen
Leif Hansen, Porsgrunn

 

Gruppe 5: UTLÅN

Elfried Lunde, Suldal, gruppeleiar
Asta Haugen, Våle
Anngjerd Granum, Verdal
Kristin Gravelsæter, Tysvær
Ingrid Kyvik, Norsk Lyd- og blindeskriftb.
Greta Ravndal, Hå
Ørjan Persen, Bømlo
Ruth-Audny Klungtveit, Sauda u.skole
Signe Alfsvåg, Kvinnherad
Elin L. Stavrøsund, Alta

 

Gruppe 6: TILVEKST

Ingrid Stavran, Porsgrunn, gruppeleiar
Kjersti Beiermann, Haugesund
Torill B. Horneland, Haugesund
Kari Brandtzæg, Hedmark
Vera Møyland, Harstad
Ola Sørlie, Deichman
Mette Kjennerud, Horten
Tone Marthinsen, Lier
Inger Moss, Bærum

 

Gruppe 7: PERIODIKA

Turid Skimmeland, Haugesund, gruppeleiar
Ola Eiksund, Arendal
Kristin I. Vansvik, Hammerfest
Dagny Eide, Bergen
Ove Gaathaug, Skien
Heidi Bringsli, Asker

Gruppe 8: STATISTIKK

Rigmor Haug, Vestfold, gruppeleiar
Margaretha Halvorsen, Moss
Solveig Moen, Steinkjer
Marianne Wærnes, Sør-Trøndelag
Kjetil Monsen, Askøy
Bjørnar Wittbro, Stord

Tilbake


Meldinger | Mandat | Medlemmer| Referater / Protokoller | Fagutvalg | Valgkomite
Sist oppdatert 15.05.01 av arbutvalg@bibsyst.no