Til AU's hovedside

RAPPORT FRA FAGUTVALGENE - HØSTEN 2010
 

FAGUTVALG FOR BRUKERTJENESTER - RAPPORT HØST 2010

Fagutvalg for brukertjenester – Rapport høst 2010

Utvalget har det siste halvåret bestått av:
Anne-Lena Westrum – leder (Deichmanske bibliotek)
Bjørn Tore Nyland (fra fagutvalg for utlån) – Mildrid Liasjø har fungert som stedfortreder (Trondheim folkebibliotek)
Geirr Karlsen – Kongsberg bibliotek
Eirik Gaare (fra fagutvalg for søk) – Fylkesbiblioteket i Akershus
Jonas Svartberg Arntzen – Deichmanske bibliotek
Paulo Bairos – Sørum bibliotek
Anne Børnes (fra fagutvalg for katalog og innkjøp) – Deichmanske bibliotek
Ola T. Kogstad og Tore Morkemo – Bibliotek-Systemer AS

Det er gjennomført tre møter i perioden: 25. juni, 1. oktober og 24. november.

Utvalget har en egen blogg der saker diskuteres; http://brukertjenester.bibsyst.no Agenda og møtereferater legges også ut fortløpende her.

Fagutvalget ble satt sammen på nytt på vårens brukermøte i Asker. Forutsetningen for at videre drift skal være forsvarlig er økt aktivitet.

Det ble lagt ned et godt grunnlagsarbeid i gruppearbeidet på brukermøtet. Dette jobbet utvalget videre med i sitt første møte. Utvalget formulerte også et utkast til mandat. Dette kan bli justert etter hvert som arbeidet i utvalget går seg til. Mandatet må godkjennes av neste års brukermøte før det er gyldig.

Utvalget har prioritert arbeidsområder for perioden frem til brukermøte 2011. Disse er:

• Testing av forbedringer i WebSøk
• Utarbeide skisser på et helt nytt websøk
• Policy
• Brukertesting
• E-bøker/E-ressurser
• Testing av ny kryddermodul

Områder som naturlig hører til i andre fagutvalg vil bli sendt de respektive utvalgene. Eksempler på oversendte saker; velkomstpakke (utlån), 0-treff (søk) og egen instans av websøk for søkestasjoner (søk).

Utfordringer
Utvalget vil i flere tilfeller arbeide med saker som også kan høre delvis til i andre fagutvalg. For eksempel gjelder dette WebSøk. De andre utvalgene har en representant i utvalget for brukertjenester, og det må hvile et særskilt ansvar på disse i forhold til rådføring og samarbeid med de andre utvalgene. Her er det viktig at det blir gjort en ryddig grenseoppgang mellom utvalgene.

Utvalget som strategisk og overordnet fagutvalg. Det ble under opprettelsen av utvalget i 2007 og under gruppearbeidet i Asker fremhevet at utvalget skal tenke strategisk og fremtidsrettet. At vi skal ”heve blikket” og fokusere på videreutvikling i et brukerperspektiv. Dette krever en omstilling i forhold til den detaljfokuseringen som råder i de modulspesifikke utvalgene. Brukertjenesteutvalget har ikke ansvar for én modul, men for brukernes møte med biblioteksystemet – i den nåværende form og i tenkte fremtidige former.

Testinnsats og tilbakemeldinger. Utvalget har lagt ned til dels betydelig arbeidsinnsats knyttet til testing av forbedringer i websøket i denne perioden. Forutsetningen for at utvalget skal kunne forsvare å fortsette å bruke tid på slik detaljert testing, er at utvalget får konkrete tilbakemeldinger og føler at de behandlet som et ekte rådgivende organ. De tilbakemeldingene utvalget gir bør være av betydning for det videre utviklingsarbeidet.

Ikke tilrettelagte testforhold for ny kryddermodul. Utvalget har ønsket å teste den nye kryddermodulen og gjøre seg kjent med Bibliofil-ID. Dette har ikke latt seg gjøre denne perioden da Bibliotek-Systemer ikke har kunnet legge forholdene til rette for testing. Utvalget har etterspurt rammebetingelser som testmiljø, tilbakerulling til drift, bruksanvisning/testveiledning, tidsrammer osv.

Anne-Lena Westrum


FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT HØST 2010


Fagutvalget hadde vårens utsatte møte i Larvik 2. juni. Referat fra møtet ligger her: 
http://www.arbeidsutvalget.no/katalog/referat02062010.html


Ellers har fagutvalget tatt opp et par saker som har kommet med i nye versjoner av Tkkat 1.7.7 og 1.7.8 i henholdsvis juni og oktober. Blant annet ble ”oppr.forf." lagt inn som en søkbar kvalifikator i $e feltet for funksjonalitet. Fagutvalget er opptatt av å ha standarder for betegnelser og at det samkjøres med Biblioteksentralens betegnelser. Det gjelder også koder for nye medier.

Utvalget er opptatt av fremdrift når det gjelder Bibliofil-ID og testing av det nye krydderet, men hittil har det vært liten aktivitet fra fagutvalgets side.

Hilsen
Anne Børnes

 


FAGUTVALG FOR UTLÅN – RAPPORT HØST 2010

Fagutvalget har ikke hatt møter i perioden.

VELKOMSTPAKKE
Utlånsgruppa fikk en henvendelse fra fagutvalget for brukertjenester den 1. oktober om utarbeidelse av en velkomstpakke.
Det har ikke kommet noen geniale tekstforslag ennå, men her er noen av punktene som bør være med:

Vi ønsker deg velkommen som låner i xxx bibliotek.
Vi vil gjerne informere om rettighetene og mulighetene dine når du nå har opprettet "konto" i biblioteket.
Den kontoen og det kortet du har fått gir deg adgang til de fleste offentlige bibliotek i Norge, både ved besøk og ved bruk av bibliotekenes søke- og bestillingssystem på internettet.
Om det nasjonale lånekortet
Om Norgeslånet (lånerinitiert fjernlån)
Om Mappami (Mine sider)
Om forskjeller på bibliotekenes utlånspraksis

FORBEDRINGER I LÅNERREGISTERET
15. november kom det en ny versjon av utlånsmodulen med store forbedringer i låneregisteret.
Det er spesielt søk på navn, adresser og telefonnummere som fungerer mye bedre i den nye versjonen.

RAPPORTER
Det har kommet forbedringer på de fleste rapportene.
Det blir nå kjørt en rapport hver uke, natt til mandag, for å finne fjernlånte bøker som har blitt levert direkte til eierbiblioteket. Disse ble før stående igjen i fjernlånsmodulen hos det biblioteket som har fjernlånt boka. Låner fikk da purring på bok som var levert.

Ola Sørlie


FAGUTVALG FOR SØK – RAPPORT HØST 2010

 

Fagutvalget har i perioden bestått av:
Asgeir Rekkavik (Deichmanske bibliotek)
Reidun Høiland (Farsund bibliotek)
Eirik Gaare (Akershus fylkesbibliotek)
Ole David Østli (Alta bibliotek)
Elisabeth Gran (Asker bibliotek)
Odd Arne Jensen (Biblioteksystemer)
Roger Niva (Biblioteksystemer)

Fagutvalget har ikke hatt møter i perioden.

Det har vært noe diskusjon rundt skisser til nytt grensesnitt for websøk. Dette har foregått på e-post og i bloggen til Fagutvalg for brukertjenester.

 

Asgeir Rekkavik

 


FAGUTVALG FOR SKOLEBIBLIOTEK – RAPPORT HØST 2010

 


 

FAGUTVALG FOR PERIODIKA – RAPPORT HØST 2010

 


FAGUTVALG FOR STATISTIKK – RAPPORT HØST 2010

 

 

 


 

 

Tilbake til oversikt FU-rapporter

 

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 29.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no