Til AU's hovedside

RAPPORT FRA FAGUTVALGENE - VÅREN 2010
 

FAGUTVALG FOR BRUKERTJENESTER - RAPPORT VÅR 2010

 


FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT VÅR 2010

 

Det har vært liten aktivitet i dette fagutvalget det siste halve året, men et par spørsmål har kommet inn til katalog@bibsyst.no.
Det ble berammet møte i utvalget 19.4., men dette ble utsatt p.g.a. problemene i flytrafikken. Tidspunkt for nytt møte er ikke fastsatt.
Registrering av digitale dokumenter/nettressurser er blant sakene som skal diskuteres i utvalget.

Inger Moss
 FAGUTVALG FOR UTLÅN – RAPPORT VÅR 2010

Fagutvalget hadde et hyggelig og konstuktivt møte i Larvik torsdag 8.april 2010. 
Referat fra møtet med en del henvisninger til BugZilla ligger her: http://www.arbeidsutvalget.no/utlaan/referat08042010.html

Enkelte ting som ble tatt opp på møtet er allerede på plass i utlånsmodulen f.eks. utskrift av kvittering for "Retur eieravdeling x" og "Til henteavdeling x" og fornyelse av innlån, eller enkelttittel i et depot direkte hos eierbiblioteket.

Referatet gir også en pekepinn om hva det jobbes med framover f.eks. bedre søkemuligheter i låneregisteret 
og bekreftelse av personlige opplysninger (adresse, epost, telefonnumre) i MappaMi én gang i året. 

Ellers har det vært liten aktivitet i utlånsgruppa.

Ola Sørlie 


FAGUTVALG FOR SØK – RAPPORT VÅR 2010

 

Fagutvalg for søk har hatt ett møte i perioden, med hovedfokus på websøk.
Referat ligger på: http://www.arbeidsutvalget.no/sok/referat07042010.html

 

Asgeir Rekkavik

 

 


FAGUTVALG FOR SKOLEBIBLIOTEK – RAPPORT VÅR 2010

 

Fagutvalg for skolebibliotek – Rapport våren 2010

Fagutvalget består av:
Bára Björgvinsdóttir (leder) – Rådalslien skolebibliotek, Bergen
Marianne Dahle – Kristiansund vgs skolebibliotek
Inger Mehus Due – Klyve skolebibliotek, Skien
Lill Bjørvik fra Bibliotek-Systemer
Ola T. Kogstad fra Bibliotek-Systemer

Fagutvalget har ikke hatt møter i vårhalvåret og det har ikke vært andre aktiviteter enn forberedelser til brukermøtet. På brukermøtet i Asker, 4. - 5. mai 2010, blir det besøk med gruppearbeid på Solvang skole. Sammen med Ingvild Aanensen, skolebibliotekar på Solvang skole og Cathrine Govenius skolebibliotekar på Olsvik skole har jeg laget oppgaver til denne samlingen.

Bára Björgvinsdóttir

 

 


 

FAGUTVALG FOR PERIODIKA – RAPPORT VÅR 2010

 

Gruppen består av Carl-August Bodenhagen (leder), Turid Skimmeland, Mona Hammernes og Odd Arne Jensen fra Biblioteksystemer.
Det har ikke vært noen aktivitet i dette halvåret. Periodika-modulen ser ut til å fungere bra og det har ikke kommet noen ønsker om endringer.
Oppstår feil, kontaktes nok Biblioteksystemer.

Carl-August Bodenhagen
 

 


FAGUTVALG FOR STATISTIKK – RAPPORT VÅR 2010

 

 

 


 

 

Tilbake til oversikt FU-rapporter

 

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 29.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no