Til AU's hovedside

RAPPORT FRA FAGUTVALGENE - HØSTEN 2009
 

FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT HØST 2009


Det har vært liten aktivitet i dette fagutvalget det siste halve året.


Inger Moss

 


FAGUTVALG FOR UTLÅN – RAPPORT HØSTEN 2009

Det har vært liten aktivitet i utlånsgruppa.
Fagutvalget har ikke hatt møter i perioden. 

VIL DU HA LAPPEN ? / KVITTERING PÅ E-POST.
Det har vært en diskusjon på e-post rundt muligheten for kvittering på e-post.
Problemstillinger som har vært nevnt er kvitteringsarkiv i MappaMi, SMS (for trange - henvise til MappaMi) og SIP2 (automater).

DEPOT 
Den nye depotmodulen ble sendt til alle 25/8-2009.

Ola Sørlie 


 

FAGUTVALG FOR SØK – RAPPORT HØSTEN 2009

 

Fagutvalg for søk har hatt ett møte i perioden. Vi diskuterte blant annet justeringer av grensesnitt i websøk og mulighet for å forenkle parametersetting. Det har ellers vært lite aktivitet.

Referat fra møtet er lagt ut på: http://www.arbeidsutvalget.no/sok/referat19052009.html

 

Asgeir Rekkavik

 


FAGUTVALG FOR BRUKERTJENESTER – RAPPORT HØSTEN 2009

 

Det er ingenting å rapportere. Alle fagutvalg jobber med å gjøre Bibliofil mer og mer brukervennlig.

 

Olga Linkevitch

 


FAGUTVALG FOR PERIODIKA – RAPPORT HØSTEN 2009


Gruppen består av Carl August Bodenhagen (leder), Turid Skimmeland, Mona Hammernes og Odd Arne Jensen fra Biblioteksystemer.
Det har ikke vært noen aktivitet i dette halvåret.
Periodika-modulen fungerer bra og det har ikke kommet noen ønsker om endringer.
Oppstår feil, kontaktes nok Biblioteksystemer.

Turid Skimmeland

 


FAGUTVALG FOR SKOLEBIBLIOTEK – RAPPORT HØSTEN 2009

 

 

Gruppen består av Bára Björgvinsdóttir (leder), Marianne Dahle, Inger Mehus Due. Lill Bjørvik og Ola T. Kogstad fra BibliotekSystemer 

Fagutvalget har ikke hatt møter i perioden. Det har vært minimal aktivitet i utvalget.

Bára Björgvinsdóttir


Tilbake til oversikt FU-rapporter

 

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 29.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no