Til AU's hovedside

RAPPORT FRA FAGUTVALGENE - VÅREN 2009
 

FAGUTVALG FOR BRUKERTJENESTER - RAPPORT VÅR 2009

Fagutvalget har ikke hatt møter i perioden.
Jonas Svartberg Arntzen tok over som leder av fagutvalget i januar.
Fagutvalget har fått ansvar for å lede bolken "Møte med brukerne" på brukermøtet i Arendal.

Jonas Svartberg Arntzen

 


FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT VÅR 2009


Fagutvalget har hatt ett møte i perioden, mandag 20. april 2009.
(Referat fra møtet kommer).

En del saker har også blitt diskutert via e-post i løpet av halv-året, for eksempel:
Visning av språk i web.
Hvordan søke på aviser.
Nettressurser som dokumenttype.
Hvordan flytte geografiske emneord fra 650 til 651.
Rapport over bøker som har fått eksakt utlånstid.
Testing av nytt utskriftsystem.
Personer i tag 700 uten funksjonsbetegnelse.
Egen dokumenttype for lydbok i mp3-format.
 


Inger Moss

 


FAGUTVALG FOR UTLÅN – RAPPORT VÅR 2009

Fagutvalget har ikke hatt møter i perioden. 

DEPOT 
Løsningen for å effektivisere utlån og innlån av depot ble sendt ut for testing på Deichman, Lillehammer, Steinkjer, Vadsø, Farsund, Rana og Levanger den 14. april 2009. 
I etterkant har også Bodø blitt med på testinga. 
Forhåpentligvis er alle feilrettinger, tilpassninger og justeringer snart i boks. 

En sak som har vært diskutert er Automatisk sletting (eller avaktivisering) av e-postadresser ved overgang fra lånerkategori barn til voksen. (BugZilla 12083) 
En løsning er like rundt hjørnet. 

Ellers har det vært liten aktivitet i utlånsgruppa. 

Ola Sørlie 


FAGUTVALG FOR SØK – RAPPORT VÅR 2009

 

Fagutvalg for søk har våren 2009 bestått av:
Eirik Gaare - leder (tok over etter Randi Hausken vinter 2009)
Elisabeth Gran
Randi Hausken
Asgeir Rekkavik
Birgit Westermann

Det har vært minimal virksomhet i gruppa i perioden.
Rundt forslaget til spesielt musikksøk har det vært noe diskusjon.
Noen medlemmer har - utenom gruppa - vært aktive i design av portalvennlige websøk og samsøk.

Eirik Gaare

 

 


FAGUTVALG FOR SKOLEBIBLIOTEK – RAPPORT VÅR 2009

 

Fagutvalget har ikke hatt møter i vårhalvåret men det har vært kontakt i aktuelle saker pr. telefon og e-post. 
Som leder tok jeg ansvaret for å lage gruppeoppgaver for skolebibliotekarene som deltar på brukermøtet i Arendal 12. - 13. mai 2009. Marianne og Inger kom med gode innspill underveis i prosessen.

Bára Björgvinsdóttir

 


 

FAGUTVALG FOR PERIODIKA – RAPPORT VÅR 2009

 

Det har ikkje vore nokon aktivitet i dette utvalet i perioden.
Periodikamodulen fungerer bra, og dei som treng hjelp, har nok sendt problemmelding direkte til Biblioteksystemer. Som leiar i utvalet har eg heller ikkje motteke telefonar eller epostar med spørsmål eller kommentarer som har med periodikamodulen å gjere.

Finn Sindre Eliassen

 


 

Tilbake til oversikt FU-rapporter

 

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 29.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no