Til AU's hovedside

RAPPORT FRA FAGUTVALGENE - HØSTEN 2008

FAGUTVALG FOR BRUKERTJENESTER - RAPPORT HØST 2008

Medlemmer

Fagutvalget har følgende medlemmer:
Bjørn Tore Nyland (leder) – Trondheim folkebibliotek
Ola Sørlie – Deichmanske bibliotek (representerer fagutvalg for utlån)
Kirsti Opstad – Sandefjord bibliotek (representerer fagutvalg for katalog)
Jonas Svartberg Arntzen – Drammen bibliotek
Ingrid Østlyngen – Lørenskog bibliotek
Mildrid Liasjø – Trondheim folkebibliotek
Eirik Gaare – Fylkesbiblioteket i Akershus (representerer fagutvalg for søk)

Cathrine Govenius - Olsvik skolebibliotek, Bergen (representerer skole)
Fra Bibliotek-Systemer AS:
Tore Morkemo og Ola Kogstad. 


Brukertjenester har ikke tatt opp spesielle saker høsten 2008. Det har vært noen diskusjoner rundt nytt websøk og videreutviklingsønsker på e-postlisten, men det er ikke nedlagt noe videre arbeid med dette.

  

Mildrid Liasjø

 


FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT HØST 2008

 

Utover et par spørsmål sendt til  katalog@bibsyst.no, har det ikke skjedd
noe i fagutvalget siden brukermøtet.
Det er mange  som  ønsker  en  egen søkekode for Mp3-filer . Dette
spørsmålet vil vi komme tilbake til.
Fagutvalget mister dessverre "sin" mann i Biblioteksystemer når Tom Are
Pedersen slutter. Vi takker for godt samarbeid.

Inger Moss

 


FAGUTVALG FOR UTLÅN – RAPPORT HØSTEN 2008

Fagutvalget består av:
Ola Sørlie, Deichman, leder
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker
Ragnhild Eggen, Bodø
Bjørn Risjord, Arendal
Olga Linkovitch, Harstad
Tore Morkemo (fra Bibliotek-Systemer)

Det har vært liten aktivitet i fagutvalget for utlån det siste halve året.
I oktober sendte Tore ut en forespørsel om prioritering av lånetiden og konklusjonen ble at sommerlån skulle ha større prioritet enn "lånetid eksakt.

Norgeslån
Den store nyheten på årets brukermøte var lansering av Norgeslån.
Les mer i Infobrev nr. 3- 2008
http://www.bibsyst.no/info/InfoBrev/Bibliofil_3-2008.pdf

Depotløsning
Vi venter i stor spenning på den nye depotløsningen.
Det jobbes nå med design av løsningen og en mulig utvidelse av NILL-protokollen.
Mer om depot finnes her:
http://problem.bibsyst.no/cgi-bin/bugzilla/show_bug.cgi?id=3014

Utviklingsønsker fra BugZilla.

Det ligger mange videreutviklingsønsker og venter i BugZilla.
Pr. 25 november er 253 av disse ønskene relatert til Utlån og 45 ønsker er relatert til MappaMi.

Ola Sørlie

FAGUTVALG FOR SØK – RAPPORT HØSTEN 2008

 

Ingen aktivitet

 


FAGUTVALG FOR SKOLEBIBLIOTEK – RAPPORT HØSTEN 2008

Fagutvalget består av:
Bára Björgvinsdóttir (leder) – Fridalen skolebibliotek, Bergen
Marianne Dahle – Kristiansund vgs skolebibliotek
Inger Mehus Due – Klyve skolebibliotek, Skien
Lill Bjørvik fra Bibliotek-Systemer
Ola T. Kogstad fra Bibliotek-Systemer

Fagutvalget hadde et møte i Larvik 17.11.2008. Anders Haukaas, forrige leder av fagutvalget, deltok i møtet. Under møtet fikk vi en god orientering om hvilken rolle fagutvalget har. Vi fikk orientering om arbeid/tilpasninger som er på gang og vi drøftet ulike utfordringer/problemstillinger som angår skolebibliotek.

Skole er nå blitt Bibliofils største kundegruppe med 33 vgs og 657 grunnskoler. Det kommer stadig nye skoler til. Målet er at Bibliofil skal være et godt system for skolene. Det jobbes ikke med noen konkrete prosjekter/oppgaver som går på skolebibliotek. Forandringer som gjøres kommer mange brukere til gode.

Skolebibliotekene har et stort spenn fra små skoler til svære videregående skoler med rundt 1000 elever. Skolebibliotekarene har tilsvarende ulike tidsressurser, fra et par, tre t/u til fulle stillinger. Skolebibliotekene har derfor svært ulike behov. Skoler med svært små ressurser har behov for et system som er enklest mulig å betjene. Store skoler/videregående skoler kan benytte seg av flere funksjoner i systemet, som f.eks. utlån av lærebøker, og disse bibliotekene ligner i grunn mer på folkebibliotekene. Spørsmålet er hva som skal til for at Bibliofil skal være et godt system for alle skolebibliotekene? Er det ev. behov for et eget fagutvalg for de videregående skolebibliotekene?

Under møtet drøftet vi hvordan utvalget kan dra i gang diskusjoner og et aktivit skoleforum. http://www.bibsyst.no/kunder/bibliofil/skoleforum/. For å synliggjøre denne store kundegruppen oppfordres skolebibliotekarer til å delta på brukermøtet i Bibliofil 2009 som blir lagt til Arendal tirsdag 12. mai og onsdag 13. mai.

Noen av sakene som ble tatt opp på møtet:
parameteroppsetting, felles lånekort (Det nasjonale lånekortet), feilmeldinger, selvbetjent utlån – bedre tilpasning for elever på de laveste trinnene på barneskolen, skolejobber innenfor utlån, bokanmeldelser, depot-løsning, elevvakter, meldinger som "mangel på lisenser", mulighet til å forenkle Start-menyen og listen for skolejobbene, purring, klassesett, import av klasselister/klasseflytting (fungerer disse operasjonene?), strekkoding av lærebøker, utskrift av strekkoder, direkte oppstart av selvbetjent utlån (se http://www.bibsyst.no/kundeinfo/dokumentasjon/web/skole/bare_modul.html). Mange skoler har etterlyst at skolenavnet/eiernavnet også skal stå på strekkodene – dette kommer snart!

Bibliotek-Systemer har utarbeidet Publikumsveiledninger som de ønsker respons på (heftene ligger under Brukerstøtte – Nedlasting).

Bára Björgvinsdóttir


 

FAGUTVALG FOR PERIODIKA – RAPPORT HØSTEN 2008

 

Det har ikkje vore nokon aktivitet i dette utvalet i perioden.
Periodikamodulen fungerer bra, og dei som treng hjelp, har nok sendt problemmelding direkte til Biblioteksystemer.
Som leiar i utvalet har eg heller ikkje motteke telefonar eller epostar med spørsmål eller kommentarer som har med periodikamudulen å gjere.

Finn Sindre Eliassen


 

Tilbake til oversikt FU-rapporter

 

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 29.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no