Til AU's hovedside

RAPPORT FRA FAGUTVALGENE - VÅREN 2008

FAGUTVALG FOR STATISTIKK - RAPPORT VÅR 2008

Fagutvalget har bestått av:
Kristin Flo, Arendal bibliotek, leder
Gro B. Soydan, Asker bibliotek
Cathrine F. Waller, Deichmanske bibliotek

Fautvalget for statistikk har ikke hatt møte i perioden. Det har ikke vært henvendelser til fagutvalget.

På Brukermøtet i 2007 ble det foreslått å se på fagutvalgstrukturen, og blant annet ble Fagutvalg for statistikk foreslått nedlagt. AU har diskutert dette med Bibliotek-Systemer, som gjerne vil opprettholde også de små fagutvalgene slik at de har noen å sende nye versjoner til og kommunisere med. Vi går derfor inn for å opprettholde Fagutvalg for statistikk.

30.04.2008
Kristin Flo


FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP - RAPPORT VÅR 2008

Fagutvalgets medlemmer:
Inger Moss - Bærum bibliotek ( leder )
(Arnhild Tveikra har trukket seg)
Anne Børnes - Deichmanske bibliotek
Kirsti Opstad – Sandefjord bibliotek
Hilde M. Lorentzen - Vadsø bibliotek
Ola Thori Kogstad - Bibliotek-Systemer A.s.
Tom Are Pedersen - Bibliotek-Systemer A.s.

Fagutvalget har hatt ett møte i perioden, tirsdag 22. april 2008.
Referat fra forrige utvalgsmøte ble gjennomgått, bl.a. med disse sakene:
UTF-8. Overgangen til nytt tegnsett internt i systemet har gått overveiende problemfritt.
Redigering av strekkodeetiketter. Avventer installasjon av ny
utskriftsløsning (CUPS)
FRBR. Avhenger av Bibliofil-ID, som BS holder på med p.t.
Noen innsendte saker, bl.a.:
Ønske om å få inn som et felt i eksemplarpåføringa som gir beskjed dersom dokumentet er reservert.
Ønske om å få innkjøpsmodulen harmonisert bedre med katalogdelen.

30.04.2008
Inger Moss


FAGUTVALGET FOR PERIODIKA - RAPPORT VÅR 2008

Trine Berntsen, Deichmanske bibliotek - leder
Gunilla Klevbrink, Lillehammer bibliotek -
Turid Skimmeland, Haugesund bibliotek -
Fra Bibliotek-systemer A.s.: Odd Arne Jensen

Utvalgsmedlemmene synes modulen fungerer bra i hverdagen. Det har vært
noe kontakt med biblioteker som er i ferd med å ta modulen i bruk. Det
har ikke vært møter i fagutvalget i perioden.
Problemer har vært meldt Bibliotek-systemer pr. e-post og småfeil som har dukket opp er blitt rettet opp.

Med vennlig hilsen
Trine Berntsen, Deichmanske bibliotek


FAGUTVALG FOR UTLÅN – RAPPORT VÅR 2008

Fagutvalget består av:
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker, leder
Bjørn Tore Nyland, Trondheim
Ragnhild Eggen, Bodø
Olga Linkovitch, Harstad
Bjørn Risjord, Arendal
Ola Sørlie, Deichman
Tore Morkemo (fra Bibliotek-Systemer)

Utvalget har hatt ett møte, avholdt i Larvik, 29.4 2008. En del fikse løsninger innen Utlån er på planleggingsstadiet, mens de tre hovedprosjektene det siste året har vært disse:
- Innlevering overalt
- Lånerinitiert innlån
- Depotløsning

”Innlevering overalt” er tatt i bruk og fungerer utmerket. Det sømløse bibliotek er et skritt nærmere!
Lånerinitiert innlån - eller skal vi kalle det Norgeslånet?- er nå ute til testing. Via for eksempel regionale samsøk kan låneren selv bestille titler han vil låne, fra andre bibliotek. Låneren angir et hentebibliotek, mens et underliggende program finner fram til nærmeste eksemplar i et lokalt definert hierarki. Vi i fagutvalget synes løsningen ser lovende ut.
Depotløsningen. Til sommeren skal det startes opp for fullt.

Inger Benningstad Narmo


FAGUTVALG FOR SØK - RAPPORT VÅR 2008

Fagutvalget har bestått av:

Randi Hausken, Bærum bibliotek, leder
Birgit Westermann ( overtatt etter Henrik K. Nielsen), Bergen off. bibliotek
Ellen Aabakken, Deichmanske bibliotek
Eirik Gaare, fylkesbiblioteket i Akershus
Elisabeth Gran, Asker bibliotek
Odd Arne Jensen,  Bibliotek-Systemer A.s.
Roger Niva, Bibliotek-Systemer A.s.

Fagutvalget har hatt ett møte. Det fant sted i Larvik 28. april. Vi tok der utgangspunkt i fjorårets møte for å vurdere hvordan sakene er blitt fulgt opp i året som har gått. Referatene fra gruppearbeidene om de ulike samsøkene på brukermøtet ble også gjennomgått. Se referatet for detaljer.

Musikkutvalget, som arbeider med å finne gode fellesløsninger for gjenfinning av musikkmateriale, har ikke hatt møte etter 23. november 2007. Vi har ikke noe ferdig løsningsforslag foreløpig. Det er blitt satt opp to testbaser (websøk musikk http://www.barum.folkebibl.no/cgi-bin/websok-musikktest og http://www.akershus.fylkesbibl.no/cgi-bin/websok-musikktest ). Vi har fått innspill fra bibliotekene som er med i utvalget, men det har vært for lite testing til nå. De viktigste fokusområdene er søk på besetning/instrumenter (658) og komposisjonstype/emne (652). Vi er kommet et steg videre når det gjelder revisjon av  "Emneord for musikkdokumenter i edb-kataloger" Statens bibliotektilsyn 1993. Det er ønskelig å bruke denne i websøk musikk slik at man f.eks. kan ha en bla-funksjon på komposisjonstype/emne.

Vennlig hilsen
Randi Hausken


Tilbake til oversikt FU-rapporter

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 29.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no