Til AU's hovedside

RAPPORT FRA FAGUTVALGENE - HØSTEN 2007

FAGUTVALG FOR SØK - RAPPORT HØST 2007

Fagutvalget har bestått av:
Randi Hausken, Bærum bibliotek, leder
Birgit Westermann ( overtatt etter Henrik K. Nielsen), Bergen off. bibliotek
Ellen Aabakken, Deichmanske bibliotek
Eirik Gaare, fylkesbiblioteket i Akershus
Elisabeth Gran, Asker bibliotek
Odd Arne Jensen,  Bibliotek-Systemer A.s.
Roger Niva, Bibliotek-Systemer A.s.

Det viktigste som har skjedd i fagutvalget dette halvåret er at vi har fulgt opp vedtaket fra vårens møte om å arbeide for å få bedre løsninger for gjenfinning av musikkmateriale. Et arbeidsutvalg er satt ned. Medlemmene der er musikkbibliotekarer og systemansvarlige ved et utvalg store bibliotek med egne musikkavdelinger: Deichman, Hamar, Bergen, Trondheim, Asker, fylkesbiblioteket i Akershus og Bærum, i tillegg til representanter for Bibliotek-Systemer. Utvalget hadde sitt første møte i Larvik 23. november. Referat kommer. Vi ble enige om å lage en egen musikkinstans i websøket som skal være felles for alle Bibliofil-bibliotek. I tillegg ønsker vi å finne gode løsninger for en gjenfinningsmetode basert på blaing/browsing som kan integreres med websøket. Vi håper å kunne presentere et forslag til løsning på vårens brukermøte. Musikkutvalget har fått egen e-post-adresse musikk@bibsyst.no

Utvalget har i perioden bidratt med testing og tilbakemeldinger på bl.a.:

  • Ny funksjonalitet i websøket
  • Forbedringer i TK Søking:, bl.a søkbarhet på språk. Vi har nå fått en standardløsning for indeksering og søking slik at vi kan skille mellom informasjon lagt inn i 041$a  og 041$b. Det betyr at det  nå blitt mulig å skille mellom søk på tale og tekst på filmer ved å bruke kvalifikatorene sx  for tekst og sp for tale, f.eks. ff=ee og sp=fre/sp og sp=nor/sx (franske filmer med norsk teksting)
  • Regionale samsøk

Vennlig hilsen
Randi Hausken


FAGUTVALG FOR STATISTIKK - RAPPORT HØST 2007

Fagutvalget har bestått av:
Kristin Flo, Arendal bibliotek, leder
Gro B. Soydan, Asker bibliotek
Cathrine F. Waller, Deichmanske bibliotek

Fagutvalget for statistikk har ikke hatt møte i perioden. Det har vært en henvendelse til utvalget og ellers har feilretting foregått løpende i Bugzilla.

Vi har diskutert den foreslåtte nedleggingen av statistikkutvalget og vil fortsette med det fram mot neste brukermøte.

26.11.07

Kristin Flo

 


RAPPORT FRA FAGUTVALG FOR UTLÅN – HØST 2007

Fagutvalget består av:
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker, leder
Bjørn Tore Nyland, Trondheim
Ragnhild Eggen, Bodø
Olga Linkovitch, Harstad
Bjørn Risjord, Arendal
Ola Sørlie, Deichman
Tore Morkemo (fra Bibliotek-Systemer)

På brukermøtet i mai skisserte Tore Morkemo følgende rekkefølge på sine arbeidsoppgaver framover: Innlevering over alt, Depot og Lånerinitiert innlån.

Første punkt på lista er satt ut i praksis og fungerer godt:
”Innlevering over alt” er en løsning for mottak av andre biblioteks materiale. Siden veldig mange tar imot for alle bibliotek, ble løsningen raskt endret til å inneholde alle bibliotek som støtter protokollen for innlevering på fremmed bibliotek. Status på boka endres slik at låner ikke får purring eller regning.

En del rettinger og mindre endringer er utført siste halvåret. Det er for eksempel gjort en del forbedringer på muligheten til å tildele felles lånekort til studenter som allerede har studentkort. Det er nå også mulig å bruke Pin-kode ved utlån.

MappaMi har endret utseende og fått flere nye funksjoner siste halvåret. MappaMi hører nå inn under ”Fagutvalg for brukertjenester” som ble opprettet på siste brukermøte.


Fagutvalg for Utlån
Inger Benningstad Narmo

 


FAGUTVALG FOR BRUKERTJENESTER - RAPPORT HØST 2007

Bakgrunn

Folks bruk av nett-tjenester er i rask utvikling og for at bibliotekene skal kunne tilby sine brukere mer tidsriktige og moderne tjenester ønsket Sør-Trøndelag fylkesbibliotek/Trondheim folkebibliotek en endring i fagutvalgene slik at det jobbes mer målrettet med utvikling av brukertjenester (f.eks. bibliotek 2.0-tjenester) fra Bibliofil. Ønsket var at fagutvalget får et overordnet ansvar for utvikling av nye brukertjenester.
Fagutvalget skal bestå av 1 representant fra fagutvalg for utlån, 1 representant fra fagutvalg for katalog og 1 representant fra fagutvalg for søk og 2 representanter fra bibliotekene (1 fra bibliotekene og 1 fra skolene), samt representanter fra Bibliotek-Systemer. Fagutvalgene velger selv sine respektive representanter. De to representantene for bibliotek og skole velges av brukermøtet.

Brukermøtet

Fagutvalg for brukertjenester ble opprettet ved avstemming under brukermøtet i Drammen 11. mai 2007. Undertegnede la fram saka på vegne av Trondheim folkebibliotek og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, med ønske om et utvalg som kan jobbe på tvers av modulene, særlig med tanke på nye publikumstjenester som ikke er utviklet, samt publikumsfunksjoner som ikke hører hjemme under enkelt-fagutvalg som eksisterer i dag, men som griper inn i flere moduler/fagområder. Bibliotek-Systemer støttet framlegget.

Leder for valgkomiteen støttet forslaget, men mente man bør se på hele fagutvalgs-strukturen, ettersom det er vanskelig å få folk til fagutvalgene. Man ble enige om å se på strukturen til neste brukermøte. Fagutvalg for brukertjenester ble vedtatt opprettet ved akklamasjon.

Under innpiskingen av deltakere til fagutvalget reiste flere personer seg og ønsket å være med i fagutvalget. Resultatet ble at fagutvalget består av flere deltakere enn det som var intensjonen. Det er selvsagt bare en luksus–situasjon.


Medlemmer

Fagutvalget har følgende medlemmer:
Bjørn Tore Nyland (leder) – Trondheim folkebibliotek
Liv Evju – Rælingen videregående skole (representerer skole)
Ola Sørlie – Deichmanske bibliotek (representerer fagutvalg for utlån)
Kirsti Opstad – Sandefjord bibliotek (representerer fagutvalg for katalog)
Jonas Svartberg Arntzen – Drammen bibliotek
Ingrid Østlyngen – Lørenskog bibliotek
Mildrid Liasjø – tidligere Levanger bibliotek, nå Trondheim folkebibliotek
Eirik Gaare – Fylkesbiblioteket i Akershus (representerer fagutvalg for søk)
Fra Bibliotek-Systemer AS:
Tore Morkemo og Ola Kogstad.


Arbeidet siste halvår

Det er opprettet en postliste for arbeidsutvalget: brukertjenester@bibsyst.no og en blogg for deltakerne i fagutvalget, slik at man skal ha et egnet verktøy for å følge opp saker under behandling. Det er leders ønske at man også skal ha regelmessige møter via Skype eller annet 2.0-verktøy, slik at man kan ”møtes” uten at dette betinger reisevirksomhet.

Sommeren og høsten 2007 har leder hatt en svært hektisk periode med arbeid på Trondheim folkebibliotek. Dette har dessverre gått sterkt ut over aktiviteten i fagutvalget for brukertjenester. Det er beklagelig at det har blitt slik. Det kommende halvåret ser bedre ut og det vil bli arbeidet for mer aktivitet i fagutvalget fram mot neste brukermøte.

Det har vært noe aktivitet på postlisten, bl.a. om MappaMi og nå nylig rundt SRU (jfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Search/Retrieve_Web_Service ). Bibliotek-Systemer har også utført godt arbeid med bl.a. MappaMi i denne perioden, uten at det kan tas til inntekt for fagutvalget. Honnør til Bibliotek-Systemer for det.

På vegne av fagutvalg for brukertjenester,
Bjørn Tore Nyland
(leder)


FAGUTVALG FOR PERIODIKA – RAPPORT HØST 2007

Trine Berntsen, Deichmanske bibliotek - leder
(trine.berntsen@kie.oslo.kommune.no)
Gunilla Klevbrink, Lillehammer bibliotek -
Gunilla.Klevbrink@lillehammer.kommune.no
Turid Skimmeland, Haugesund bibliotek -
turid.skimmeland@haugesund.kommune.no
Fra Bibliotek-systemer A.s.: Odd Arne Jensen

Utvalgsmedlemmene synes modulen fungerer bra i hverdagen. Det har vært
noe kontakt med bibloteker som er i ferd med å ta modulen i bruk. Det
har ikke vært møter i fagutvalget i perioden.
Problemer har vært meldt Bibliotek-systemer pr. e-post.

Med vennlig hilsen
Trine Berntsen, Deichmanske bibliotek


FAGUTVALG FOR SKOLEBIBLIOTEK – RAPPORT HØST 2007

Fagutvalg for skolebibliotek har følgende medlemmer:
Hanne Kortner
Tor Harald Hafsrød
Tove Obrestad Wøien
 

Ingenting har skjedd, ingen møter.

Hanne Kortner


 

FAGUTVALG FOR KATALOG OG INNKJØP – RAPPORT HØST 2007

 

Katalog og innkjøp har ikke tatt opp spesielle saker høsten 2007.

 

Mvh

Arnhild Tveikra

Trondheim

 

Tilbake til oversikt FU-rapporter

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 29.04.2011 av arbutvalg@bibsyst.no