Til AU's hovedside

RAPPORT FRA FAGUTVALGENE - VÅREN 2005

Fagutvalg for Skolebibliotek:

"Fagutvalg for skolebibliotek" ble oppretta på brukermøtet 2004. Fagutvalget har følgende
medlemmer:Anders Haukaas (leder), Hanne Kortner, Tor Harald Hafsrød og Else Haugen.

Fagutvalget hadde en litt "trang fødsel". Det tok veldig lang tid før vi kom i gang med arbeidet. Litt
kommunikasjon har vært via e-post. Men først 16. mars hadde vi møte i Larvik og fikk konstituert oss. Det var et veldig bra møte. Å treffes og diskutere saker over bordet er ofte mye greiere enn å kommunisere via e-post. Dessuten er det viktig at medlemmene i et fagutvalg blir kjent slik at man f.eks. veit mer om bakgrunnen for representasjonen i fagutvalget. Det som kom fram er at mange av medlemmene i utvalget slik som mange andre skolebibliotekarer, har veldig liten tid til arbeidet med skolebiblioteket og Bibliofil. Ellers var det en veldig positiv dialog med representantene fra Biblioteksystemer.

Mellom 450 og 500 skoler har nå tatt i bruk Bibliofil. Det er mange spesielle ønsker fra de små skolebibliotekene. Når skolebibliotekarene/assistentene/elevene sjelden bruker Bibliofil, er det viktig at vi jobber med å gjøre systemet enklest mulig. Saker som ble tatt opp på møtet 16. mars: elevutlån, klasseflytting med de spesielle problemene vi har fått med de nye basisgruppene, skolejobber i utlånsdelen og mulighet til å importere elevdata.


31. mars 2005
Anders Haukaas
Leder


Fagutvalg for Tilvekst:

Fagutvalget for tilvekst har bestått av Ingrid Stavrum, Porsgrunn bibliotek, Inger Moss, Bærum bibliotek og Trine Berntsen, Deichmanske bibliotek. Utvalget hadde møte hos Biblioteksystemer i Larvik 19. april
2005. Fra Biblioteksystemer deltok Lill Bjørvik og Tom Are Pedersen. Kontakt i løpet av året har gått på mail. Det er ikke valgt leder i utvalget. Vi gikk gjennom referatet fra forrige møte og tidligere ønsker
om videreutvikling og endringer i Tilvekstmodulen. Det meste er nå på plass. Vi kom også med noen nye ønsker, men stort sett er vi fornøyd med modulen.

30. april 2005

På vegne av fagutvalget
Trine Berntsen
(Inger Moss ble valgt til leder i etterkant av møtet).


Fagutvalg for Periodika:

Fagutvalget for periodika har bestått av Tone Næss, Drammen folkebibliotek, Nina Karlsen, Bergen off. bibliotek og Trine Berntsen, Deichmanske bibliotek.

Det har ikke vært aktivitet i utvalget i perioden inn til Biblioteksystemer innkalte til møte 25. april 2005. Tone Næss arbeider ikke i biblioteket lenger og Bergen off. bibliotek bruker ikke modulen. Bente Dahl, Drammen folkebibliotek og Margaretha Dahl Halvorsen, Moss bibliotek ble derfor invitert til utvalgsmøte i stedet. Utvalget har ikke valgt leder. Fra Biblioteksystemer deltok Odd Arne Jensen og Vidar Ringstrøm. Modulen ble gjennomgått og ønsker om endringer og nye felter og funksjoner ble foreslått.Etter melding fra Arbeidsutvalget om at utvalget skal velge leder, er Trine Berntsen valgt som leder.

På vegne av Periodikautvalget
Trine Berntsen


Fagutvalg for Utlån

Fagutvalget for utlån har bestått av Leif Hansen (Porsgrunn bibliotek), Inger Benningstad Narmo (Ringsaker folkebibliotek), Arne Stabursvik (Trondheim bibliotek) og Ola Sørlie (Deichmanske bibliotek).

Fagutvalget hadde møte i Larvik 3. mai 2005. Tore Morkemo og Lill Bjørvik var representert fra Bibliotek-Systemer. Arne Stabursvik møtte ikke. Inger Benningstad Narmo ble valgt som leder.

Lånerregistreringsbildet ble grundig gjennomgått da dette bør legges helt om for å få plass til flere nye felter.

Bugzilla: det nye styringsverktøyet for problemmeldinger ble deretter vist oss av Roger Niva.

Gjenstående mangler og ønsker om videreutvikling ble gjennomgått.

I løpet av året har det blitt en god del e-poster omkring Fjernlån og MappaMi. Noen større områder innen Fjernlån gjenstår, for eksempel depotbestillinger. Ellers gjenstår en del mindre saker. I Utlånsmodulen vil Lånerregistreringen som nevnt, få nytt utseende.

På vegne av fagutvalget for utlån
Inger Benningstad Narmo

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 18.05.05 av arbutvalg@bibsyst.no