Dagsorden brukermøte Bibliofil 1996

Rica Hotel Oslofjord, Sandvika 12. og 13. november

Tirsdag 12. nov.
10.00 Kaffe
10.15 Møtet begynner
10.30 Bibliotek-Systemer orienterer
12.00 Lunsj
13.30 Fagutvalgene orienterer:
- katalog-gruppa
- tilvekst-gruppa
- utlåns-gruppa
- periodikakontroll-gruppa
Prioritering videre
15.00 Kaffepause
15.15 Erfaringsutveksling
18.00 Middag
20.00 Avreise til Bærum bibliotek, Bekkestua.
Minikonsert, omvisning mm
Onsdag 13. nov.
09.00 Fagutvalgenes liv og lagnad, permanente el. ad hoc, mandat, retningslinjer m.m.
Arbeidsutvalgets mandat m.m.
10.30 Kaffepause/utsjekking
11.00 Internett
11.30 Valg
11.45 Eventuelt
12.30 Oppsummering/neste møte
13.00 Lunsj