Dagsorden Brukermøte 1995


Trondheim 30.11.-1.12.

Dagsorden Brukermøte 1995

Torsdag 30. november
10.00 Biblioteksystemer orienterer
- WEB-søking
- ISDN
- Sikkerhet på Internett
11.45 Kaffepause
12.00 BS-online bestillinger
v/Biblioteksentralen
13.00 Lunsj
14.30 Selvbetjent utlån - Demonstrasjon
automatisk telefornyelse av utlån?
15.45 Kaffepause
16.00 Periodikakontroll
er bibliofil komplett biblioteksystem uten periodikamodul?
19.00 Middag
?? Trondheim "surprise"
Fredag 1. desember
09.00 Fagutvalgene orienterer
Prioriteringene videre
- publikumsøk v/kataloggruppa
- info fra innkjøps- og utlånsgruppene
11.00 Kaffepause/Utsjekking
11.30 Kursplaner/Handbøker
- hvilken planer har Biblioteksystemer for kursvirksomheten våren 1996
- hva ønsker bibliotekene av kurs?
- trengs det oppdatering av handbøkene?
- blir det egne kapitel om internett/drift av Web i handbøkene?
12.00 Valg
det skal velges en person til AU og en til kataloggruppa
12.45 Oppsummering
Neste brukermøte
Eventuelt
13.30 Lunsj
Avreise