Til AU's hovedside

 

Brukermøte 2009
Arendal, 12. - 13. mai

Program

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside
Tirsdag 12. mai
Innsjekking på Clarion hotel Tyholmen og Thon Hotel Arendal
 
11.00 -12.00 Deltakerregistrering på konferansehotellet Clarion hotel Tyholmen
 
12.00 -13.00 Lunsj på på Clarion hotel Tyholmen
 
13.00 -13.20 Velkommen
v/ordfører Torill Rolstad Larsen
Åpning, praktisk informasjon fra Arbeidsutvalget
 
13.20 -14.05 Det sosiale biblioteket” med utgangspunkt i bibliotekmeldinga, men også bl.a. om Biblioskopet,
foredrag av fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling


14.05 -14.20 Pause med kaffe og frukt
 
14.20 -15.05 Nytt fra bibliotekene
"Boktips som podkast v/Kirsti Opstad", Sandefjord bibliotek
"Norgesbiblioteket i Second Life" v/ Rigmor Haug, Larvik bibliotek. Til stede i Second Life: Ellen Høstmark Bustø, Vestfold fylkesbibliotek
"Eikerungdom.no" v/Maria Bodilsen

 

15.05-18.00 SKOLEBIBLIOTEK EGET OPPLEGG
15.05 - 18.00 Besøk m/omvisning og gruppearbeid på Hisøy skole (1 - 10 skole)
Kl.15.05: Skolebibliotek-gruppa går til båten
 
15.05 -16.05

Bibliotek-Systemer As. 
Presentasjon av ansatte v/Torkel Hasle
Rikets tilstand v/Torkel Hasle
Ny depotløsning v/ToreMorkemo

16.05 -16.20 Pause med kaffe og kake/frukt
16.20 -17.50 Praktisk informasjon

Gruppearbeid:
Brukertjenester – (lånerfokusert)  
Videreutvikling – (ansattefokusert)  
Katalog/Innkjøp  
Utlån/fjernlån/depotlån
Websøk/Norgeslån
Markedsføring av bibliotekets tjenester
Portaler, f.eks. Joomla. Diskusjon og erfaringsutveksling
Skolebibliotek. Besøk med gruppearbeid på Hisøy skole

Gruppeoppgavene

Deltakeroversikt gruppearbeidet

19.00 -20.15 Mottakelse på Arendal bibliotek
20.30 -  Festmiddag på Arendal gamle rådhus
Tapas-middag med tapas-dessert
Vin, mineralvann og kaffe

 

Onsdag 13. mai
Frokost på hotellene
 
09.00 -09.15 Velkommen til dag 2: Praktisk informasjon.

Kulturelt innslag: ved Johanne Flottorp på fele
 

09.15 -10.15

Presentasjon av Arbeidsutvalgets arbeid
a) Årsmelding
b) Regnskap

Valg v/Astrid Thorstensen, leder av valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling

Bibliotek-Systemer AS informerer (ingen spørsmål til Bibliotek-systemer AS er meldt inn, heller ingen saker til avstemning):
Gunnar Monsen : Teknisk hjørne
Reidar Bjerkseth: Nyttige tjenester

 

10.15 -10.30 Pause med kaffe og frukt
 
10.30 -12.00

"Møte med brukerne"
"Er brukerne virkelig i sentrum? Websøk" v/Jonas Svartberg Arntzen
Fagutvalget for brukertjenester tar en gjennomgang av websøk sett fra brukernes ståsted.
I tillegg blir det presentert prosjekter som har et spesielt fokus på brukerne:
"Festivalbibliotek, erfaringer fra Hove-festivalen i Arendal" v/Kristin Flo
"Pode-prosjektet på Deichmanske bibliotek" ved Jørn Helge B. Dahl
"Formidling av musikk på nett" ved Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek.
Brukerne vil spille i biblioteket” ved Jonas S. Arntzen, Drammensbiblioteket

 

12.00 -13.00 Lunsj
 
13.00 -14.00 Bibliotek-Systemer AS:
Vidar Ringstrøm: Bokens plassering/dynamiske hyllesignaturer
Vidar Ringstrøm/Odd Arne Jensen: Portaler
Odd Arne Jensen: Nytt i MappaMi/Safarisøk
Bjørn Tore Nyland: Kvitteringsautomat

 

14.00 -14.10 Pause med kaffe og kake/frukt
 
14.10 -14.50 Bibliotek-Systemer AS:
Tore Morkemo: Twitter
Roger Niva: Bibliofil ID
Roger Niva: RSS/Podcast
Ola Kogstad: Testing
Vidar Ringstrøm: Norgeslån

 

14.50-15.00 Takk for nå og vel hjem

Håper at dere tar dere tid til å fylle ut evalueringsskjemaet
 

 

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 14.05.2009 av arbutvalg@bibsyst.no