Til AU's hovedside

 

GRUPPEARBEID BRUKERMØTET 2009 OPPGAVER

Brukertjenester (lånerfokusert) Katalog/innkjøp Markedsføring Portaler Skolebibliotek Utlån/fjernlån/
depotlån
Videreutvikling (ansatteforkusert) Websøk/
Norgeslån

 

Brukertjenester (lånerfokusert)

Velg ett punkt som skal diskuteres, jobb deretter med den praktiske uformingen. Vær så konkret som mulig.

1. Endre utseende på websøk. Hvordan kan man gjøre websøk mer brukervennlig? 
Tre nivåer:
a. Søkeside
b. Treffliste
c. Eksemplarvisning

2. Slipp lånerne til! 
Hvordan kan man slippe lånerne til med sine erfaringer/meninger i kataloger?
a. Tagging – emneord 
b. Kommentarer/anmeldelser
c. Poenggiving (terningkast/stjerner/tall)
d. Merke bøker som favoritt

3. Der lånerne er. Lånerne er ikke først og fremst på våre nettsider. Hvordan kan vi spre katalogdata til andre nettsider/webtjenester:
a. Twitter
b. Facebook
c. Google Books
d. Blogger (widgets)
e. Andre?

4. Berikelse av katalogen. Hvordan kan vi berike katalogen med data fra andre kilder?
Noen eksempler:
a. Wikipedia/Store Norske
b. E-bøker
c. LibraryThing
d. Musikk (lydklipp)
e. Filmtrailere
f.  Podkast (lyd/video) laget av bibliotekarer


 

Videreutvikling (ansattefokusert)

Generelt:
1. Har du noen tanker om hvilke moduler og funksjoner i Bibliofil som bør utvikles i det nærmeste året, eller på lang sikt? Prioriter gjerne.
2. Er det noe du savner med Bibliofil i det daglige arbeidet?


Har vi struktur på internoplæringen på hvert bibliotek? For eksempel at det blir systematisk informert om nyheter i de forskjellige modulene. Eksempel: det kommer en installasjonsmelding om nyheter i MappaMi. Leser alle denne meldingen, og skjønner alle hva nyhetene betyr?

Parametersetting på brukernivå bør forenkles/gjøres med oversiktlig. Det ville være ønskelig  å kopiere en bruker ved opprettelse av nye brukere, sammenligne verdier for to brukere osv.

Referansesystem/saksbehandling. Mulighet for registrering av en forespørsel som så behandles av andre enten som et innkjøp eller en innlånsbestilling. Låneren bør også kunne se at han har et innkjøpsforslag. Innkjøpsmodul bedre integrert mot forslag fra mappami. Kunne et slikt saksbehandlingssystem være en versjon av Bugzilla?


Websøk/Norgeslån 

1. Hvordan er erfaringene med det nye standard søkebildet i websøk, med nedtrekksmeny på medier?
Burde søkebildet i websøk og samsøk synkroniseres bedre, eller er det et poeng å skille søkemetodene fra hverandre slik det er nå?
Har vi god forståelse for forskjellen på søkemetodene i websøk og samsøk?

Fra "Brukertjenester-gruppa":
Endre utseende på websøk. Hvordan kan man gjøre websøk mer brukervennlig?
Tre nivåer:
a. Søkeside
b. Treffliste
c. Eksemplarvisning

2. Nye funksjoner i søke og treff
Hvordan vil vi slippe lånerne til med sine erfaringer/meninger i katalogene gjennom websøk?
Erfaringer med lenking til data fra andre kilder?

3. Hvordan er erfaringene med Norgeslånet som integrert del av websøk og samsøk?
Er vi fornøyd med designet på Norgeslånet?
Forstår kundene forskjellen på henteavdeling, hentebibliotek og eierbibliotek?
Fungerer lokale begrensninger i fjernlånspolitikken slik vi/kundene forventer?

4. Er det behov for å forenkle parameterstyringa (dvs. økt standardisering) i websøket slik at publikum lett kan svitsje fra
bibliotek til bibliotek? På hvilke måter kan vi forenkle?

 


 Markedsføring av bibliotekets tjenester

Oppgave 1:

Hvem er de som biblioteket ønsker å nå?

Sett opp en liste over grupper: eldre, ungdom, asylsøkere osv

Hvor når vi dem? 

F.eks: på nett, i biblioteket, radio, oppsøkende virksomhet osv

Plasser gruppene i kategorier hvor de kan nåes. Er det noen som faller mellom to stoler, eller kan plasseres flere steder? Oppgave 2:

Hvordan nå lånere/brukere?

Vurder måten bibliotekene informerer om bibliotekenes nett-tjenester. Ved møte i skranken med nye lånere og gamle lånere, og ved oppsøkende virksomhet og arrangementer.Oppgave 3:

Tar bibliotekets nett-tjenester i bibliofil hensyn til de ulike gruppenes behov? Er utformingen av nettsidene tilpasset bra nok mot målgruppene? Vurder Websøk, Mappami og Norgeslån mot disse spørsmålene.

 


Utlån/fjernlån/depotlån


- Depotlån

Omfattende testing av den nye depotfunksjonen starta 14. april.
Forhåpentligvis kan den nye depotløsninga demonstreres for gruppa.

- Bok endrer utlånstid alt etter antall reserveringer
(BugZilla 11001)

- Kvitteringer, lister og lapper.
Utseende, innhold og ønsker om flere lapper.
(Nye muligheter med CUPS, BugZilla 9260, 3140, 7638 + + )

 


Katalog/innkjøp

KATALOGMODULEN:
Fungerer katalogmodulen tilfredsstillende?
Hvordan kan den videreutvikles?

Hvordan kan vi kvalitetssikre katalogpostene slik at bibliotekene får en så lik katalogiseringspraksis som mulig?

Hvordan vi skal forholde oss til Biblioteksentralens nye praksis for katalogisering av geografiske emneord? Hvordan kan en
konvertering/tilpasning gjøres enklest mulig?

Erfaringer med registrering av nettressurser, og tanker om hvordan dette kan gjøres. Trenger vi flere koder enn i dag?

Frie emneord kontra tagging. Trenger vi å få mer informasjon inn i katalogen?

Flerspråklighet i postene. Hvordan kan vi utnytte dette?


INNKJØPSMODULEN:
Hva fungerer bra, hva fungerer mindre bra?

Hvordan kan innkjøpsmodulen forbedres?


INNSTILLINGER:
Kan parametersettingen gjøres lettere? Er standardoppsettet godt nok?


Portaler, f.eks. Joomla. Diskusjon og erfaringsutveksling


Det legges opp til en diskusjon omkring portaler, og en erfaringsutveksling mellom gruppas deltagere.

Aktuelle tema kan være:
- Hvilke portaler skal Bibliofil støtte? Hva er behovet?
- Trenger vi et miljø rundt f.eks Joomla og bibliotek? (Kompetanseutveksling, kurs og opplæring)
- Hva ønsker vi oss av tilpasninger fra Bibliofil? Hvilke moduler er det ønskelig å få på plass? Er de modulene vi har så langt gode nok?
- Egne maler tilpasset bibliotek med Bibliofil integrert?


Skolebibliotek

Gruppeoppgaver i word-format

Gruppeoppgavene i pdf-format 


 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 05.05.2009 av arbutvalg@bibsyst.no