Til AU's hovedside

Brukermøte 2009
Arendal, 12.-13. mai 2009

Referat dag 1

Referat fra dag 2

Velkommen til dag 2: Praktisk informasjon

Dagens referenter:
Margaretha Dahl Halvorsen, Kristin Novang Pedersen, Tor Magnus Jonassen; Moss bibliotek

Kulturelt innslag:

Johanne Flottorp på fele

Presentasjon av Arbeidsutvalgets arbeid v/leder Maria Årnes Bodilsen

a) Årsmelding
Orientering om AUs arbeid. Møter i perioden. AU refererte at det er litt vanskelig å følge opp fagutvalgene, men
halvårsrapporter fra fagutvalgene og referater fra fagutvalgs-møtene er lagt ut på Arbeidsutvalgets nettsider.

b) Regnskap 
Bibliotek-Systemer fører regnskap.
Brukermøtet skal være selvfinansierende. AU har god økonomi og har som mål hvert år å gå litt i minus.
Overskudd på brukermøtet 2008: 9.000 

Valg  v Astrid Aase Thorstensen. Valgkomiteens innstilling

Leder for valgkomiteen Astrid Thorstensen la frem valgkomiteens innstilling.(lenke) Utvalget for Brukertjenester ble redusert med ett medlem.og dette ble godkjent siden utvalget er stort. I forslaget til valgkomite var det en feil mht. valgperiode for leder. Dette er rettet og alle sitter i ett år. Alle medlemmene av utvalgene valgte å fortsette. Valget ble gjennomført med akklamasjon.

Det var ikke meldt inn saker til avstemming.

Bibliotek-Systemer AS informerer 

"Teknisk hjørne" ved Gunnar Monsen

RFID-nytt –bla. Besøksteller, mulighet for automatisk konvertering (kjøp/leie)
Fjerndrift  av Bibliofil-tjenere og overvåking av disker
Halvtykke klienter  - fordel små krav til klientene

Spørsmål fra salen: Hva med kostnader og driftssikkerhet v/halvtykke klienter?
Svar fra salen: Både tjener (linux) og klienter oppleves som stabile, kan være en belastning med mange samtidige brukere.
Svar fra Reidar Bjerkseth – Salgsavdelingen: Spørsmål om pris (server 20.000, programvare 10.000, klienter 3.500 – 4.000, drifting 4.000 pr. år)

"Nyttige tjenester" ved Reidar Bjerkseth
SMS-reserveringsbrev. Normalt 50.000 brev og forhåndsvarsel pr. mnd. – rekord så langt 70.000.
Fjernbackup – ekstra backup i tillegg til vanlig backup
Fjernkjøring – stadig flere kjører på maskin hos biblioteksystemer, krever god linjekapasitet, slipper serverbytte  ca.hvert 5 år.
Katalogkrydder – dugnad for alle, viktig at alle krydrer. Til høsten kommer BibliofilID som gir mulighet for krydring uten ISBN.
RFID – Mange kommer i gang nå.  Deichmanske skal ha portaler dermed må biblioteksystemer ut i konkurranse. Moss bibliotek oppgraderer til ny generasjon brikker. Selvbetjening klargjort i Bergen, Haugesund, Bodø, Steinkjer og Ullensaker. Skien velger RFID løsning for deler av samlingen (CD/DVD).
RFID erstatter ikke strekkoder – kan skaffe problemer ved  fjernlån hvis strekkode velges bort.
E-brev – mulig at vi mister tjenesten da den forbeholdes store kunder iflg. Posten.

Spørsmål fra salen: Kan man bruke flere leverandører til portal/selvbetjeningsløsninger?
Svar fra Bjerkseth: Ja, det kan man.

Bursdagssang for Ola og pause!

Møte med brukerne ved fagutvalg for brukertjenester

"Er brukerne virkelig i sentrum? Websøk" v/ Jonas Svartberg Arntzen
Fagutvalget for brukertjenester tar en gjennomgang av websøk sett fra brukernes ståsted.
Oppsummering: Prioriter, Mindre stammespråk, Hjelp brukeren videre ved 0 treff, Gi tilgang til å remixe metadata se Lillehammers prosjekt.

Innspill fra salen: Viktig innlegg! Ble støttet av  flere. Presentasjon ovenfor brukerne viktig. Sitter du hjemme trenger du andre data enn om du er fysisk på biblioteket. Hva registreres/hva presenteres: Systemleverandøren må  bygge opp kompetanse på webdesign – de lager vår presentasjon overfor brukerne – ikke ”bare” systemleverandører.
Innspill fra Jonas: Man burde i større utstrekning benytte seg av brukertesting.

"Festivalbibliotek, erfaringer fra Hove-festivalen i Arendal" v/Kristin Flo.
Hun fortalte at deres erfaring  med å presentere bibliotek på  Hovefestivalen i 2007 var: spennende, god markedsføring innad i kommunen og bibliotek-norge; I 2008 var det mange festivalbiblioteker i Norge! Det var svært ressurskrevende personalmessig. I år deltar man på Canal Street samt med egen  stand på Internasjonalt marked.

"Pode-prosjektet på Deichmanske bibliotek" ved Jørn Helge B. Dahl.
”Et mashup prosjekt” Bakgrunn: Opptatt av å formidle innholdet i katalogen til brukerne og å se med brukernes egne øyne. Strukturen i Marc ikke god nok – FRBR er bedre men noen  år unna. Det er viktig å skille mellom presentasjon og bokholderi. Pode er nå et prosjekt som går ut på å samle inn data  og er grunnforskning innen området. Prosjekteier er ABMU og er et samarbeid mellom Biblioteklaboratoriet og Deichman. Det skal være systemuavhengig men bruker Bibliofil som utgangspunkt.
Prosjektet har egen blogg: http://bibpode.no/blogg.

"Formidling av musikk på nett" ved Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek.
Formidling av musikk på nett. Hvorfor? For å promotere samlingen og  å få flere besøkende. Bruker mash-ups; bilder, musikk etc. Bruker også andre web 2.0 løsninger som Facebook, Twitter etc.
Trondheim  anbefaler også abonnement på Naxos Music Library. Svært fornøyd med det.

"Brukerne vil spille i biblioteket” ved Jonas S. Arntzen, Drammensbiblioteket.
Brukerne vil spille på nett – Ta dataspill på alvor. Viktig for å få nye brukergrupper på bibliotekene, spesielt yngre gutter. Er med på å endre bibliotekets image. PC-spill vanskelig å bruke pga. lisenser, har derfor valgt å satse på konsollspill. Har fått mange nye brukere i Drammen og vakt stor interesse. Nå er det pop å henge på biblioteket!. Utlånet av andre medier til ungdom (12-18 år) har økt 48%. Tips om at 14/11-09 er nasjonal spilldag.

Utdeling av bagasjevekt fra Reidar!

Bibliotek-Systemer AS:
Bokens plassering/dynamiske hyllesignaturer" ved Vidar Ringstrøm.
-    Nytt grensesnitt på bokens plassering, selv-administrerende
-    Dynamisk hyllesignatur. Systemet ”regner” ut hyllesignaturen og stemmer det med oppsettet vises det i hyllefeltet på eksemplarnivå  i Websøk.
-    Spørsmål: pris på disse to? Svar: 7000-8000, blir høyere. Ønsker flere brukere

" Portaler" ved Vidar Ringstrøm/Odd Arne Jensen. 
-    Finnes mange portaler, Biblioteksystemer har valgt Joomla. Stor utbredelse i Norge, god dokumentasjon. Biblioteksystemer har lagd maler, gjør det lett og inkorporere Bibliofil ”ting” som MappaMi, Websøk m.m. inne i portalen.
-    Komponenter kan lastes ned fra BS-sider: http://www. bibliofil.no/kundeinfo/labben  
-    Har laget en integrering som fungerer mot Joomla men skal også kunne brukes mot andre portaler.
-    Odd Arne viste eksempler på flere maler og sider. Websøk i portal er et skritt på vei til bedre visning. Eksempler hentet fra Horten, Akershus og Larvik.

" Nytt i MappaMi/Safarisøk" ved Odd Arne Jensen. 
-    Biblioteket kan bestille for andre via Mappami. Under Mappami fanekort Reservering lages det en liste over hvilke lånere som skal kunne bestille for andre. Nyttig for skoler -  elever kan gis tilgang
-    Lånere kan bestille for hverandre – må gi tillatelse via Familiemappa
-    Spørsmål: Kan dette brukes for innlån/fjernlån? Svar: Nei, bare lokale brukere.
 
Safarisøk-voksne, har nytt navn: Veiviser.
 Hva er nytt? Automatisk generert fra innholdet i basen. Integrert i websøket. Hovedinndelingen blir sendt ut som standard. Tilgjengelig nå.

Store Norske integrert på postene i Websøket

" Kvitteringsautomat" ved Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek.
Trondheim folkebibliotek har satt inn flere automater (både utlån og innlevering) og ”skrumpet” skranken betraktelig. 70% selvbetjening. Bruker pin-kode på alle lån! Har fått lagd en egen kvitteringsautomat som gir deg svar på spørsmål i forbindelse med lån/retur, som f.eks hva har jeg igjen hjemme? Automaten består av Pc (gammel), kortleser og kvitteringsskriver i eget designet kabinett. Løsningen anbefales.

"Twitter" ved Tore Morkemo.
-    Sosiale tjenester. Sender nyheter fra Trondheim, Drammen, Deichman om nye bøker med lenke til basen. Automatisk en gang i timen.  Vil noen ha dette? Si ifra, det ordner seg fort.
-    Spørsmål: Kan flere bibliotek gå sammen om en Twitterkonto? Tore sa det burde gå..

"Bibliofil ID" ved Roger Niva.
-    BibliofilID=unikt løpenummer på alt, lager relasjoner hvis det er to utg. av samme bok.
-    Krav til posten: tittel, doktype, utgiversted og utgiverår må være med.
-    Hva kan BibliofilID brukes til? Bla avanserte reserveringer i en samsøkregion.
-    Når kommer BibliofilID? Før sommeren hos testerne.

"RSS/Podcast" ved Roger Niva.
-      RSS kan oppleves at det går sakte. Krever mye behandling men kan pregenereres feks. hver time
        -      Podcast: Eksempel samarbeid med bibliotekene i Gjøvikregionen om Bokpod.

"Testing" ved Ola Kogstad.
Testing av program før utsending er veldig viktig! Det skal avsløre feil og mangler. Teste mye, om igjen, være kritiske og glemme hva vi vet og prøve å tenke som førstegangsbrukere.

"Norgeslån" ved Vidar Ringstrøm.
-    Fornying av lån på SMS. Send Bibforny N…………. til 2242

Takk for nå og vel hjem!


Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

Til program for brukermøte 2004

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 11.06.05.06 av arbutvalg@bibsyst.no