Til AU's hovedside

Brukermøte 2009
Arendal, 12.-13. mai 2009

Referat dag 2

Referat fra dag 1

Velkommen ved Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen

Møtet ble ledet av Maria Årnes Bodilsen. Anders Haukaas og Kristin Flo fra Arbeidsutvalget var også tilstede.
Vibecke Andersen og Eva Christensen var referenter første dag

"Det sosiale biblioteket" ved Randi Nilsen, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling: 

Det er viktig å våge å tenke annerledes i norske bibliotek – hvordan ser drømmebiblioteket vårt ut? (jmfr. Lucky Næroset hvor fantasien er en drivkraft.)
Biblioteket som idè kan synes traust, men det er samtidig en fantastisk idè som kan være med å skape begeistring.
Det har vært store forventninger til St.meldingen om bibliotek, men det store jubelbruset er uteblitt: den mangler fremtidsvisjoner, den er for vag og det følger ikke med penger. Men samtidig er det spennende beskrivelser av fremtidens bibliotek som den viktigste møteplassen for kulturopplevelser. Biblioteket vil få en sentral rolle i hele kulturfeltet, og det er viktig for kommunene å tenke samlokalisering både med andre kulturinstitusjoner, og med mer kommersielle aktører.

Det er viktig med visjoner i arbeidet vårt: vi må stadig overraske.
Agder-fylkene har startet opp prosjektet ”Biblioskopet - nye bilder av Biblioteket”. Målet er å utvikle merkevaren bibliotek.

Mål:
1.    Vise verden nye bilder av biblioteket – vi skal dreie ”biblioskopet” for nye bilder
2.    Ta bilder i bruk – forankre den nye definisjonen gjennom kursvirksomhet og lederutvikling. Vi skal oppleves som attraktive, spennende og relevante
3.    Vise bilder fram – markedsføring utad. Utvikle og gjennomføre markedsføring i forhold til grafisk profil, felles nettformidling og markedsundersøkelser

Prosjektet startet i 2009 og det er ansatt prosjektleder. ABM har støttet prosjektet med ½ million. Alle agder-bibliotekene skal med: 30 folkebibliotek, Universitetsbiblioteket og 2 fylkesbibliotek. Disse bibliotekene har allerede et godt samarbeid gjennom IKT opplæring av alle ansatte, transportordning, Samsøk og fast samarbeid om faglige kurs.

Prosjektet skal munne ut i felles serviceprofil og markedsføring. Det er viktig å få med alle, store og små, entusiaster og slitne. Vi må sette i gang tanker som gir positive opplevelser og nye ideer, og vi ønsker at det skal munne ut i noe konkret!

" Boktips som podkast" ved Kirsti Opstad, Sandefjord bibliotek 

Prosjektet startet i Sandefjord våren 2007 og hadde med 7 ansatte.
Ideen var å anbefale bøker de ønsket å formidle og som ikke ligger på bestselgerlistene eller på reserveringstoppen – gode og ikke altfor sære bøker.
Presentasjonene foregår hver fredag i biblioteket fra oktober til påske, og det kommer ca. 20-30 stk. hver gang.
Biblioteket ønsket å utvide tilbudet, og det ble bestemt å ta i bruk Podkast av ”Litteraturhalvtimen”. Denne publiseringen ble alle de 7 bokpraterne med på.
Stavanger bibliotek var behjelpelige med råd og veiledning når det gjaldt tekniske hjelpemidler. Noe hadde biblioteket fra før, og noe ble kjøpt inn..
Lydfilene blir lagt ut på en blogg som ble opprettet og de kan lastes ned til PC, iTunes, Windows Media Player osv . Det er lenker fra bloggen til bok- og mediabasen og motsatt.
Evaluering:
 Podkast-prosjektet har foregått ett år og det har vært ca 1000 besøk på bloggen.
Det er ikke tall på antall nedlastinger av lydfiler
Bokpraterne er blitt mer ”proffe” etter hvert og ønsker å videreutvikle seg.
De ansatte har fått god kunnskap om Podkast og vurderer å bruke teknikken til andre ting (arrangementer, innhold web-sider..)
Publikum gir positive tilbakemeldinger
 

"Norgesbiblioteket i Second Life " ved Rigmor Haug, Larvik Bibliotek.

Gi bibliotekansatte erfaring med den virtuelle verden.
Bruk av virtuelle verdener: kunnskapsdeling, utdanningsaktiviteter, simuleringer, rollespill, sosial møteplass. Koble kunnskap og opplevelse. Ingen geografisk hindring.

Utfordringer: Tilgang, rettigheter og tid

Videre: fortsetter med støtte fra ABM-utvikling, kulturformidling i bredere forstand, møteplass og læringsarena i skole, universitet og høgskole, eksperimentere og videreutvikle formidlingstjenestene. Spre kunnskap om prosjektet. Prøve ut flere typer arrangementer - forfatterbesøk, utstilling forfatterportretter

Eikerungdom.no" ved Maria Bodilsen, Øvre Eiker bibliotek
Prosjektmidler fra Biblioteksentralen. Samarbeid mellom Nedre- og Øvre Eiker bibliotek og Buskerud fylkesbibliotek.

Nettstedet for ungdom som tør være kreativ. Skape et nettsted hvor ungdom kan se og bli sett. Være med på å endre de unges oppfatning av biblioteket. Skape et nytt tilbud og gjennom det vise det tilbudet som allerede eksisterer.

Ønsker økt bruk av nettstedet. Skape en ny arena for musikk og bilder. Sosial møteplass for unge, flinke og kreative mennesker. Stedet der andre henvender seg for å finne talenter.

Bibliotek-Systemer AS

Informasjon fra Bibiliotek-Systemer AS
Torkel Hasle presenterte de ansatte ved Bibliotek-Systemer.
"Rikets tilstand" ved Torkel Hasle.

·    Ikke påvirket av finanskrisen - så langt
·    Endringer i personalet - 2 sluttet
Bibliofil nytt
·    Norgeslån forbedres og videreutvikles
·    Depotløsning klar
·    BIB forny (sms)
·    Portalløsning basert på Joomla!
·    Bokpodcast - Vestre Toten
·     XML-brev (e-brev) - res.brev+purring
·    Automatisk avlevering av statistikk til ABMU

Andre nyheter:
·    NetAxept - stoppet pga manglende støtte for debetkort - avventer
·    Marc21 - Import og eksport til og fra utlandet og utenlandske verktøy.

Utfordringer ISP:
·    Internett Fia
·    Arbeidsdeling - standarder
·    Telenor klarer ikke levere

Kommunale brannvegger
Biblioteksøk
Norgeslån - Utvikle samsøk og Norgeslån- dekke hele landet.
77 % av befolkningen tilgang til Samsøk

"Ny depotløsning" ved Tore Morkemo.

Skjema fra Deichmanske - fylles ut med data
Bestilles i Mappa mi
Automatisk til "Depot" hos eier
Automatisk til "Innlån" hos bestiller
Melding sendt med Nill
Følgebrev med detaljer
Statistikk av depot på lånerstedet
Søkbar lokalt når boka blir lånt ut.
Låner kan reservere boka.

Andre systemer:
·    NILL - meldinger går greit i samme system
·    E-post lister andre som ikke har nill

Spm. Når der det klart. - ca 2 uker

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

Til program for brukermøte 2004

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 11.06.05.06 av arbutvalg@bibsyst.no