Til AU's hovedside

Brukermøte 2007
Drammen 10.- 11. mai

Referat fra dag 2

Referat fra dag 1

Velkommen

 ved Jan Torgersen, leder i Drammen bystyres kulturkomite
Jan Torgersen ønsket velkommen til Drammen.

Mye har skjedd i Drammen de senere år. Det er investert mye i kultur. Elva er tatt i bruk. Fjerning av trafikk og fin strandpromenade. Stor satsing på Union scene og Papirbredden med nytt bibliotek. Byen har mottatt mange priser for sitt utemiljø. Og mer vil komme, bla. et nytt bade- og svømmeanlegg.

Praktisk informasjon fra Arbeidsutvalget
Det er i alt 139 påmeldte til årets brukermøte. Dette er ny rekord.
 

”Det tilgjengelige bibliotek” ved Hege Finnset Eidseter, Deichmanske bibliotek –Torshov filial

Prosjekt ble startet opp i 2001 og var et samarbeidsprosjekt med fire eiere: AETAT, Østfold fylkebibliotek, ABM utvikling og Deichmanske bibliotek. Tønsberg bibliotek og Sarpsborg bibliotek kom også med etter hvert.

”Det tilgjengelige bibliotek” består av flere delprosjekt:

Del A Fysisk utforming.
Universell utforming – ”bra for alle, best for noen”
Ingen trapper. God plass mellom hyllene. Ikke høye hyller. Merke søyler og glassdører med kontrasttape. Bedre skilt og bedre lys. Samarbeide med forskjellige brukergrupper. Det er laget en tilgjengelighetsmal for bibliotek som ligger på ABM utviklings hjemmesider.

Del B Tjenester.
Merke lydbøker med blindeskrift. Lage liste over lydbøker i 14 punkt skrift på lysegult ark. Teleslynge. PC som ikke er ved bord , men som kan heves og senkes og brukes stående. Leselist. Syntetisk tale. Forstørrelsesprogram, og et utvidet rette- og staveprogram. Skjermtolk. Tilgjengelighet på hjemmesider, bruke lenker som gir informasjon, ikke bruke ”les mer” og ”her”

Del C Lære å bruke utstyr
Veilede i Pc bruk. Veilede i bruke av Daisyspillere. Lese-TV med kamera , skjerm og lupe som kan forstørre og endre farger. Tilbudet må markedsføres godt, dette er en brukergruppe som ofte har dårlige erfaringer med bibliotekbruk.

Del D Tilbakemeldinger
Alle tilbakemeldinger er blitt loggført til hjelp for andre seinere. Tips finnes på ABM utviklings nettsider. Offentlig informasjon er etter hvert kun tilgjengelig på nettet, men kan ikke ”leses” av alle. Dette er en demokratisk rett.

Lese-TV koster ca. 25.000 kr. og leselist ca.100.000 kr.

Hjelpemiddelsentralen kan kontaktes ved anskaffelse av utstyr.


Status Bibliotek-Systemer AS og ”Verden sett fra Larvik” ved Torkel Hasle
(Foredraget fins i Power Point-presentasjon ved å klikke på linken)

UTF-8 har vært et stort løft og må betegnes som svært vellykka.
Bibliofil støtter nå alle tegnsett og det har vært en arbeidskrevende konvertering.
Det har vært få driftsavbrudd og lite nedetid i denne perioden.
Bibliofil har fått flere nye kunder, særlig mange skolebibliotek.
Ny versjon av Samsøk Østfold som har blitt bra.

Nasjonalt fellessøk. ABMU og NB går sammen. Innsamling av data og en sentral
søkeløsning med lånerinitiert innlån . En tenker seg et stort prosjekt lignende
bibliotek.dk. Foreløpig ingen kostnadsplan. Men prosjektet skal være ferdig 2007, et spørsmål
om dette er realistisk. Rart at ikke systemleverandørene er kontaktet og invitert til samarbeid.
Biblioteksystemer fortsetter uansett å utvikle regionale samsøk.

Statistikk. Diverse brev til ABMU, men en får ikke noe svar. Systemleverandørene må ha litt tid på seg til å gjøre endringer når det legges opp til nye krav til statistikk. Vanskelig å få til en dialog.

Korrelasjonsdatabaser. Har jobbet med Datatilsynet i 5 år. Har vært problematisk i forhold til
Personvernloven, men har fått nye signaler om at dette muligens faller utenom. Men en gir
ikke opp, skal få til en løsning.

Felles lånekort. Har vært en suksess. 181.000 brukere er tilknyttet og 2,9 mill. kort er reservert. Vurderer nye tjenester. Hva med buypass, bankid. eller borgerkortet?
 

Hvordan melde feil ved Lill Bjørvik og Vidar Ringstrøm, Bibliotek-Systemer

Lill Bjørvik om informasjonskanaler fra Bibliotek-Systemer ut til brukerne:
Systemmeldinger og generell informasjon
Ukentlig statistikk på aktivitet og bestand bør kontrolleres
Postlister- forum og skoleforum – utveksling av informasjon. Meldinger kan søkes opp i
arkivet.
Installasjonsmelding for hver modul ved oppgradering.
Eksportmeldinger. Her ligger alle meldinger som er sendt ut.
Infobrev 4 sider 4 ganger i året.

Vidar Ringstøm om feilmeldinger:
Bruk telefon dersom problemet oppfattes som kritisk og en ikke kan vente
Haster det bare litt, bruk ”Problemkassa” i Bugzilla
Bugzilla håndterer årlig 3000 meldinger. 10% av forslagene kommer fra Trondheim og de
ti største bibliotekene har 30% av meldingene. Flott at brukerne er aktive her.
”Problemkassa” kan brukes både til feilmeldinger og til forslag til forbedringer.
Viktig at det meldes inn et problem pr. melding.
Vær konkret når et problem meldes inn, legg gjerne med eksempler, URLer
Tidligere innmeldte problem kan søkes opp.

 

Nytt fra bibliotekene

Samarbeid og framtid ved Sølvi Tellefsen Drammensbiblioteket

Drammensbiblioteket består av tre biblioteker og er en del av Kunnskapsparken på
”Papirbredden”:
Fylkesbiblioteket med 10 ansatte
Drammen folkebibliotek med 32 ansatte
Høgskolen i Buskerud med 3 ansatte
De tre bibliotekene samarbeider, men er fortsatt tre sjølstendige enheter med forskjellige eiere og ledelse. Styres av en felles ledergruppe.
Det er første gang bibliotek fra tre forvaltningsnivåer er under samme tak i Norge. De tre bibliotekene skal stå fram som en enhet overfor brukerne.

Drammensbiblioteket har blitt bygd på to år og har nå 3000 besøk pr.dag. Biblioteket skal
være et hus ”for mennesker og med mennesker”. Visjonen er ”Alle kjenner
Drammensbibliotek”. Biblioteket skal være en ledende aktør på bibliotektjenester i regionen
og være en del av innovasjonsmiljøet på ”Papirbredden”.

Biblioteket er i tre etasjer: barneavd. i første etasje, opplevelse i annen etasje og fag og fakta i
tredje etasje. Biblioteket inneholder også Europas første innleveringsautomat med bokheis.
Alt dette hadde ikke vært mulig uten de ansattes innsats og engasjement.

Noen utfordringer framover er:
Systemutvikling: i dag har Høgskolen Bibsys og de to andre Bibliofil. Brukere og ansatte må forholde seg til to forskjellige systemer
Forskjellige kulturer i fag- og folkebibliotek
Fokus på forskning og utvikling, målinger på bruk og kvalitet
Utvikle læringsarenaen
Brukerperspektiv


Halvtykke klienter ved Rigmor Haug Larvik bibliotek
(Foredraget fins i Power Point-presentasjon ved å klikke på linken)

Foredraget ble framført av Torkel Hasle, Bibliotek-Systemer med utgangspunkt i Rigmor Haugs notater

Utgangspunktet var at Larvik trengte en god og rimelig løsning for publikums pcer.
Løsningen ble halvtykke (diskløse) klienter. Larvik brukte tynne klienter tidligere, men de
klarte etter hvert ikke å håndtere økende trafikk.

Halvtykke klienter kjører applikasjoner lokalt, men henter ellers fra server. Alle data slettes
på klienten når en logger seg av. Krav til klientmaskinene er lave, Pentium II og 256 Mb
minne. Larvik overtok maskiner fra andre i kommunen som ikke ville ha dem.

Larvik har nå 16 klientmaskiner til bruk for publikum. Dette er nok og dekker behovet. Dette er en løsning som er lett å sette opp og drifte. Ikke kostnader på klientmaskinene. Kostnadene kommer på installasjon og eventuell server. Og noen tusen i årlig beløp for drifting av server.


Referenter:
Toril Oldeman-Isaksen
Pål Ødemark

Referat fra dag 2

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

Til program for brukermøte 2004

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 11.06.05.06 av arbutvalg@bibsyst.no