Til AU's hovedside

BRUKERMØTET 2005 - SPØRSMÅL TIL BIBLIOTEK-SYSTEMER AS

Svarene


Vi i Ullensaker bibliotek er nye Bibliofilbrukere, og to er påmeldt til Brukermøtet. Vi har et par ting som vi ønsker kunne bli tatt opp på møtet. Det gjelder Innlån.

Innlån
Vi er to like store avdelinger og ønsker å ha innlån hver for oss, slik at Jessheim og Kløfta administrerer sine innlån selv. Lånere som bestiller media fra andre bibliotek gjennom oss, får beskjed om at de må levere media tilbake til det samme biblioteket (altså enten Jessheim eller Kløfta) de har bestilt og lånt dem fra. I virkelighetens verden skjer ikke dette.

Det største problemet er Innlån fra Fylkesbiblioteket i Akershus. Vi låner inn mye derfra, og når innlånte bøker/media kommer inn f.eks. på Jessheim, og vi søker under fane Innlån etter innlånte bøker/media fra vårt fylkesbibliotek uten å finne dem, går vi ut fra at det dreier seg om media som er lånt på bokbussen i Akershus. Grunnen er at svært mange leverer til oss i stedet for til bokbussen. I stedet kan jo dette være innlånte media som er utlånt via Kløfta bibliotek og blir levert på Jessheim bibliotek. Det har da skjedd hos oss at en låner på Kløfta blir purret på en innlånt bok som er levert hos oss og omvendt. I og med at vi får inn så mye media fra bokbussen, vil det være tungvint å ringe mellom avdelingenene om alt vi ikke finner under Innlån på hver avdeling. Derfor ønsker vi på Kløfta og Jessheim bibliotek oss en mulighet til å kunne se hverandres Innlån under Innlånsfanen.

Vi tenkte oss først at kanskje innlån fra Fylkesbiblioteket i Akershus ville endre status hos oss når boka/mediet ble registrert innlevert på FIA, slik at de ikke ble purret hos oss. Men dette har vi prøvd, og det skjer ikke.

Innlånte Depoter
Vi har til enhver tid innlånte depoter på andre språk fra Deichman. Disse bøkene står hos oss i 3 mnd. Etter som vi har forstått er det 2 muligheter i Bibliofil for å låne dem videre ut til lånere hos oss - enten med midlertidig strekkode, eller å legge dem inn som vanlige innlån lokalt og låne dem ut uten strekkoder. Vi har bare prøvd det siste. Det fungerer dårlig fordi depotbøkene blir forvekslet med vanlige innlån i skranken og blir sendt til retur til eier. Ved midlertidige strekkoder har jeg forstått at man ikke kan søke opp bøkene. Dette er vel heller ikke en heldig løsning. Derfor ønsker vi en diskusjon rundt utlån av depoter som vi låner inn til våre fremmedspråklige lånere.

Vennlig hilsen
Sidsel Reierstad, Jessheim bibliotek


Deponere bøker fra egen samling
Vi i Askøy folkebibliotek ønsker å kunne deponere bøker fra egen samling til skolene som bruker Bibliofils skoleløsning, slik at de kan låne ut disse bøkene til elevene. Skolebibliotekene er egne virtuelle bibliotek, de er ikke satt opp som avdelinger under folkebiblioteket. Vi har tidligere snakket med Lill om muligheten for en depotløsning, og det skal visst la seg gjøre.

Er dette en løsning Biblioteksystemer vil prioritere? Lar det event. seg gjøre å få det som en lokal tilpasning.Og hva vil det koste?

Med hilsen
Bente Fosse, Askøy folkebibliotek


Samsøk
Samsøk er et godt produkt som utvikles og leveres av Biblioteksystemer. Dessverre er prisen så høy at det gjør det vanskelig for flere å tilby lånere i sitt område dette produktet. Vil Biblioteksystemer endre prisnivået på Samsøk slik at det i større grad blir harmonisert med prisnivået til andre leverandører som tilbyr dette til en betydelig lavere pris?

Design
Vil Biblioteksystemer tilby et forbedret basis design på websøk og tilhørende tjenester? Forventingene hos brukere til webdesign har nok blitt skjerpet etterhvert. Dette aktualiseres også nå som andre systemleverandører har kommet med nye websøk og tilhørende tjenester hvor design er vektlagt i tilegg til funksjonalitet.

Bibliofil og Mentor
Kan Biblioteksystemer tenke seg å arbeide for en integrasjon mellom Bibliofil og Mentor, slik at vi kan få en automatisert innlegging av de vitale data fra Mentor til bruk ved bestilling? Det samme ville være interessant i forhold til Amazon som er den største utenlandske leverandøren for bibliotekene.

Krydder
Dugnad på krydring av databasen fungerer ikke godt nok. For stor del av databasen har ikke omslagsbilder. Det ville være flott hvis Bibliotek-Systemer As kunne inngå avtaler med forlagene om regelmessig overføring av omslagsbilder og tekster, slik at disse automatisk kommer inn i Bibliofil. Det later til at BIBSYS har vært flinkere enn Bibliotek-Systemer på dette punktet, noe dere neppe vil være bekjent av. :-) Hva vil dere gjøre med dette?

RF-ID
Med mindre RF-ID blir tatt opp ellers under brukermøtet: Vi ønsker å vite status for dette arbeidet. Vi sitter fortsatt på gjerdet og venter, - hvor lenge skal vi sitte? Når kan vi hoppe ned?

Problem-håndtering
Bibliotek-Systemer har blitt bedre på problemhåndering, og nå ser vi fram til et bedre verktøy for å kunne følge status på innsendte problemer og ønsker. Likevel sitter vi fortsatt med en følelse av at problemer som meldes via epostadressen "problem" har lengre behandlingstid, enn problemer som sendes direkte til enkeltpersoner i Bibliotek-Systemer. Dessuten ser vi i noen sammenhenger der hvor feilrettings-/utviklingstiden er lang, at vi mangler tilbakemelding om forventet feilrettingsdato. Vi tror det både for kunde og leverandør ville vært fordelaktig om Bibliotek-Systemer kunne være flinkere til å stipulere forventet feilrettingstid. Da slipper vi å mase (vel, man kan håpe) unødig.

Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek/Sør-Trøndelag fylkesbibliotek v/ IT-gruppa

Svarene finner du her

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 02.05.05 av arbutvalg@bibsyst.no