Til AU's hovedside

Brukermøte 2005
Skien 26.- 27. mai

Referat fra dag 2

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

Nytt fra bibliotekene


Ellen Aabakken, Deichmanske bibliotek – om brosjyreløsning for Oslo kommune.

Dette er en base over kommunale brosjyrer utg. av Oslo kommune.
Bakgrunn: Ønske fra byrådet om å kunne søke på alle brysjyrer utg. av Oslo kommune på ett sted..Oslo kommune dekte oppstarten og første bolken brosjyrer. Etter hvert skal hver etat betale for sin brosjyre. Katalogavdelingen på Deichman står for registrering. Teknisk løsning: Forsiden scannes og legges ut sammen med brosjyrene i PDF-format. Utviklingen er ferdig. Lanseres for publikum til høsten.
Det ble demonstrert søk i basen.

Spørsmål: Hva koster basen. Reidar Bjerkseth i Biblioteksystemer stipulerte en kostnad på
ca. 40-50.000 som inkluderte bildebasen + utvikling.

Om dynamiske hyllesignaturer - Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek:

Lenke til ppt-presentasjonen: Dynamiske hyllesignaturer (103 K)

Dette dreier seg om brukervennlighet, at det skal være lettere for brukerne å finne fram i hyllene. Hyllesignaturen sier hvor boka står. Problemet med dagens signatur er at den er låst til posten, er fast og felles for alle avdelinger. Det er særlig et problem ved kategorisering, dette medfører at man ikke får riktig informasjon om hvor boka er. Hylleplass og Dewey-nr behøver ikke å være det samme. Man ønsker å oppnå et mer brukervennlig bibliotek, lettere å finne fram, lettere å kategorisere, brukeren bør ha en plasseringsnøkkel. Dynamisk hyllesignatur i praksis går ut på at alle reolene i biblioteket merkes med et nr. Databasen viser "reolnr", for eksempel "reol nr 15 – 839.82". Reolnr vises bare i databasen. Klass & kat og ryggmerking fortsetter som før.Hvordan kan man realisere dette? Hyllesignaturen går fra postnivå til eksemplarnivå. En konverteringstabell holder hyllenr oppdatert. Denne tabellen vedlikeholdes av de
bibliotekansatte. Dette kan for eksempel se slik ut:
000-177: reol nr 1
osv
Ab-Bi: reol nr 29
osv
Det skal være enkelt å vedlikeholde. Kartfunksjonen kan danne et utgangspunkt.
Det er foreløpig på planleggingsstadiet

Bibliotek-Systemer A/S


Radiobrikker – RFID (Radio Fraquency Identification) – Gunnar Monsen

Lenke til foredraget Radiobrikker (240 k pdf)

Dette er silisiumbrikker koblet til antenne. Brikkene finnes til alle slags medier og avleses av samme utstyr.
Nåværende tilstand: Leveres av GemSys. Dyre brikker som kan fuskes med. Kan brukes til identifikasjon og tyverisikring. Kun 1 eksemplart kan håndteres av gangen.I fremtiden: Flere leverandører. Internasjonal standardisering. Lesing/skriving vil gå raskere. Flere brikker kan håndteres samtidig..Fordeler og potensiale: Tiltalende grensesnitt. Kan behandle flere materialer samtidig, og små muligheter for feil samt rask og enkel betjening. En «håndholdt bibliotekassistent» som for eksempel lett kan finne feilplassert bøker på hylla. Kan også brukes til vareopptelling.

Vyer: Kan se for seg portalutlån og «intelligente» hytller.

Leverandører: GemSys, 3M, Tag Vision, Biblioteksystemer A/S m.fl. Biblioteksystemer A/S sin rolle: Pådriver for å få gode løsninger til sine kunder. Tett integrasjon med Bibliofil. Klare grensesnitt og ansvarsområder. Forhandlingsavtaler med Tag Vision.

Status: Biblioteksystemer A/S vil anbefale et system av TagVision. Forhandlingsavtalen undertegnes i disse dager. Det er kjørt funksjonstest. De sier: «Vi er klare når dere er klare».Hvorfor Tag Vision: De har bibliotek som satsningsområde. Kan teknologien og bibliotek. Har utviklingspotensiale og visjoner. Har laget flere installasjoner i Danmark.

Oppsummering: Markedet begynner å bli modent. Prisene synker og det er blitt flere
leverandører.

UTF8/Bibliofil ID nr: Ola T.Kogstad

se Powerpoint-presentasjon: http://www.arbeidsutvalget.no/brukermote2005/bibliofil-id.pdf

Internett sikkerhet – Torkel Hasle

Lenke til foredraget Internettsikkerhet   (pdf, 1.5 M)

Det finnes flere slags trusler på Internett

Virus infiserer maskinen og kan ødelegge hele nettverk. Brukes gjerne til å fjernstyre PC-er. Mottiltak: Virusfiltre.

Spam er uønsket e-post. Trusler for internettets eksistens. Det er plagsomt, men ikke farlig.

Mottiltak: Spamfiltre og greylistning.

DDOS (utpressing): Angrep på egen tjener fra mange (fjernstyrte) maskiner. Setter tjeneren ute av drift og er nesten umulig å beskytte seg mot.

Phishing. Lurer kontonr. eller kredittkortnr. fra brukerne for deretter å misbruke dette. Det er «forkledt» som troverdig e-post.Mottiltak: Informer egne brukere om ikke å klikke på linker for å verifisere seg.

Spybots. Program som lastes ned ved bruk av nettleser og som forsøker å hente ut data om brukerene. Ofte knyttet til reklame eller kriminalitet.Mottiltak: Bytte nettverks-/e-postleser. Kjøre kontrollprogram som for eksempel Ad-Aware. Blokkere popups eller bilder fra andre servere i e-post. Kjøre spamfilter på e-postleser.En hjelp kan være å laste ned Netcraft toolbar. Finnes her: http://toolbar.netcraft.com/help/tutorialsIinstalling.html

Miniseminar statistikk - Vidar Ringstrøm

4 grunner til at vi samler inn statistikk:
1.    Fordi andre krever det
2.    For å bruke det i politisk sammenheng
3.    For å gjøre gode valg
4.    Som reklame

1.    Andre som krever det, for eksempel ABMU. Hva kunne de ha bedt om? For eksempel besøksstatistikk på Web-sidene og MappaMi. Her med en årlig fordeling, kvartal, mnd osv. Over tid kan man se på utviklingen i bruk av MappaMi. Gå inn på statistikkdelen i startmenyen, les og prøv dere fram. Ved reserveringer kan man for eksempel se hva publikum selv har gjort for å reservere ei bok. Ønsker man å telle antall innleveringer? Da kan man gå inn i utlånsstatistikken på aktivitet innleveringer.
2.    Lånerstatistikk. Her kan man for eksempel finne aldersgrupper og kjønn, låners kommune, postnr (for hvor i kommunen låneren bor)m.m. Her er en del statistikk som kan brukes i forbindelse med bibliotekplan for kommunen.
3.    Gode valg, for bokvalg, bokpleie. Gå inn i bestandstatistikken. Her kan man finne de mest reserverte og de mest utlånte bøkene. Eksemplarer som er ipp mer enn 100 dager. Purring fra 2002… brukes for å rydde opp, og slette eks.
4.    Som reklame for biblioteket. Kan for eksempel lage egne kikkhull.

Se på brukerhåndboka: statistikk – her finner vi hvordan ting kan gjøres.

Bibliotek-Systemer AS


Bildesamsøk – Odd Arne Jensen

Blir snart lagt ut åpent slik at alle kan bruke det. Bruker vanlig Samsøk mot bildebasene i Bibliofil. Kan søke på mange kriterier. Bildene er sortert på bibliotek.

Skjulte tjenester: Gunnar Monsen
(se presentasjonen på http://www.arbeidsutvalget.no/brukermote2005/driftsoverv-2.pdf

Krydring – Reidar Bjerkseth

I sommer vil det bli lagt ekstra fokus på katalogkrydder. Dette er et dugnadsarbeid som alle nyter godt av. Pr. dato ligger det ute 35.865 krydderposter.Dersom noen kommer over for eksempel lokale forlag som det ikke er inngått avtale med, så ta kontakt med forlaget , prøv å få tillatelse og send denne skriftlig over til Biblioteksystemer
A/S. Biblioteksystemer får også automatisk beskjed dersom noen prøver å krydre poster der det ikke foreligger tillatelse.

Ang. kjøpe inn ferdiglaget krydder, så har Biblioteksystemer hatt kontakt med Forlagsentralen og fått beskjed om at det vil koste kr. 100.000,- pr. år. Det er derfor skrinnlagt.

Konkurransen i sommer heter «Grillkrydder» og går fra 20.6 til 13.8. Premiene er grillutstyr. Mer informasjon kommer.

Arbeidsutvalgets arbeid, innkomne saker, valg

Arbeidsutvalgets årsmelding 2004/2005 var sendt ut på forhånd. Deres viktigste saker i perioden har vært evaluering av brukermøtet 2004, forslag til endring av vedtektene for fagutvalgene, fagutvalgenes arbeid, og planlegging av brukermøtet 2005. Fagutvalgenes rapporter blir lagt ut på nettsidene.

Endring av retningslinjene – forslag fra Arbeidsutvalget:
AD 1: Enstemmig vedtatt.
AD 3,2: Enstemmig vedtatt
AD 3,3: Enstemmig vedtatt
AD 3,4: BibliotekSystemer innkaller til møter og betaler. Vedtatt.
AD 3,5: Nytt punkt. AU redigerer punktet noe, gikk ut på at setningen "Hvis ikke den som er
leder av <fag>utvalget kan delta på <Bruker>møtet, kan utvalget bestemme at en annen skal
få tilskudd fra AU og dermed påta seg arbeidsoppgavene". Setningen var egentlig overflødig,
og det øvrige innholdet i punktet ble vedtatt.
AD 3,6: Enstemmig vedtatt.

Forslag om endring av katalog- og søkegruppa:
Enstemmig vedtatt

Forslag om opprettelse av AD HOC-utvalg for regionalt samsøk:
Enstemmig vedtatt

FRBF
Enstemmig vedtatt

Forslag om å opprette dugnadsbase for tidsskriftanalytter:
Dette var et spørsmål som var kommet inn litt seint før Brukermøtet.
Fra BibliotekSystemer ble det påpekt at det var begrensa hva de kunne rekke, og at de må ha frihet til prioriteringer sjøl, men er i utgangspunktet positive. Brukermøtet kan anbefale at det jobbes med dette.
Resultatet ble at det oversendes FU-katalog.

VALG:
v/Ingrid Stavran, leder for valgkomitéen:

AU

Kirsti Opstad, Sandefjord bibl.- ikke på valg, leder
Marit Jensen, Skien bibl., - ikke på valg
Anita Berulfsen Steigre, Finnmark fylkesbibl. - gjenvalg
Elfried Lunde, Suldal folkebibl., - ny

Vara:
Bjørnar Skjesol, Nord-Trøndelag fylkesbibl., ny
Ingrid Kyvik, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, ny

Valgkomitéens forslag vedtatt

Fagutvalg utlån

Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibl. – ny
Ola Sørlie, Deichman – ikke på valg
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker folkebibl. – gjenvalg, leder
Leif Hansen, Porsgrunn bibl. – gjenvalg
Liv Evju, Rælingen vgs – ny

Valgkomitéens forslag vedtatt

Fagutvalg statistikk

Ola Sørlie, Deichman – gjenvalg, leder
Mari Lundevall, Finnmark fylkesbibl. – ny
Torunn Fredriksen, Larvik bibl. – ny
Ove Gaathaug, Skien bibl. - ny

Valgkomitéens forslag vedtatt

Fagutvalg periodika

Trine Berntsen , Deichman– gjenvalg , leder
Margaretha Dahl Halvorsen, Moss bibl. – ny
Bente Dahl, Drammen bibl. – ny

Valgkomitéens forslag vedtatt

Fagutvalg katalog og søk

Arnhild Tveikra, Trondheim folkebibl. – gjenvalg (kat)
Randi Hausken, Bærum bibl. – gjenvalg (søk)
Anne Børnes, Deichman – ikke på valg
Henrik K. Nielsen, Bergen off. – ikke på valg
Ellen Aabakken, Deichmann – gjenvalg
Eirik Gaare, fylkesbibl. i Akershus – ny (søk)
Ragnhild Eggen, Bodø bibl. – gjenvalg (kat)
Liv Vennevik, Trondheim folkebibl. – ny (søk)

Brukermøte vedtok at Katalog- og søkegruppa skulle splittes: katalogdelen slås sammen med Utvalget for innkjøp, og «resten» skulle utgjøre Fagutvalget for søking

Valgkomitéens forslag vedtatt

Fagutvalg tilvekst

Inger Moss, Bærum bibl. – gjenvalg (leder)
Trine Berntsen, Deichman – gjenvalg

Valgkomitéens forslag vedtatt

Valgkomite

Henrik K. Nielsen, Bergen off. bibliotek– ikke på valg, leder
Tone Christine Cook, Svelvik bibl., - ny

Vara:
Knut Hellum, Horten bibl. - gjenvalg

Valgkomitéens forslag vedtatt

Til program for brukermøte 2004

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 06.05.06 av arbutvalg@bibsyst.no