Til AU's hovedside

Brukermøte 2004
Hammerfest 3.-4. juni

Spørsmål til Bibliotek-systemer AS

Bibliotek-Systemers svar med grønn skrift

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

Vi i Sandefjord ønsker at Biblioteksystemer prioriterer videre utvikling av tjenester for publikum. Vi ønsker at det skal legges til rette for interaktivitet, skreddersy tjenester for grupper av brukere, og legge til rette for mest mulig selvbetjening. Dette kan gjøres via internett, søk i basen og MappaMi.

Konkrete forslag:

Noen nettbokhandlere gir brukeren ei liste: "den som kjøpte denne, kjøpte også disse". Vi ønsker oss en tilsvarende funksjon i websøket: "den som lånte denne, lånte også disse". Vi er oppmerksomme på at det ikke er anledning til å føre lister over hva folk har lånt, men det må vel kunne anonymiseres? Vi tror at det kan være et bidrag til å tipse lånere om bøker de kunne ha interesse av å låne. Kan BS lage denne funksjonen?

Dette er noe vi har svært lyst til å gjøre. Helt siden brukermøtet i Harstad i -98 har dette vært noe vi har hatt på planen. Løsningen er gjennomarbeidet teknisk, og vi er klare til å ta fatt. Det er bare en hake: Vi får ikke lov.

I over tre år nå har vi med jevne mellomrom forsøkt å få tillatelse fra Datatilsynet for en slik løsning, uten hell. Uten å bli for tekniske kan vi si at grunnen til at de ikke vil gi oss tillatelse, er at de anonymiserte utlånsdataene vi legger til grunn, ikke er anonyme nok for Datatilsynet.

Vi gir oss imidlertid ikke, og vil ta opp saken på nytt med Datatilsynet til sommeren.

Ved testing av websøk4 ble det foreslått at publikum skulle kunne legge inn anmeldelser, og at alle anbefalingene skulle være synlig i alle websøk. Hvor langt har dere i BS kommet med det?

Vi synes fremdeles dette er en svært god idé. For at denne tjenesten skal bli så god som vi ønsker, må vi imidlertid ha på plass ny basisfunksjonalitet i BIBLIOFIL. Vi arbeider med spesifikasjon av denne funksjonaliteten i disse dager, og vil arbeide med implementasjonen av dette framover. Når dette er på plass, vil vi komme tilbake til anmeldelsesbasen.

Ved søk i basen og vising av enkeltposter - og ved reservering/hold av, ønsker vi at det blir lagt inn en lenke til lokal bokhandel med tekst ala: Ønsker du å kjøpe boka? Lenka kunne gå til søk i nettbokhandelen (hvis de har det), ellers en epost til bokhandelen. Vi tror at brukeren først og fremst er interessert i å låne boka - ellers hadde han jo gått rett i bokhandelen, men da gir vi brukerne et mulig valg (og kanskje biblioteket kan få noen prosenter av salget). Kan BS legge til rette for dette?

Vi har vært skepiske til dette, fordi en slik kobling tilsynelatende kan virke som den undergraver bibliotekets funksjon og tilbud. Vi skal imidlertid ikke avvise dette helt, men synes det er naturlig at fagutvalget for katalog og søk ser på saken, og gir oss tilbakemelding på om de ønsker en slik funksjonalitet.

Når det gjelder det tekniske i en slik løsning, er dette trivielt å få til.


Mulighet til å booke via MappaMi: timer på internettmaskiner, grupperom -hva som helst. Spesielt aktuelt er booking av tid på PC'er. Vi vet det finnes programvare som kan administrere pc'er, men vi vil altså ha det via MappaMi. Kan BS lage dette?

Her er det to alternativer:
- Integrere "Open Source"-programvare med MappaMi.
- Utvikle slik funksjonalitet i MappaMi.

Vi undersøker nå om vi finner noen god løsning basert på det første alternativet. Hvis vi ikke gjør det må vi vurdere om vi ønsker å prioritere utviklingen av funksjoner for dette i MappaMi.

Det er altså ikke avgjort om vi vil få slik funksjonalitet i MappaMi.

For ytterligere å stimulere til mer bruk av MappaMi, ønsker vi en endring i purrerutinene. De som har registrert epostadressa si får et varsel dagen etter forfall med høflig anmodning om at lånet er forfalt og materiale må leveres - 0 i gebyr. Kan BS legge inn denne muligheten?

Dette har vi på blokka, ja. Vi forventer at dette er på plass før brukermøtet i Skien.


Mvh
For Sandefjord bibliotek

 

Til program for brukermøte 2004

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 27.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no