Til AU's hovedside

Brukermøte 2004
Hammerfest 3.-4. juni

Referat fra dag 2

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

Fredag 4. juni

 

09.0-09.15 Velkommen til dag 2

Praktisk informasjon ved Ellen Aabakken
Referenter: Torunn Fredriksen og Elfried Lunde
Info om gruppearbeid

09.15-10.15 Bibliotek-Systemer AS informerer om Bibliofil

Odd Arne Jensen

 • SafariSøk

 • SamSøk

 • WebSøk

ønsker tilbakemelding fra brukerne: odd@bibsyst.no

WebSøk - http://www.bibsyst.no/ansatte/odd/bruke_websok.html

WebSøk - endringer gjort etter tilbakemelding fra fagutvalgene.

Tore Morkmo

 • MappaMi

 •  Nyhet Samle Mappa

 •  Fjernlån/Innlån

- fortsatt bibliotek som ikke har tatt i bruk NILL.

Lenke til foredrag (pdf-format)

Roger Niva

 • Prosjekt Trondheimsbilder

Lenke til foredraget (pdf-format)

Ola Thori Kogstad

Griegsamlingen:

 • bok- og mediabase i Bergen

 • MappaMi

Reklame for Mappami legge inn i bøker ved utlån. Eks. fra Porsgrunn bibliotek

Mer om Griegsamlingen (pdf-format)

10.15-10.20 Informasjon om gruppearbeid

 • Fjernlån, Tilvekst, Periodika, Skolebibliotek, Bibliofils videre utvikling

 • Mange ønsket utvikling satt opp to grupper

 • Ikke oppsummering i plenum fra gruppearbeid.

 • Referat legges ut på AU’s sider

10.20-12.00 Gruppearbeid

Referater fra gruppearbeidene

13.00-13.40 Hanne Sveen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: Presentasjon av utskriftsløsningen NetLoan og SafeCom

NetLoan

Programmet har bare vært i bruk på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek i 14 dager, men det ser greit ut så langt. Programmet er satt opp mot nettverksted, som har 10 pc-er. Det betyr at biblioteket har noen maskiner uten NetLoan nå, men det kan endres etter hvert.

Tre mulige pålogginger er tilgjengelige: Bruker/låner, skranke, administrativt. Programmet henter brukerdata fra Bibliotek-Systemer, og MappaMi-passordet blir brukt som pålogging. I tillegg har man valgt å bruke utskriftskort (se SafeCom) for ikke-lånere.

Det er utstrakte muligheter for parameterstyring i programmet. Biblioteket har lagt seg på max. en time pr låner pr dag, og timen kan deles på 2. Når låner kommer til nettverkstedet vil navnet hans/hennes stå på skjermer og det er bare å logge på. Man må forhåndsbestille for å komme inn. Klokka på pc-en går fra man logger seg på, og man mister timen etter 15 min om man ikke møter opp. Man får varsel før utkastelse.

I tillegg har biblioteket en netloankiosk: Den gir oversikt over hvilke maskiner som er ledige hvis man ikke har forhåndsbestilt. Personalet kan overstyre.

Kun norske tekster så langt, ønskelig med tekst tilpasset flerspråklig publikum. Man kan ikke reservere tid utenom åpningstid. Fargekoder indikerer status for den enkelte maskin. Programmet kan beskrive programvare, OS etc. Lengde på lån, hvor lenge i forveien man skal kunne reservere etc. kan man lett å legge inn og endre.

Pris: 30.000. Ingen begrensninger på antall pc-er, trodde hun. Biblioteksentralen er leverandør.

SafeCom

SafeCom er en utskriftsløsning som har vært i drift ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek en god stund. Det administrerer utskrifter fra internett og kopiering fra kopimaskin. Bruker må lade lånekortet eller et eget utskriftskort ved å betale i skranken på forhånd.

Internettutskrifter fungerer som det skal. Man ber om utskrift, går til nærmeste skriver, drar kortet, får utskrift og kortet tappes for ressurser. Låner kan selv sjekke hvor lang utskriften er ved å logge inn på kortet, men bare personalet kan slette uønskede utskrifter, ikke låner selv.

Bruk mot kopimaskin fungerer dårligere. Det er mye for brukeren å holde styr på med to forskjellige displayer. I tillegg er det lagt inn en timeout som slår til om man bruker for lang tid. Det gjør bruken tungvint og vanskelig I tillegg har man hatt problemer med at kortene har hatt for dårlige magnetstriper.

Administrasjon gir oversikt over alle jobber og samtlige brukere. Man kan opprette nye brukere og legge til kronebeløp på bruker. Hvis man har for lite penger på konto, kommer det ingen utskrift. Man unngår at låner bare får halve utskrifter. Programmet er ikke integrert med Bibliofil.


Hun vet ikke hvor mye SafeCom har kostet. Hun har heller ikke oversikt over driftskostnadene på noen av systemene.

 

13.40-14.00 Ola Sørlie, Deichman: Linux på publikums- og personalmaskiner

Katalogsøkemaskiner, utlån / innlevering, publikumsmaskiner med internett.

Fra diskusjonen etterpå:

Henrik K. Nielsen, Bergen offentlige bibliotek: Har problemer med å bruke et tilsvarende oppsett som Deichman har mot sider som bruker mye Java.

Ola Thori Kogstad, Bibliotek-Systemer: Man må klage når ting ikke fungerer i forskjellige nettlesere.

Torkel Hasle, Bibliotek-Systemer: Tynne klienter er lettere å administrere.

Ola Sørlie: Deichman har vurdert tynne klienter, men ideen er foreløpig lagt på is.

Lenke til Ola Sørlies foredrag

14.30-15.00 Arbeidsutvalgets arbeid ved AUs leder Ellen Aabakken

 • Presentasjon av AUs arbeid. Årsmelding.

ved AUs leder Ellen Aabakken
Se AUs eget skriv og AUs hjemmesider.
Årsmelding. Regnskap 2003 og foreløpig regnskap 2004

 • Forslag fra AU: forslag til endring av retningslinjer

ved AUs leder Ellen Aabakken


Se forslag til endring av retningslinjene

Punkt 4 Om fagutvalgene rolle:

Brukerbibliotekene melder endringsforslag og synspunkter vedrørende de respektive moduler direkte til fagutvalget.

Sandefjord bibliotek ved Kirsti Opstad kom med forslag til endring til AUs endringsforslag:

Punkt 4: Brukerbibliotekene melder endringsforslag og synspunkter vedrørende de respektive moduler direkte til fagutvalget, med kopi til Forum. Fagutvalget plikter å gi svar til forslagsstiller, med kopi til Forum.

Fra diskusjonen: Noen var imot Sandefjords forslag: For mye diskusjon blir for tidkrevende. Kanskje heller mer informasjon på Forum om progresjonen av testingen? Det er ingenting som tilsier at man ikke kan sende forslag med kopi til Forum selv om det ikke står i klartekst.

Men Sandefjords forslag fikk også støtte.

Det ble stemt over de to forslagene:
- AUs forslag uten tillegg: 22 mot, resten forholdt seg rolig
- AUs med Sandefjord biblioteks tillegg: 10 mot, resten forholdt seg rolig

Sandefjords tillegg blir stående.

De øvrige forslagene til endringer ble vedtatt i henhold til AUs forslag.

 • Forslag fra AU: opprettelse av fagutvalg for skolebibliotek

ved AUs leder Ellen Aabakken

Se forslag til opprettelse av fagutvalg for skolebibliotek

Ingen kommentarer fra salen. Enstemmig vedtatt at det opprettes et fagutvalg for skolebibliotek.

 • Valg

ved Valgkomiteens leder Aud Grimstveit, Tysvær folkebibliotek

AU

Valgkomiteens forslag vedtatt:

Ellen Aabakken, Deichmanske bibliotek (ikke på valg)
Marit Jensen, Skien bibliotek, gjenvalgt for 2 år
Anita Berulfsen Steigre, Finnmark fylkesbibliotek (ikke på valg)
Kirsti Opstad, Sandefjord bibliotek, valgt for 2 år

Ellen Aabakken ble valgt til leder

Vara:
Anja Angelsgård Mjelde, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek (ikke på valg)
Elfrid Lunde, Suldal folkebibliotek (ikke på valg)

Fagutvalg

I følge de endrede vedtektene som ble vedtatt på inneværende brukermøte, velges medlemmene til fagutvalgene for to år. Man burde derfor valgt alle medlemmene på nytt i år, men valgkomiteen foreslår at man neste år kommer tilbake til dem som sitter i fagutvalg fra før. Dette for at ikke alle skal være på valg samtidig.

Katalog og søk

Valgkomiteens forslag vedtatt:

Anne Børnes, Deichmanske bibliotek, valgt for 2 år
Henrik K. Nielsen, Bergen off. Bibliotek, valgt for 2 år
Ragnhild Eggen, Bodø bibliotek (ikke på valg)
Ellen Aabakken, Deichmanske bibliotek (ikke på valg)

Fra Bibliotek-Systemer A.s.
Ola Thori Kogstad
Tore Morkemo
Roger Niva
Odd Arne Jensen

Utlån

Valgkomiteens forslag vedtatt:

Leif Hansen, Porsgrunn bibliotek(ikke på valg)
Arne Stabursvik, Trondheim bibliotek (ikke på valg)
Inger Benningstad Narmo, Ringsaker folkebibliotek (ikke på valg)
Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek, valgt for 2 år

Fra Bibliotek-Systemer A.s
Tore Morkemo

Skolebibliotek

Valgkomiteens forslag vedtatt:

Hanne Cortner,Venstøp skole, Skien, valgt for 2 år
Tor Harald Hafsrød, Risum ungdomsskole, Halden, valgt for 2 år
Else Haugen, Korta barneskole, Vestre Toten, valgt for 2 år
Anders Haukaas, Varden og Breidablikk ungdomsskoler, Sandefjord valgt for 2 år
Fra Bibliotek-Systemer A.s.
Ola Thori Kogstad  
Lill Bjørvik

Valgkomite

Valgkomiteens forslag vedtatt: 

Ingrid Stavran, Porsgrunn bibliotek, ikke på valg
Henrik K. Nielsen, Bergen off. bibliotek, valgt for 2 år  

Vara

Knut Hellum: gjenvalgt for 1 år
Ingrid Stavran ble ny leder for valgkomiteen.

Oversikt over alle fagutvalgas medlemmer

Skjema for evaluering av brukermøtet legges ut på nett i etterkant.

Referat dag 1

Til program for brukermøte 2004

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 27.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no