Til AU's hovedside

Brukermøte 2004
Hammerfest 3.-4. juni

Referat fra dag 1

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside

Torsdag 3. juni

Reinsdyr utafor hotellet - klikk for større utgave

Fra Arbeidsutvalget: Anita Steigre, Finnmark fylkesbibliotek, Ellen Aabakken, Deichmanske bibliotek, Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek og Marit Jensen, Skien bibliotek

Referenter første dag: Randi Hausken, Bærum bibliotek og Kirsti Opstad, Sandefjord bibliotek

13.00 - 13.30 Åpning

Bjørn Tore Nyland ønsket velkommen på vegne av AU. Ordføreren i hammerfest, Alf  E. Jakobsen, ønsket velkommer til verdens nordligste by. Han fortalte om byen og "tilliggende herligheter" og ga honnør til Fylkesbiblioteket og de ansatte der. Deretter sang Ingrid Holst mens Elena Brovold akkompagnerte på piano. 

13.30 - 14.15 Skolelinux Knut Yrvin - klikk for større utgave

Prosjektleder Knut Yrvin ga oss en presentasjon av prosjektet "Skolelinux". Prosjektet ble formelt  etablert  høsten 2001. Skolelinux er en helhetlig dataløsning som tilbys skolene - tilpasset skolenes behov og på elevenes eget språk. Det bygger på Debian Linux.

Knut Yrvin la vekt på hvilke verdier prosjektet bygger på. Forutsetningen for prosjektet er at kunnskapen er fri og tilgjengelig. Skolelinux består av fri programvare der kildekoden er åpen. Det vil si  at alle fritt kan endre, tilpasse, forbedre og kopiere programvaren.

Knut Yrvins presentasjon. Lenke til foredraget (pdf)
Mer informasjon om Skolelinux finnes på www.skolelinux.org/no/

14.45 - 15.45 Bibliotek-Systemer AS informerer. 

Torkel Hasle - Rikets tilstand

Torkel Hasle informerte om firmaet Bibliotek-Systemer AS, om status for Bibliofil og hva som har skjedd siden forrige brukermøte.

For detaljer, se lenke til Torkel Hasles presentasjon (pdf-format)

Utvalgte punkter fra presentasjonen:

Bibliotek-Systemer AS
Ny stilling som systemkonsulent er opprettet, og BS har nå 16 stillinger (fordeling Teknisk 4, System 8, Salg/økonomi 3 og Ledelse 1)
Nye kunder er bl.a. Akershus fylkesbibliotek og flere folkebibliotek i Akershus. Skoleløsningen er solgt til mange skoler, bl.a. 94 skoler i Bergen.

Status Bibliofil
Mer enn 60% av utlånet i folkebibliotekene går nå via Bibliofil

Nyheter siden forrige brukermøte:

 • Bibliotek-Systemer har inngått avtale med Boost Communication som leverer SMS-løsninger. Tjenesten er etablert, og løsning for å sende reserveringsbrev via SMS er nå under testing.

 • Større prosjekter: Griegsamlingen  og Trondheimsbilder

 • Fjernlånsmodulen ferdigutviklet og tatt i bruk

 • Ny funksjonalitet i MappaMi og i Websøk, bl.a Samlemappa som er en løsning for en felles inngang til kontoer/MappaMi i flere bibliotek.

Nye produkter som tilbys er bl.a SquirrelMail, som er en løsning for å lese e-post via web.

Torkel Hasle anbefalte også bibliotekene å ta i bruk trådløst nettverk (WLAN) som et tilbud til brukerne. Produktet er blitt billig, det er lett å installere og sikkerheten er tilfredsstillende. Hans anbefaling var at bruker selv tar ansvar for å ha WLAN-kort installert i sin pc og at biblioteket ikke leier/låner ut dette.

Gunnar Monsen

For detaljer, se lenke til Gunnar Monsens presentasjon (pdf-format)

Gunnar Monsen orienterte om ulike kommunikasjonsløsninger. Bl.a. presenterte han VPN (Virtual Private Network) som kan brukes til fjernkjøring, Kommunikasjon mellom hovedbibliotek og filialer og i skoleløsningen.

Han orienterte også om radiobrikketeknologi, RFID (Radio Frequency Identification). 
Bibliotek-Systemer har innledet et samarbeid med det danske firmaet TAG vision som har utviklet den løsningen med radiobrikketeknologi som Silkeborg bibliotek bruker. 

Roger Niva

Roger Niva presenterte LINKLINT som er et Linux-basert program for lenkesjekk. Bibliotek-Systemer har tilpasset dette, og tilbyr det nå til sine kunder. Programmet generer hver natt ulike rapporter, bl.a. over lenker som ikke lenger fungerer. Programmet koster kr. 2000 + moms og 1000 kr pr år i vedlikehold. 

For detaljer, se lenke til Roger Nivas presentasjon (pdf-format)

Ola Thori Kogstad Ola T. Kogstad - klikk for større utgave

Ola Thori Kogstad presenterte arbeidet i de ulike samarbeidsforaene som Bibliotek-Systemer deltar i:

NorZIG (Nettsted)
Norsk Z39.50 interessegruppe

Systemleverandørene
NILL - protokoll for fjernlån. Bibliofil og Bibsys har implementert denne. Mikromarc - delvis implementert. Aleph - under testing.

Felles lånernummer og lånekort for personlige lånere. Informasjon om prosjektet Planlagt realisert i løpet av 2005.

Norsk Digitalt Bibliotek - Rammeverk
Bibliotek-Systemer deltar i 2 arbeidspakker:
AP3 Fellessøk og dokumenttilgang
AP7 Systemarkitektur og infrastruktur
Gruppene skal utvikle spesifikasjoner, ikke produkter

For detaLjer selenke til Ola Kogstads presentasjon (pdf-format)

16.00 - 16.30 Presentasjon av Webmin ved Bibliotek-Systemer AS Vidar Ringstrøm - klikk for større utgave

Vidar Ringstrøm presenterte Webmin, som er et webbasert verktøy for systemadministrasjon. Programmet er tilrettelagt for Bibliofil-bibliotekene, men er ikke oversatt til norsk.
Programmet startes fra Bibliofils startmeny, Bibliofil - Webmin. Man logger inn som root.

Menyen øverst på siden samler modulene i gruppene System, Servers, Hardware og Others.

Under "Systems" finnes bl.a. valg for

 • Endre passord

 • Oversikt over prosesser. Mulighet for å stoppe prosesser.

 • at-jobber (Scheduled commands). Mulighet for å starte en prosess på et bestemt tidspunkt fram i tid.

 • Cron-jobber (Scheduled cron jobs) Jobber/kommandoer som skal kjøres jevnlig på bestemte tidspunkter.

 • Ulike systemlogger

 • Brukeradministrering (Users and Groups) Registrere nye brukere, slette brukere osv.

Under "Servers" finnes bl.a. valg for administrering av aliaser i Postfix

Under "Hardware" finnes bla. valg for

 • Administrasjon av skrivere, bl.a. fjerne utskrifter fra skriverkøen. 

 • Systemklokka

For detaljer, se lenke til presentasjonen (pdf-format)

Dokumentasjon 

16.45 - 17.00 Presentasjon av Låtlån ved Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek

Ola Sørlie presenterte "Låtlån" som er et samarbeidsprosjekt mellom Deichmanske bibliotek, Bergen Offentlige Bibliotek og Phonofile. De to bibliotekene tilbyr utlån av norsk musikk via internett. Tilgangen til tjenesten skjer via innlogging i MappaMi med lånernummer og passord.

Både enkeltspor og album kan "lånes". Det finnes ca. 50.000 titler. Gode statistikkmuligheter finnes.

Bredbånd er en forutsetning for å bruke tilbudet. Låtlån gjør bruk av streaming, dvs. musikken blir ikke lasta ned til disken, men lyttes til der og da.

Foreløpig finnes ikke tjenesten for andre plattformer enn Windows og Internet Explorer. Det arbeides med å utvide til alle plattformer.
Målet er at dette skal bli en fast tjeneste som alle Bibliofil-bibliotekene kan ta i bruk. Økonomien må avklares før det kan bli en permanent tjeneste. Foreløpig er den et prøveprosjekt fram til 01.08

Mer informasjon om Låtlån

Lenke til Ola Sørlies presentasjon

17.00 - 17.20 Presentasjon av Grieg-samlingen ved Henrik K. Nielsen, Bergen offentlige bibliotek

Henrik K. Nielsen presenterte prosjektet "Griegsamlingen" som er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen off. bibliotek og Bibliotek-Systemer AS. Løsningen bygger på bildebehandlingsmodulen i Bibliofil, men er utvidet til å gjelde mange typer dokumenter (bilder, tekst, innskannet materiale, lyd).

Selve samlingen består av bl.a. bøker, musikkinnspillinger, noter, brev, dagbøker og manuskripter.

Griegsamlingen er en integrert del av bok- og mediabasen. Dette gjør utlån i deler av samlingen mulig. Den er satt opp som en egen instans i websøket.

Biblioteket har planer om å lage en liknende løsning for Harald Sæverud.

Mer informasjon om Grieg-samlingen

17.20 - 17.40 Presentasjon av prosjekt Trondheimsbilder ved Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek

Bjørn Tore Nyland presenterte prosjektet "Trondheimsbilder" som er et samsøk i tre ulike bildesamlinger. Hensikten med prosjektet er å presentere bilder fra Trondheim via en felles portal med ett felles grensesnitt selv om bildene fysisk sett lagres i 3 ulike batabaser. Samsøket skal være gratis å bruke.

Samarbeidspartnere er UBiT/Gunnerusbiblioteket (BIBSYS), Trøndelag Folkemuseum Sverresborg (PRIMUS) og Byarkivet i Trondheim/Trondheim folkebibliotek (BIBLIOFIL). Ca. 26.000 bilder (av ca. 1,5 mill.) er til nå digitalisert. Man har valgt oppløsning på bildene på 300 eller 600 dpi, noe som gjør at bildene blir brukbare også til utskrift.

Den tekniske løsningen for Trondheimsbilder er basert på internasjonale standarder, bl.a. SRW.

Trondheimsbilder er foreløpig ikke tilgjengelig, lansering høst 2004

******

Etter selve møtet var det mottakelse i Hammerfest bibliotek og middag på Mikkelgammen

Tur opp til Mikkelgammen - klikk for større utgave

Fotograf: Ola Sørlie

Referat dag 2

 

Til program for brukermøte 2004

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 27.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no