Til AU's hovedside

Rica hotell i Hammerfest 3. - 4. juni, 2004

Program

Til Biblioteksystemer AS hjemmeside
Torsdag 3. juni
11:00 - Deltakerregistrering fra kl. 11.00.
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.30 Åpning i pianobaren. Praktisk informasjon. NB! Frammøte i pianobaren!
13.30 - 14.15 Knut Yrvin presenterer Skolelinux
14.15 - 14.45 Pause med kaffe
14.45 - 15.45 Bibliotek-Systemer AS informerer. (Status, tekniske løsninger og samarbeidsfora)
15.45 - 16.00 Pause
16.00 - 16.30 Presentasjon av Webmin ved Bibliotek-Systemer AS
16:30 - 16.45 Pause med frukt
16.45 - 17.00 Presentasjon av Låtlån ved Ola Sørlie, Deichmanske bibliotek
17.00 - 17.20 Presentasjon av Grieg-samlingen ved Henrik K. Nielsen, Bergen offentlige bibliotek
17.20 - 17.40 Presentasjon av prosjekt Trondheimsbilder ved Bjørn Tore Nyland, Trondheim folkebibliotek
17.40 - 18.00 Spørsmål og kommentarer
19.00 Mottakelse i Hammerfest bibliotek

20.00

 

Middag på Mikkelgammen
Fredag 4. juni
09.00 - 09.15 Velkommen til dag 2. Praktisk informasjon
09.15 - 10.15 Bibliotek-Systemer AS informerer om Bibliofil (status, nyheter og utvikling)
10.15 - 10.20 Informasjon om gruppearbeid
10.20 - 12.00 Gruppearbeid, inkl. kaffepause og utsjekking
Aktuelle grupper er: Fjernlån, bokbuss, skole, periodika, tilvekst og Bibliofils videre utvikling
12.00 - 13.00 Lunsj
13.30 - 14.00 Presentasjon av utskriftsløsningen SafeCom og Netloan ved Hanne Sveen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
14.00 - 14.30 Pause med frukt
14.30 - 15.00  Arbeidsutvalgets arbeid. Valg.
15.00 Avslutning

 

 |Brukermøter |  Arbeidsutvalget |  Fagutvalg |  Valgkomite |  Retningslinjer |

Sist oppdatert 05.04.05 av arbutvalg@bibsyst.no