Bibliofil brukermøte 30.-31. mai 2000

First Hotel Victoria, Hamar


Referenter: Heidi Bringsli og Hilde Ljødal, Asker bibliotek. Stine Bye Aarnes og Inger Moss, Bærum bibliotek
Redigert av Randi Hausken.

Fra AU: Randi Hausken, Bærum bibliotek og Trond Remme, Hammerfest bibliotek

 

Tirsdag 30. mai

Møtet startet kl. 12.00 med lunsj.

Innledning

AU ved Trond Remme, ønsket velkommen og brukermøtet ble åpnet.

Finn Andersen, Hamar bibliotek, presenterte Hamar og Hamars historie.

Visesanger Tor Karset fremførte egne sanger og spilte gitar.

 

Biblioteksystemer AS  - "Rikets tilstand" og reaksjoner på fjorårets gruppearbeid

Torkel Hasle

Presentasjon av representanter fra BS

Siden sist

Status pr idag

Organisasjon

Samsøk

Dugnadsbasen

Satsing framover

Utnytt Bibliofil-løsninger
Reidar Bjerkseth

Biblioteksystem for skole

Web-hotell

”Vestfold-prosjektet”

Bildebaser ut på internett

Visning av bokens plassering i biblioteket

Fjernkjøring

 

Publikums-maskiner og sikkerhet
Gunnar Monsen

Formål: Begrense og kontrollere publikums tilgang

Forskjellige typer publikums-maskiner:

Terminaler – utdøende

Sikring av PC

NC

Sikring av NC

Hva velger man?

 

”Hva mener brukerne om oss?” - Biblioteksystemers reaksjoner på fjorårets gruppearbeid

Torkel Hasle presenterte Biblioteksystemers svar på brukernes synspunkter/ønsker/krav slik de kom til uttrykk i sammenfatningen fra fjorårets gruppearbeid. Svaret fra Biblioteksystemer ligger på AUs nettsted. Han understreket at de savnet synspunkter på prioritering, og oppfordret deltakerne på brukermøtet til å prioritere sine ønsker og krav i det videre gruppearbeidet.

Gruppearbeid

Årets gruppearbeid var lagt opp som en videreføring av fjorårets arbeid. Fjorårets tema var "Ønsker, fordeler og ulemper i det daglige arbeidet med Bibliofil. Hva krever vi av Biblioteksystemer og Bibliofil?"  Målet med dagens gruppearbeid var å gi en tilbakemelding på Biblioteksystemers svar. Som utgangspunkt fikk alle gruppene utlevert en kopi av sammenfatningen fra i fjor med Biblioteksystemers kommentarer og plass til kommentarer fra gruppene etter hvert punkt. Gruppene ble bedt om å legge mest vekt på oppgavearkets siste punkt: "Hva ønsker vi at Biblioteksystemer skal prioritere?", og også fokusere på dette under plenumspresentasjonen av gruppenes arbeid.

Deltakerne var delt inn i 8 grupper etter størrelsen på bibliotekene. Hver gruppe fikk 5 minutter til rådighet for å presentere resultatet av gruppearbeidet.

Resultatene fra gruppearbeidet vil bli bearbeidet og presentert på AUs nettsted:
Del 1 - Referat
Del 2 - Oppsummering

Kommentarer fra Torkel Hasle, etter gruppenes presentasjoner

 

Bibliotek og nye medier - hva åpner seg av nye muligheter?

Anders Kluge, stipendiat og forsker
Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, tidligere Norsk Regnesentral

Bransjer og teknologier konvergerer

Medieutvikling

Mediene dyrker sin egenart i relasjon til de andre mediene

Internett som medium

Internett som møteplass

Tjenester for mobile enheter

Utnyttelse av mobilt utstyr:

Utviklingstrekk

Nye medier om 1 år

 

Onsdag 31. mai

 

Periodikamodulen

Presentert med demonstrasjon av Lill Bjørvik

Dugnadsbasen
Ola Thori Kogstad

 

Biblioteksbrukeren i sentrum!

Hvordan kan vi lage våre søkesystemer mer brukervennlige? Elisabeth Grylling, Software Innovation ASA

Gruppearbeid

Tema: Bibliofils brukervennlighet, særlig med hensyn til websøk Hvordan kan vi gjøre websøk enda bedre?

Gruppeinndelingen var den samme som dagen før. Oppgaveark med plass til kommentarer ble utdelt i tillegg til utskrifter av de viktigste skjermbildene og hjelpetekstene. Gruppene skulle ta stilling til følgende spørsmål:

Hver gruppe presenterte de viktigste punktene fra arbeidet i plenum etterpå.

Materialet blir bearbeidet av arbeidsutvalget og blir presentert på AU’s nettsted:

Biblioteksystemer presenterer ny teknologi

V/Torkel Hasle, Ola Kogstad, Tore Morkemo

WAP-telefon (Wireless application protocol)

PDA (Personlig Data Assistent)

Linux PDA

FreePad

Trådløst Ethernet (WLAN)

Radiobrikker

Presentasjon av fagutvalgenes arbeid 

V/Ola Kogstad og Tore Morkemo

NB! I denne delen av programmet var det meningen at Biblioteksystemer også skulle gå gjennom og svare på brukernes spørsmål til fagutvalgene og Biblioteksystemer som var innmeldt til møtet. Pga. trange tidsrammer ble kun noen av spørsmålene besvart. I stedet henvises det til . Disse ligger på arbeidsutvalgets nettsider.

Kataloggruppa/Katalogmodulen

Søkegruppa

Samsøk:

Websøk:

Utlånsgruppa/utlånsmodulen

Statistikkgruppa/Statistikk

Prosjekter på systemavdelinga:

 

AUs forslag til endring i mandat

Forslag til endringer i AUs mandat:

1. Medlemmer i arbeidsutvalget:
Nåværende formulering: Både fag- og folkebibliotek skal være representert.
Endres til: Ulike typer bibliotek skal være representert.

2. Tidspunkt og sted for brukermøtet:
Nåværende formulering: Tidspunkt og sted for neste brukermøte bestemmes av brukermøtet.
Endres til: Tidspunkt og sted for neste brukermøte bestemmes av arbeidsutvalget.

3. Finansiering av arbeidsutvalgets arbeid:
Alle bibliotekene betaler en årlig kontingent som svarer til deres størrelse sett i forhold til bruksretter for å finansiere 1-2 årlige møter i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget forplikter seg til å presentere et regnskap for sin virksomhet.
Fordelingsnøkkel - finansiering:

Antall bruksretter Sum pr halvår Sum pr år
1 - 10 bruksretter kr 100,- kr 200,-
11 - 50 bruksretter kr 250,- kr 500,-
51 eller flere bruksretter kr 500,- kr 1000,-

Arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

Forslag 1 og 2: Brukermøtet godkjenner endringene i mandatet.
Forslag 3 oversendes brukermøtet for bibliotekledere for diskusjon og vedtak Brukermøtet anbefaler at forslaget vedtas.

Bakgrunn for forslagene:

Forslag 1:

Forslag 2:

Forslag 3:

Vedtak:

Forslagene ble  godkjent av brukermøtet

Mandatet med endringer vil bli lagt ut på AUs nettsted. Forslag til finansiering legges fram på høstens brukermøte for bibliotekledere.

Valg

Arbeidsutvalget

Kristin Flo, Carol van Nuyes og Trond Remme går ut.

Nytt arbeidsutvalg:
Leder: Randi Hausken, Bærum bibliotek
Torunn Fredriksen, Larvik bibliotek
Guri Sivertsen Haugen, Levanger bibliotek
Aud Grimstveit, Tysvær bibliotek

Vara:
Frans Larsen, Tromsø bibliotek
Gerd Dinsel Thomassen, Andøy folkebibliotek

Fagutvalg for statistikk

Fortsetter:
Turid Johansen, Fredrikstad bibliotek

Nye medlemmer:
Vigdis Gjelstad Jacobsen, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Hans Gjerløw, Sandefjord bibliotek
Deichman bør representeres - finner selv ut hvem som skal representere dem

Fagutvalg for katalog og søk

Torgeir Bie Olsen, Gunnvor Melhus og Hilde Ljødal går ut

Fortsetter:
Kirsti Opstad, Sandefjord bibliotek
Ellen Aabakken, Deichmanske bibliotek
Dagny Eide, Bergen off. bibliotek
Guri Sivertsen Haugan, Levanger bibliotek

Nye medlemmer:
Deichman velger 1 representant
Valgkomiteen finner 1 representant fra et tidligere Media-bibliotek

Fagutvalg for utlån

Fortsetter:
Leif Hansen, Porsgrunn bibliotek
Siv Kirsten Johansen, Deichmanske bibliotek

Nye medlemmer:
Arne Stabursvik, Trondheim folkebibliotek, repr. for Arvid Hoff i hans permisjon
Inger Narmo

Fagutvalg for periodika

Ingen endringer

Fortsetter:
Nina Karlsen, Bergen off. bibliotek
Trine Berntsen, Deichmanske bibliotek
Tove Næss, Drammen folkebibliotek

Fagutvalg for tilvekst

Fortsetter:
Ingrid Stavran, Porsgrunn bibliotek


Nye medlemmer:
Deichman velger 1 representant
Valgkomiteen velger 1 medlem

Valgkomiteen

Ingen endringer

Fortsetter 1 år til:
Ove Gaathaug, Skien bibliotek
Leif Hansen, Porsgrunn bibliotek
Hanne Ottoson, Vestfold fylkesbibliotekValgkomiteen vil ha beskjed minst 1 måned før brukermøtet hvis noen medlemmer av utvalgene har tenkt til å trekke seg. De ønsker også beskjed fra Biblioteksystemer hvis de har behov for å forsterke et fagutvalg i forbindelse med utviklingsarbeid o.l.

Oversikt over medlemmene i de forskellige fagutvalgene blir lagt ut på AUs nettsted når alle representantene er klare.

Avslutning