Referater

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK ONSDAG 11. APRIL 2018 KL 10-15

Tilstede fra fagutvalg for søk:
Stine S. Bertnes, Stormen bibliotek, leder
Birger Brynhildsen, Øvre Eiker bibliotek
Sigrid Seim Halse, Nordland fylkesbibliotek

Tilstede fra Bibliotek-Systemer As:
Roger Niva
Odd Arne Jensen
Marie Eikeland, referent

Saksliste:

1. Nytt brukergrensesnitt for Bibliofil:

Roger informerte om prosessen med å lage den nye versjonen. Storbybibliotekene har sterke meninger om hvordan det skal bli, men ingen vetorett. Diskuterer mye med dem, både om design og funksjonalitet. Målet er at det skal være så enkelt som mulig, de viktigste funksjonene skal nåes med færrest mulig klikk.

Danske Inlead står for designen. Vi ønsker en mer helhetlig design. Det skal både se pent ut og være funksjonelt.

Det er ønskelig med innspill fra fagutvalget på hvilke menyvalg som må være raskt tilgjengelig.

Grensesnittet vil i stor grad være likt for lånere og bibliotekarer, men med ekstra muligheter for bibliotekarene. Bibliotekarene vil tildeles ulike roller, hva man har tilgang til avhenger av rollen du har, f.eks tilgang til katalogisering.

Hovedfunksjonene skal være på plass i midten av juli for storbybibliotekene, i løpet av høsten 2018 for alle. Det som først skal bli tilgjengelig når det gjelder katalogisering er lagring av eksternposter – uten redigering! – og eksemplarpåføring.

Forskjellen mellom modulene viskes ut, det blir for eksempel ett søkefelt. Hvis du har tilgang til å katalogisere får du mulighet til dette fra postvisninga.

Vi så på designforslagene fra Inlead.

De viktigste funksjonene, som man bruker daglig, skal være i hovedmenyen, andre funksjoner kan være mer gjemt. Bibliotekarene kan også lage egne snarveier i menyen.

Odd Arne og Roger demonstrerte det som er gjort så langt.

Fagutvalget ønsker at Kikkhull-listene som er på startsida i websøket skal bli med over i ny versjon. Odd Arne har forbedret disse. Når låneren logger inn vil h*n få forslag basert på låners historikk eller stjernekast h*n har gitt.

Når man ikke er innlogget kan man vise anbefalingslister som lånere og/ eller bibliotekarer har laget. Eventuelt vises populære sjangre eller emner.

Vil også ta med noen av dagens kikkhull-lister.

Søking/trefflister:
Kan nå sortere trefflister etter popularitet (flest utlån + reserveringer) og stjernekast.

Fagutvalget ønsker sortering på hyllesignatur, 090$a og $c. Ordningsord som fallback. Odd Arne og Roger ser på dette. Marie sjekker hvilke behov fagbibliotek har for dette.

For bibliotekarer kan man få et eget ccl-felt. Man kan også skrive «CCL:» for å søke med ccl i vanlig søkefelt. Man får også presise søk med vanlig språk. Det blir parameterstyrt om ccl-feltet skal være synlig eller ikke, dette bør være et valg på brukernivå.

Odd Arne har planer om fullføringslister/søkeforslag for de ulike kodene (ff, sp osv). Ønske om en ccl-hjelpefunksjon som inkluderer både kodene (ff) og «innholdet» (ee).

Planlegger å vise eksterne baser i egne fanekort, f.eks eBokBib, Biblioteksøk, dette inkluderer eksternbasen for de som har tilgang til katalogisering.

Statistikk fra treffliste (settstat)? Klikke seg videre for å få sett det? (det er et tungt søk)

Odd Arne har sett litt på bestillingsskjema for flere eksemplarer fra trefflista (res alle/res sett).

Lister:
Man kan legge titler inn i nye eller eksisterende lister. Nye lister må publiseres før de vises for lånerne. Lånerne får disse opp på startsida, nyeste liste vises først.

Du vil se hele lista på postvisning av en tittel som ligger i lista.

Man vil få mulighet til å legge til tekst/kommentarer og velge sortering. Hvilke andre funksjoner ønsker fagutvalget? Skal alle bibliotekarer kunne lage og redigere lister? Skal alle se alle lister. Fagutvalget tenker gjennom dette og kommer med innspill.

Mulighet til å dele lister eller poster på sosiale medier eller direkte til låner på epost/sms. Fagutvalget ønsker mulighet til å dele trefflisten i tillegg til egne anbefalingslister.

Lånere kan også lage lister som de kan kunne dele med biblioteket sitt, disse blir også synlig på startsida. Lånere kan også skrive anmeldelser som vil vises på postvisninga.

Visning av eksemplar:
Hvilke muligheter trenger man på eksemplaret?
Endre eksemplaret/eksemplarstatus.
Snarvei til exlogg
Ønske om statistikk (statex/stat/settstat)

Skal siste endring og antall utlån vises direkte på eksemplaret? Et eget underpunkt på lik linje som reserveringer osv.

Alle reserveringsfunksjonene er ikke på plass ennå.

Diverse:
Løsningen skal fungere på alle oppdaterte nettlesere. Designet tilpasser seg automatisk skjermstørrelsen, sirkulær meny i bunnen på små skjermer, sidestilt meny på større skjermer.

Spørsmål fra fagutvalget om søkehistorikken fra tkSøk(pil opp) blir med på web? Vanskelig å avgjøre hva som regnes som nytt søk, når det er så mange muligheter til å avgrense søket underveis. Ikke noe som prioriteres, ser om det er et savn når det nye grensesnittet er på plass. Ikke sikkert det er behov for det.

Man skal kunne skrive ut direkte med ctrl+p. Vil også være rapporter som lages som pdf og sendes til epost.

Spørsmål fra Rana om visning av analytter i ny versjon, problemer med dette i websøket i dag. Odd Arne og Roger ser på dette.

Hvilke innhold er ønsket i søkeskjemaet?
Nå har vi disse feltene: sortering, søk i alle felt – eller avgrens til enkelt felt, dokumenttype, sjangre, fra år-til år, avdelinger, brukernivå, språk, emner. (sjangre og emner hentes lokalt hos biblioteket, viser de mest brukte emnene/sjangrene).

Søkeskjemaet bør være så enkelt som mulig. Søkeboksen kan være skjult, så man trenger ikke få opp boksene i det hele tatt. Det at boksene kan være skjult gjør at det ikke er så farlig at det er mange valg.

Skal det være parameterstyrt hvilke bokser man skal se?

Kan få opp flere søkefelt – skal det være flere muligheter i ekstrafeltene?

Skjermdump av Nye Bibliofil

Flere muligheter i avgrensinglista man får ved siden av trefflista, den genereres ut fra treffene man har fått. Blir det for mye informasjon hvis alle listene vises eksponert? Foreslår å vise de vanligste (medietyper/brukernivå), mens de andre vises minimert.
Boksene over avgrensingsmulighetene stjeler oppmerksomheten fra avgrensingslistene. Odd Arne ser på mulighetene til å øke skriftstørrelsen eller forminske boksene.

Fagutvalget ønsker et større ikon eller standardbilde for titler som ikke har forsidebilder. Et forslag er å vise ikonet for medietypen i større format.

Roller:
Man skal ha en rollehåndtering, så alle bibliotekarer vil ikke se alt eller ha tilgang til alt. En bruker kan også ha flere roller, og kan velge hvilken rolle man vil ha for hver innlogging.

Alle trenger ikke kunne katalogisere, slette eksemplarer eller drive med fjernlån/innlån f.eks.

Hvilke roller skal ha hvilke funksjoner? Fagutvalget kommer med innspill på dette etter møtet.

2. Biblioteksøk

NB har signalisert at en lansering for alle kommer snart.

Systemer som ikke har MARC-formatet internt og må syntetisere katalogdataene skaper problemer for deduplisering av poster hvis de ikke klarer å fylle ut all nødvendig informasjon i de korrekte delfeltene.

Bibliotek-Systemer vil beholde MARC som internt lagringsformat, men vil følge NBs anbefaling om å gå over fra Normarc til Marc-21 (RDA). Vi vil gå over til Marc-21, men fortsatt beholde 019$b, den er mer presis enn alle de ulike mulighetene i Marc-21. Vi vil oversette koder fra Marc-21 til kodene vi kjenner i 019$b, Mikromarc har signalisert at de vil gjøre det samme.

Stormen bibliotek har merket litt problemer med låneveiene i Biblioteksøk, så de bruker det ikke så mye som de kanskje skulle ønske. NB ønsker å fordele byrdene på hvem som sender, derfor kan låneveiene av og til bli ulogiske. Bibliotekarer kan ikke velge hvor de vil bestille fra, systemet avgjør ut fra låneveiene.
Problemer med små bibliotek som ikke har bibliotektransport. NB har åpnet for at spesifikke bibliotek kan be om å omprioritere sin plassering i låneveiene.

Hentebiblioteket må håndtere eventuelt avviste bestillinger.

Biblioteksøk får ikke beskjed når noe blir avvist. Men lagrer en midlertidig kobling mellom tittelnummer i Biblioteksøk og eier- og hentebibliotek. Kommer den samme bestillingen innen tre uker vil Biblioteksøk velge et annet eierbibliotek.

NB bestemmer hvordan Biblioteksøk skal fungere. De ønsker videreutvikling, men har ikke kommet med noen konkrete planer.

Førsteprioritet er å få det lansert for hele landet og feilretting. Ønsker som har vært nevnt, er eksterne api’er og integrering mot ID-porten.

Videregående skoler er med hvis de ber om det.

Vi viderefører Samsøket fortsatt, siden Biblioteksøk ikke dekker alle materialtyper, f.eks ikke artikler, mikrofilm, periodika. Biblioteksøk støtter heller ikke reserveringer.

4. Gjennomgang av referat fra fjorårets møte. (http://www.arbeidsutvalget.no/?page_id=80)

3. Bibliofil på web:

Et ønske til nye Bibliofil: form for «handlekurv»/huskeliste til å legge flere titler i, for å huske hva du skal hente på hylla.

Skal man kunne lage lister å dele med enkeltlånere? For eksempel en liste over titler låner skal finne på hylla.

Hvilke situasjoner medfører en «lapp», som man kanskje heller ville hatt mer organisert på en (mobil) skjerm? Typisk lapper med hyllesignaturer til titler man skal hente på hylla, mulighet til å fjerne fra lista etter hvert. Hyllesignatur bør vises med én gang på bærbare enheter. Dele lister med lånere direkte i appen?

Forenklede lister til utskrift.

Det er ønske om mulighet for bibliotekarer å legge inn abonnement på serier for lånerne.

4. Kobling av bokanbefalinger fra Deichman.

Er på plass.

5. Kobling av stjernekast mellom e-bøker og p-bøker.

Ikke gjort noe med. Venter på verksregisteret til NB, da blir det enklere å få til.

6. Visning av avdelingsplassering i websøket:

Ny parameter som gjør dette mer tydelig er på plass.

7. Eventuelt

Roger har sett på «konvertering» av emneord, at «gås» gir treff på «gjess», men ikke så lett å få til da det blir veldig komplekst.

Serielenking i eBokBib er ikke sett på ennå.

5. Eventuelt

GDPR ble diskutert og problematikken rundt felles skrankebrukere. Bør kanskje komme en funksjon for enkelt å bytte mellom ulike påloggede brukere i nye Bibliofil? En hurtigløsning er å bruke hver sin nettleser.

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK 06/04/2017

Tilstede fra Fagutvalg for søk:
Sigrid Viken, Hammerfest bibliotek
Sigrid Seim Halse, Nordland fylkesbibliotek
Fra Bibliotek-Systemer AS:
Roger Niva
Odd Arne Jensen
Marie Chetwynd Eikeland (referent)
Fraværende:
Birger Brynildsen, Øvre Eiker bibliotek
Charlotte Ringdal, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, leder

1. Gjennomgang av referat fra fjorårets møte
Bibliofil-appen: nynorskversjonen er ikke bra. Det som har skjedd er at oversettinga ikke er ajourført. Odd Arne tar tak i det.
Ikke noe nytt om WebDewey. Lisensbegrensninger fra OCLC som hindrer oss i å integrere det i websøket (el.)

2. Biblioteksøk
URL: bibsok.bib.no (etter lansering: bibsok.no)
Roger og Odd Arne orienterte om arbeidet med Biblioteksøk
Roger har jobbet med det som ligger i bunnen; innhenting av poster, deduplisering ol. Odd Arne har jobbet med brukergrensesnittet, design ol. Leverte fra oss Biblioteksøk før nyttår 2016. Lanseringen har latt vente på seg fordi NB oppdaget ting som ikke var med i kravspesifikasjonen, men som måtte på plass før en lansering, blant annet
språkvalg.

Deduplisering:
Deduplisering er vanskelig og man kommer «aldri» helt i mål. Det er mye kreativ katalogisering hos bibliotekene, spesielt i tittelfeltet, og spesielt når det gjelder serier. F.eks Blindgang av Jørn Lier Horst finnes som: «Blindgang : kriminalroman», «Blindgang : kriminalroman. William Wisting 10» og «William Wisting. 10. Blindgang».

Vanskelig å sammenligne titler, sier man at to titler er nesten like og slår dem sammen kan man risikere å slå sammen nr 1 og 2 i en serie f.eks. Bibliotekarer er ikke vant til å tenke på fellesskapet når de katalogiserer, de tenker pragamatisk for sitt eget bibliotek.

I tillegg til støy i trefflistene kan dette føre til at Biblioteksøk velger «feil» bibliotek når man bestiller.

Etter ønske fra NB vektes dedupliseringa ved hjelp av en score mellom 0 og 100, har mange kriterier de ser på, utgiversted, utgiverår, tittel, ordningsord, ISBN mm.

Skal man deduplisere mer må det brukes mye mer tid på det, har kommet til et punkt nå hvor vi tenker at det er «bra nok».

Vi har diskutert med NB om en dugnadsløsning for å slå sammen poster som egentlig er de samme (som eksempelet med Blindgang over). Vi ønsker å få på plass en løsning for at bibliotekarer med noen få klikk kan si at to titler er like, selv om systemet ikke har gjenkjent dem. En slik løsning må integreres i det vanlige brukergrensesnittet for Biblioteksøk.

40 millioner poster er høstet inn. Etter deduplisering mm sitter vi igjen med 5,5 millioner titler, underveis har noen formater også blitt fjernet fra Biblioteksøk: aritkler, periodika, mikroformer, ebøker.

Samsøk vs. Biblioteksøk:
Samsøk støtter alle formater og reserveringer, derfor har det fortsatt en rolle. Samsøk egner seg også best til å hente marc-poster fra. Postene i Biblioteksøk er i marc21-format og må jobbes mer med før de kan brukes.

Lansering mm:
Biblioteksøk lanseres «over påske» for Trøndelags-fylkene og Møre og Romsdal. Vi kjenner ikke til noen videre lanseringsplan, men tror NB vil ta seg god tid, skal man sjekke at bestillinger ol. fungerer som det skal må man jo se at bestillinger faktisk går gjennom.

Nordland fylkesbibliotek har erfaring fra testing og inntrykket deres er at det virker intuitivt å søke og navigere i Biblioteksøk.

Bibliotek som ikke har støtte for OAI-PMH og NCIP er ikke med (NBs valg).

Låneveier:
Fagutvalget ble informert om noen av prioriteringene som Biblioteksøk gjør for å velge
avsenderbibliotek.

– bibliotek innenfor transportordning vil bli prioritert. Innenfor der velges ett avsenderbibliotek etter flere kriterier. Hvilke dager det enkelte bibliotek får besøk, brukes til å sortere disse, og så beregnes det at biblioteket må ha litt tid på seg for at en bestilling skal rekke å bli med. Derfor vil bibliotek som får besøk i etterimorra bli prioritert før de som får besøk i morra. Hvis det er flere bibliotek som får besøk samme dag, vil bibliotek av samme type bli prioritert.

– prøver å bestille fra samme bibliotektype, hvis levering er samme dag.

– yter – nyter-forhold blir tatt hensyn til

– ikke ledig innen transportordning: I de fleste tilfeller vil enten fylkesbiblioteket eller
depotbiblioteket bli sjekket, før man vurderer bibliotek i nærliggende fylker. (En liste med
fylker som NB har valgt. Innenfor disse, vil ikke avstand påvirke sorteringa)

– noen fylker har egne prioriteringer, blant annet pga manglende transportordning. F.eks
fylkesbibliotek før Depotbibliotek, ellers er Depotbiblioteket først.

– Tar hensyn til hvor mange ledige eksemplarer, bestiller fra der det er flest ledige.

Reserveringer ikke mulig i Biblioteksøk. Forventer at dette vil komme som et ønske i versjon 2 el. Vil også føre til at lånere vil bestille bøker som hentebiblioteket har venteliste på. Mottakerbibliotek kan ikke begrense hva som skal bestilles til dem, kun hva de skal sende ut. Innstillinger satt i Bibliofil vil bli tatt hensyn til.
Kom med (gode) endringsforslag til NB!

3. Bibliofil på web – hvilke søkemuligheter ønsker vi der?
Ekspertsøket er ikke utviklet for denne plattformen ennå. Det har stått på planen i et par år, men har blitt skjøvet på pga Biblioteksøk.

Meningen er at dette etter hvert skal erstatte tkSøk. Mye i tkSøk er kun relevant for
terminalvarianten av søket og dermed ikke relevant i dag.

Hvor mobilvennlig skal det være? Kan være vanskelig å få plass til all funksjonaliteten som er nyttig for en bibliotekar på en liten skjerm. Vil bli mer «klikking» på en mindre skjerm, må gjemme mer bak menyer. Søket vil bli laget så responsivt som mulig.

Det har ikke vært et stort press på å gjøre noe med tkSøk. Mange har ønsket seg et enklere tkSøk, og da er det naturlig å lage et søkegrensesnitt på nett framfor noe som er windows/linux-basert. Mange skolebibliotek bruker for eksempel nå websøket framfor tkSøk.

Odd Arne har begynt å jobbe med en prototype for å få inn et enkelt søk, hvor man kan søke med ccl, fritekst og med valgbokser for kvalifikator og medietype. Han viste oss dette.

Hva vil man ha med av informasjon?

Ønsker å lage et eget visningsformat for web. De formatene som finnes i dag kan ikke brukes på en «ny» og fornuftig måte, nå har alle bibliotekene definert sine egne visningsformater.

Lenker bak emneord og forfatternavn ol.

Mye gammel funksjonalitet i tkSøk, som ikke har hensikt å ta med over: stoppord, utvalgsliste.

I et nytt søk trenger man kanskje en form for «handlekurv», flere lister?

Det bør være en knytning til Biblioteksøk eller samsøk, så man kan «gjøre seg ferdig» der man er. I første omgang holder det kanskje med en URL, som også tar med søket? Ikke alle søkefunksjoner i Bibliofil som støttes av Biblioteksøk. Fritekstsøk går greit, ccl-søk mer komplisert. På sikt vil man integrere det fullstendig, så man ikke trenger å gå ut av søkeprogrammet.

Bestemme på forhånd hvilke avdelinger man skal kunne søke i – vil da «enkelt» se om tittelen er ledig der du er.

Hva bør en førsteversjon ha med:
Mulighet til å avgrense på fysisk form (dokumenttype). Nedtrekksliste + avgrensliste etterpå?
Kan avgrense søket videre etter du har foretatt et søk
CCL-søk – vil alltid være det mest presise. Bør forvente at man kan noe av dette, men ikke for mye heller. Folk forventer google-søk overalt, også bibliotekarer.

Må ikke ha med for mange valgbokser i ekspertsøket, vil virke forstyrrende på dem som ønsker rent ccl-søk.

Startsiden til søket kan gjerne bygges opp som startsiden til Biblioteksøk. Kun søkeboksene, og med mulighet til å «åpne» flere valgbokser.

Sortering:
Standard nå er relevans, fint å kunne ta hensyn til utlånstall el. for å si noe om relevans, de med høye utlånstall kommer langt oppe i trefflista. (gjør det i Biblioteksøk – finnes en titttel på mange bibliotek kommer den høyt oppe i trefflista). Kan velge sortering selv.

Filter:
Utlånstall – hva er mest utlånt innenfor dette emnet.
Bare titler som er «på hylla» – ledig på avdeling
Avdeling

Skal søket huske sortering/filtrering? Ikke nødvendig mener vi.

Vi diskuterte serier litt. Det var ønskelig med en mulighet til å luke ut serieromaner (type
«pocketserier») Vanskelig rent teknisk, mister fort de seriene man ønsker å ha med.

Merke titler som er en del av en serie visuelt i en treffliste?

Få ut første titler i serier og «nestenserier».

Kan legge inn pregenererte søk som man så kan legge inn boolske-operatorer foran:
Bygger opp en liste basert på enkelte kriterier – kan bruke den som senere avgrensning i søk, enten være eller ikke del av søket.

Hvilke muligheter skal man ha når man har funnet tittelen?

Utlån

Reservering: skal standard være vanlig eller global reservering? Velge hvilken avdeling man reserverer i.

Bør ta med basisparameterne (global/vanlig) fra tk-programmene når det gjelder reserveringer, mange har spesifikke «regler» rundt reserveringer og henteavdelinger.

Mulighet til å sette søkesett reservering (res sett) og reserver alle (res alle) i trefflista.
Snarvei til å reservere nr x i denne serien.

Mulighet for bibliotekarer til å legge inn abonnement på serier for lånerne? (kommer ikke med i en første versjon)

«Handlekurv» – samle flere titler å låne ut samlet

Endre status til ipp (evt andre statuser)

Ved videre søk på forfatter, emneord ol. – skal man ha med avgrensinger som er gjort tidligere, eller skal det regnes som et nytt søk? I første versjon går vi for å ikke ta med avgrensinger videre, ser heller muligheter i senere versjoner.

Nullstill er ikke bare nullstill! Bør være mulighet til å nullstille hele søket og fjerne filtre

4. Kobling av bokanbefalinger fra http://anbefalinger.deichman.no/ til websøket.

Odd Arne har vært i kontakt med Deichman. Ikke så lett å få til med dagens ordning. Har en mulighet til å gå rundt dette, som han har foreslått for Deichman.

Problemet er kommunikasjonen mellom de forskjellige bibliofil-tjenerne og kommunikasjonen med Deichmann. Kan vi ha en sentral servertjener hos oss, som kommuniserer med Deichman og sender til de forskjellige Bibliofil-tjenerne?

Egen fane som heter «omtale» el. ved siden av «deling». Henter inn omtalen, tar deg ikke videre til url’en.

Må komme fram hvor det er henta fra og hvem som har skrevet det (at dette er skrevet av
bibliotekarer). Lenke til basen under omtalen.

Lånere kan allerede legge inn omtaler/anbefalinger av bøker i dagens websøk.

5. Kobling av stjernekast mellom e-bøker og p-bøker. Bør stjernekast være på verksnivå, eller bør en skille mellom ulike oversettelser og lydbokutgave og e-bok/p-bok?

Ønsker å ta stjernekastene fra e-bokbib og legge de på papirbøker (og annet) i fysisk bibliotek – mange flere stjernekast i eBokBib enn websøket.

Lydbøker og oversettelser kan være helt forskjellige ting – de bør skilles. E-bok og p-bok er såpass like at der kan man slå dem sammen.

Må skille på formater, tekst bør behandles likt og lyd likt.

På sikt bør man kunne knytte samme verk sammen i et verksregister. Men det er et stort prosjekt som NB også jobber med (for norske utgivelser).

Ikke så lett å knytte ulike utgivelser sammen! Kan være forskjellige utgiverår, utgiversted osv. Har forskjellig ISBN. Må evt kjøre en deduplisering eller en knytningsjobb lik det som er gjort i forbindelse med Biblioteksøk. Kan være nyttig i forhold til forsidebilder også.

Vi ser poenget, men virker til å være for mye jobb for liten gevinst. Størst poeng der det mangler på én utgivelse.

6. Visning av avdelingsplassering i websøket: http://problem.bibsyst.no/cgibin/
bugzilla/show_bug.cgi?id=30682

Ønske om å se hvor et eksemplar er ledig på selve posten til tittelen. Det som kan være et problem er plassen, vises alle avdelinger tar det mye plass.

Fagutvalget støtter forslaget om å vise med en gang hvor en tittel er ledig. Samme visning aktuell for søket i Bibliofil på web

Et parameter med lister over avdelingskoder som skal vises «sammen».
Ledig hovedbiblioteket – ledig filial. Kan for eksempel legge barne- og voksenavdeling inn som én kode osv.

Standardinnstillingen kan godt være utvidet informasjon, biblioteket må definere hva som hører inn under hvilken avdeling, er ikke dette i bruk vises det som nå.

Vil komme en ny innstilling for dette.

7. Eventuelt

eBokBib og serielenking: et savn, særlig når det gjelder barnebøker. Er klart fra katalogpostene sin side, men må på plass i eBokBib. I påvente av ny innkjøpsmodell for e-bøker har det ikke vært videreutvikling av eBokBib, kun bugfiksing og tilpasninger til nye versjoner av Android og iOs. Nå er den nye modellen på plass, og nå jobbes det med å tilpasse eBokBib til den. Vi regner med at serielenking i eBokBib må vente til dette er klart.

Fornying av ett lån i Bibliofil på web, nå kan man kun «forlenge alle»: Siden man nå ikke har begrensninger på antall fornyelser, kun på hvor lenge man har hatt materiale, har ikke dette kommet med. Bør det være en mulighet? Vil jo gi unødvendig lang ventetid for potensielle nye lånere (før de reserverer). Litt uenighet om det er nødvendig eller ikke. Utviklerne ønsker minst mulig i grensesnittet med tanke på lesbarheten på mindre skjermer, og dette har ikke vært sett på som viktig nok til å prioriteres. Fagutvalget tenker at dette godt kan komme på plass.

Spørsmål om å «konvertere» emneord, at «gås» gir treff på «gjess» osv. Trunkering gir mange treff, men ikke alt. Kan evt lage en liste over ord som skal «oversettes». Burde hatt konvertering mellom nynorsk og bokmål og samisk. Noe som kunne vært nyttig å hente ut fra WebDewey.

 

 

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK 14.4.2015

Sted: Bibliotek-Systemer, Larvik
Til stede fra fagutvalget:

Charlotte Ringdal, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, leder Kjell Gunnar Nilsen, Nordland fylkesbibliotek Cecilie Weinholdt, Akershus fylkesbibliotek

Fra Bibliotek-Systemer:

Roger Niva
Odd Arne Jensen
Veslemøy Grinde, ref.

Forfall: Anne Marit Huse, Ålesund bibliotek
SAKER

1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Utviklingen av en enklere versjon av TkSøk har blitt lagt på is inntil videre. Roger har ikke hatt tid til å jobbe med det på grunn av andre prosjekter.

Ønske om en brukeradferdsundersøkelse ble fremmet på forrige møte. Dette er det ikke gjort noe med.

Anbefalinger er på plass. Det kom spørsmål om dette er mye brukt. Roger sjekket og det ligger inne 134 anbefalinger/anmeldelser pr. i dag. Det er usikkert om dette er noe «vanlige» brukere har oppdaget, eller om anbefalingene stort sett er skrevet av bibliotekarer. Det ble også en diskusjon rundt stjernekast, som er veldig mye brukt. Det spiller nok inn at lånerne blir spurt om å angi antall stjerner ved innlevering i eBokBib. Fagutvalget lurer på om det er tenkt på tjenester basert på stjernekast, for eksempel profilering som «de 10 siste titlene som har fått full pott med stjerner». Det er ikke planlagt noe slikt, men fagutvalget oppfordret Bibliotek-Systemer (Roger) til å se om det er mulig å lage noen fornuftige tjenester.
2. BIBLIOTEKSØK

Piloten av Biblioteksøk er til testing hos et utvalg bibliotek.
Testperioden skal etter planen vare fram til 15. mai. Biblioteksøk inneholder store datamengder som kommer fra flere forskjellige systemer.
Det skiller seg fra samsøkene, som gjør søk mot de basene du ber om. Her er alle data i samme base, noe som er raskere. Bestandsdata hentes ut og vises når det trengs. Dette er den veien Bibliotek-Systemer tenker seg at neste generasjon av samsøk vil gå. Testerne har kommet med mange innspill, og tilbakemeldingene går stort sett på brukergrensesnitt og manglende deduplisering av postene. Utvalget synes ikke det er noen god idé å slippe sluttbrukere til som testere så lenge det er mange innførsler av samme dokument. I denne piloten av Biblioteksøk er det ikke avtalt at Bibliotek-Systemer skal gjøre noe for å forbedre dedupliseringen. Når testperioden er over er det opp til Nasjonalbiblioteket hva som skal skje videre med Biblioteksøk.
Fagutvalget etterlyser tilbakemelding fra NB på innspill som kommer.
3. NY KLIENTLØSNING

Roger og Odd Arne informerte om arbeidet med ny klientløsning på web.
Det er ikke tenkt å gjøre store endringer i eksisterende moduler, som fungerer stabilt og inneholder mye funksjonalitet. Tanken er å se på rutiner som brukes mye i bibliotekene i dag, hvor det vil være hensiktsmessig å lage helt nye løsninger. Bibliotekene oppfordres til å komme med forslag til ny funksjonalitet. I utviklingen vil det tas utgangspunkt i funksjoner og arbeidsflyt, og ikke i de enkelte modulene separat. Odd Arne fortalte om en rapport han har jobbet med, rapporten over ledige reserveringer på hylla, hvor han lager en rapport som vil kunne benyttes på mobiltelefon/nettbrett. Man haker av etterhvert som materialet plukkes fra hylla og rapporten oppdateres underveis. Flere vil kunne jobbe med samme rapport samtidig. Utvalget synes dette er en god idé og ytret ønske om tilsvarende løsning for kasseringsrapporter.
Det vil da være ønskelig å kunne slette eller endre status underveis, for å slippe må måtte frakte bøker til en mellomstasjon for å å gjøre dette.
4. BIBLIOFIL APP

Bibliotekene har lenge etterlyst en app for Bibliofil. Webappen har vært tilgjengelig i flere år, men det har ikke vært så lett å forklare lånere (eller ansatte) hvordan man skulle finne den og deretter legge opp en snarvei til den på telefonen. Nå er endelig Bibliofil-appen klar. Den kan lastes ned til telefoner/nettbrett med iOS/Android fra App Store og Google Play. Søk på Bibliofil, installér den, og velg fylke og bibliotek. Lånerne kan enkelt skifte til annet bibliotek via menyen.
5. Eventuelt

Norsk WebDewey. Fagutvalget lurte på status – er dette noe som vil bli tatt i bruk i Bibliofil? Roger viste til forrige møte i Systemleverandørene der dette ble informert om. Norsk WebDewey er fortsatt under utvikling. Det åpnes for at Biblioteksystemene kan ta det i bruk, men det vil være noen begrensninger knyttet til bruken av dataene. Blant annet kan ikke termer vises sammen med Deweynumre. Dette er ikke noe som står på planen foreløpig.

Visning av ebøker i de regionale samsøkene. Et fylkesbibliotek har spilt inn at de ikke synes ebøker bør være med i samsøket. Begrunnelsen er dels at visningen av «eksemplarene» gir et feil bilde av hvor mange som finnes tilgjengelig i regionen totalt. Hvis en region/konsortium har kjøpt inn 2 eksemplarer av en e-bok vil det vises som 2 eksemplarer hos hvert av bibliotekene, noe som ikke er riktig. Odd Arne foreslo at han kan se på en alternativ visning, hvor eksemplarer av e-bøker ikke vises i trefflista i samsøket, men hvor man heller blir henvist videre til eBokBib. Men utvalget ønsker ikke at det blir gjort noen endringer her før flere bibliotek/regioner får mulighet til å uttale seg. Ellers orienterte Odd Arne at i samsøket så vises de treffene som de ulike bibliotekenes baser gir, så når disse har med e-bøker så vil de også komme med i samsøket.

Klassesett og endring av status ble tatt opp av Cecilie. Roger informerte om at endring av status på klassesett aldri har fungert i tksøk, og når dette har vært mulig å tkutlån så har det skapt krøll.
Endring av status som er ført i exloggen har aldri blitt fullført, og må overses. Det henvises til ansvarlig for utlån.
Veslemøy Grinde, referent


2014 REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK

2013 REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK

REFERAT FRA MØTE I FAGUTVALG FOR SØK 19. APRIL 2012

Sted: Bibliotek-systemer Larvik
Tilstede:
Ole K. Rype ( Asker, Leder)
Cecilie Weinholdt (Akershus, ref.)

Fra Bibliotek-systemer:
Roger Niva
Odd Arne Jensen
Vidar Ringstrøm

Forfall: Ole David Østli (Alta)
Reidun Høiland (Farsund)

1. GJENNOMGANG AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Feil som ble tatt opp i forbindelse med Nytt Websøk på fjorårets møte i utvalget er i orden nå.

Håndtering av nulltreff:
Innkjøpsforslag må bli mer synlig i websøket. Feltet er mye brukt av lånere. “Foreslå innkjøp” ligger under fanekort for deling i dag, men “foreslå innkjøp” må også være med i “nulltreffsiden”.
Vi diskuterte også problemet som dukker opp når man søker f.eks på ”twilight dvd” – dette vil generere 0-treff. Vi diskuterte hvorvidt det ville være fruktbart at systemet laget et ccl-søk på ff=xx der hvor mye brukte formattyper som dvd, spill, lydbok(lydbøker) og blu-ray dukker opp. Det vil si at systemet fanger opp søket ”twilight dvd” som ccl-uttrykket twilight/ti og ff=ee. Et slikt oppsett av søket vil hindre at søk som omhandler formattype vil gi nulltreff.
Biblioteksystemer ville jobbe med å foreta en slik avgrensing.

Utvalgsliste:
Odd Arne ønsker å slå utvalgslista (valg i Websøket før man logger inn) og huskeliste (i Mappa mi) sammen. Dette er en stor jobb. Her ble det en diskusjon om hvorvidt disse listene ikke kan hete det samme allerede nå. “Midlertidig huskeliste” kan være et alternativ, da utvalgslista ikke lagrer, mens huskelista gjør det. Dette er en diskusjon som tas med videre til gruppearbeidet under brukermøtet. Det ble foreslått et alternativ der det brukes symboler i stedet for navn (handlekurv), men Odd Arne opplyste ikke lar seg gjøre å bruke ikoner i disse boksene, derfor er tekst valgt.

– Samsøk har ikke blitt prioritert eller jobbet med i løpet av det siste året, heller ikke er safarisøk videre utviklet.
– OAI -PMH installert hos alle som har kjøpt denne. SRU skal etter hvert erstatte z39.50

2. BIBLIOFIL ID
Roger informerte om status ifht Bibliofil ID. Ny utgave av KatalogKrydder med støtte for Bibliofil-ID rulles ut nå til uka. Gammel krydderkatalog fases ut. Mangelfull katalogisering kan skape problemer, Biblioteksystemer kommer til å kjøre en jobb for å fylle inn evt. manglende felter. En stor korrigeringsjobb er kjørt i det siste.

3. WEBSØK/ SAMSØK

Asker melder det som et problem at Norgeslånere bestiller samme dokumentet fra flere steder for å “sikre seg”. Dette vil muligens bli løst ved at låner får en melding underveis i bestillingen:
“dette materialet har du allerede bestilt, er du sikker på at du trenger fler”. Odd Arne jobber med dette.

BS drift (samsøkmaskina) melder at det er ca 60 lånere/situasjoner der materiale som allerede er reservert bestilles på nytt. Det kan også være tilfelle at ulik katalogiseringspraksis fører til at lånerne ikke får med seg at de bestiller samme materiale som allerede er bestilt.

Depotbiblioteket skal også være med i lista over bibliotek man fjernlåner/Norgeslåner fra. Tidligere har Depotbiblioteket vært sammen med fagbibliotekene og prioritert sist hva gjelder fjernlånet/Norgeslånet. Nå skal det flyttes opp, rekkefølgen ble diskutert.  Det kom et forslag til at Depotbiblioteket skal ligge før Storbybibliotekene, alternativt kan det lages en mulighet for at enkeltbibliotekene selv setter parameter for hvilken gruppe de ønsker å bli fanget opp i?  (Asker. ønsker f.eks at de skal være bak region – ikke sammen med regionen, men for de fleste vil vel dette være være mindre aktuelt?) Argumentet mot dette er at man bør kunne sende til egen region – mindre frakt av bøker over store avstander. Her er det ulike meninger og ulike behov.
Forslag til ny rekkefølge:

1 Hentebibl
2 Fylkesbibl
3 Region
4 Depot ?
5 Storbybibl.
6 Fag
Det jobbes for tiden med at man kan legge til lydfiler i krydderkatalogen (.eks.smakebiter på lydbøker). Løsningen for å legge til lydklipp ble vist fram på møtet og det ser ut være en brukervennlig løsning som kan gjøres direkte på treffet i Websøk. Det jobbes også med at en lydfil må gjelde for alt materiale knyttet til en bestemt tittel, men det er ikke på plass enda.

Odd Arne lurte på om vi skulle knytte treff i Bibliofil opp mot Spotify. “Du kan også høre musikken der”. Det er Ikke aktuelt i bibliotekenes søk.  Motsatt vei kunne dette vært interessant men vi ønsker oss ikke en peker til Spotify fra egen katalog.

Et ønske i søkefeltet ble også tatt opp. Når man står i Websøket og velger -«søke i andre baser» burde teksten i søkefeltet  enkelt og greit følge med. Samme søkeordet burde genere nytt søk videre. Spesielt når man går videre fra Websøk til Samsøk bør søkeordet bli med videre.
Odd Arne skal se på dette.

VYER

TkSøk er klar for oppgradering. På spørsmål fra Biblioteksystemer på om man da skal bygge på det gamle eller bytte ut alt var begge representanter fra søkeutvalget enige i at det beste hadde vært å bytte ut alt og få en helt ny versjon av tkSøk med et enklere brukergrensesnitt.

Det er mulighet for å lage et enkelt skjema i tkSøk slik det finnes i dag, og i en overgangsperiode kan dette være aktuelt. Forenklende for f.eks. vikarer og skolebibliotekarer.  Odd Arne og Roger ser på hva som lar seg gjøre/ muligheter.

Ønsker:

Forenklingsønske: Klikke på lånerens navn fra reservasjon i søkebildet og hoppe til utlån? Dette kan man gjøre allerede i dag ved “ctrl + klikk”. Innspill på om det lar seg gjøre å kutte ut ctrl, slik at man hopper over til låners konto ved å venstreklikke. Dette kan la seg gjøre, Roger ser på dette.

Dynamisk søk på forfatternavn og tittel. Ved å klikke på forfatterens navn får man opp en liste over alle verk knyttet til denne forfatteren (Autoriteten).

Manipulering av reservasjonskø: I noen tilfeller er det behov for å kunne manipulere reservasjonskøen. (Rediger reserveringer). Roger mener dette kan være vanskelig, da det krever flytting i køen. Man må også være oppmerksomme på at lånerne følger med på hvilken plass i køen de befinner seg. Dette ønsket har også vært oppe i fagutvalget for Utlån

Sortering av treffliste: Det må være mulig å sortere treffliste på annet enn ordningsord: Årstall – gir mest relevante treff. Roger mener dette er mulig, evt. ved å sette en grense på sortering i fht antall treff.  Kan skape problemer med feks fortsettelserier.

Tk Søk: Ønskes en mulighet for å søke på materialform,f.eks. DVD ved å skrive det direkte i søkefeltet. I dag må man kunne kvalifikatoren  ff=Ee for å søke på dvd, oversettelse forsøkt.
Biblioteksystemer ser på saken.

4. EVT.

Webapp:
– Biblioteksystemer har valgt en logo, ved neste utsendelse av Webappen er denne med, kan legges til som snarvei på mobile enheter.
– Et problem der samme symbol ble vist for å fornye samt slette reserveringer ble sett på på møtet. Dette var en bug, Odd Arne sjekker opp dette.
– Bør det lages bedre skiller mellom det som er lånt og bestilt? I dag er det bare en lang liste. Kunne man få to ulike valg, ikke bare ett? Prioriteres ikke  – bug fikses først.

Asker melder at lånerne har gitt utrykk for å være fornøyd med Webappen. Ønsker mer materiale til markedsføring av Webappen.  Logo til bruk på hjemmesiden, flyers osv.

Til sist ble det stilt spørsmål til Bibliofil om hvorvidt det er brukt personer med kompetanse på hjemmesider og brukeratferd til å vurdere Websøk/ Samsøk noen gang? Utvalget for brukertjenester skulle se på dette men det ble ikke gjort noe med. Den gangen var det ikke aktuelt med ekspertise utenfra. Kan det være aktuelt i dag?

25/4/2012 Cecilie Weinholdt

 

 

Møtereferater fra Fagutvalg for søk i perioden 2006 – 2011, fra arkiv:

08.04.2011:  Referat fra møte i fagutvalg for søk
07.04.2010:  Referat fra møte i fagutvalg for søk
19.05.2009:  Referat fra møte i fagutvalg for søk
28.04.2008: Referat fra møte i fagutvalg for søk
23.11.2007:   Referat fra møte i ad-hoc-gruppe for musikk-søk
23.04.2007:  Referat fra møte i fagutvalget for søk
23.05.2006:  Referat fra møte i fagutvalget for søk
20.02.2006:  Referat fra møte i søkegruppa – adhoc-gruppa for samsøk

For referater før brukermøte 2005, se Katalog-og søkeutvalget

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *