Fagutvalg for skolebibliotek

E-post til alle medlemmer: skole@bibliofil.no

Fagutvalg for skolebibliotek 2019/2020

Cathrine Govenius, leder
Cathrine.Govenius@bergen.kommune.no
Olsvik skole, Bergen
Olsvikåsen 51
5183 Olsvik
Tlf: 55 51 20 10

Bara Bjørgvinsdottir 
Bara.Bjorgvinsdottir@bergen.kommune.no

Rådalslien skole Bergen
Rådalslien 95
5239 Fana
Tlf: 53 03 13 70

Nina Bigum Udnesseter
ninabigum.udnesseter@lillestrom.kommune.no
Skedsmoskolen

Astrid Flagstad
Astrid.Flagstad@asker.kommune.no
Borgen skole, Asker

Fra Bibliotek-Systemer As
Ola Thori Kogstad

Halvårsrapporter
Møtereferat