Fagutvalg for katalog og innkjøp

E-post til alle medlemmer: katalog@bibliofil.no

Fagutvalg for katalog og innkjøp 2019/2020

Edith I. Vevang, leder
edith@bergen.folkebibl.no
Bergen offentlige bibliotek
Strømgaten 6
5015 Bergen
Tlf: 55 56 85 00

Hilde M. Lorentzen
hilde.lorentzen@vadso.kommune.no

Vadsø bibliotek
Postboks 615
9811 Vadsø
Tlf: 78 95 19 00, 93 21 18 01
Faks: 78 95 19 1

Anine Brathagen Edvardsen
anine@larbib.no
Larvik bibliotek
Nansetgata 29
3256 Larvik
tlf.: 33 17 10 50
fax: 33 18 79 05

Kristin Novang Pedersen
kristin.novang.pedersen@moss.kommune.no

Moss bibliotek
Fossen 22
1530 Moss
Tfl.: 69 24 83 47
Faks: 69 24 32 51

Øystein Evenstad
oystein.evenstad@tromso.kommune.no
Tromsø bibliotek og byarkiv

Fra Bibliotek-Systemer As
Åshild Haga

Brukermøte 2005 bestemte at Katalog- og søkegruppa skulle omorganiseres. Katalog- og innkjøp ble slått sammen til eget utvalg, mens resten av katalog- og søkegruppa ble endret til Utvalget for Søk

Halvårsrapporter
Møtereferater