Program

Tirsdag 7. Mai

11.00 – 12.00 Registrering
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.30 Åpning
13.30 – 14.20 Bibliotek-Systemer As
14.20 – 14.30 Pause
14.30 – 15.15 «Formidling på alle plattformer» og «Podcast i biblioteket» v/ Åsmund Ådnøy, Sølvberget bibliotek og kulturhus
15.15 – 15.30 Pause
15.30 – 16.00 «Makerspace og digitalt studio» v/ Rebekka Hennum, Sølvberget bibliotek og kulturhus
16.00 – 16.30 «Nasjonalbibliotekets digitale samlinger ut til publikum» v/ Trond Myklebust, Nasjonalbiblioteket
16.30 Matbit på hotellet
18.00 Mottakelse og lett servering på Sølvberget bibliotek og kulturhus
18.45 Felles avreise til Strandhuset
19.30 Festmiddag på Strandhuset
23.00 Felles avreise tilbake til hotellet

Onsdag 8. Mai

09.00 – 09.30 Årsmøte og valg
09.30 – 10.00 Bibliotek-Systemer As
10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.00 «Tettere samarbeid mellom folke- og skolebibliotek» v/ Line Hansen Hjellup, Spangereid skole
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 13.15 Bibliotek-Systemer As
Parallelle sesjoner
Avslutning
13.15 – 14.00 Lunsj / vel hjem